Lokalrådet


Læs Svebølle Lokalråds nyheder her: Svebølle Lokalråds facebook
______________________________________________________________
Den 02. marts 2024
Dette er set på Svebølle Lokalråds facebook:

Vibeke Riise Andersen har opdateret beskrivelsen.

15. februar kl. 17.45

Fakta om: Formål for Svebølle Lokalråd og – Kontingent samt opslag på siden.

I denne gruppe (Svebølle Lokalråds facebook) kan du følge med i Svebølles udvikling og fremtid samt Svebølle Lokalråds arbejde.

Lad os holde opslag i gruppen til ting og forslag relaterede til netop den fremtidige udvikling samt Lokalrådets arbejde – øvrige opslag henvises til de andre grupper i Svebølle.

fx. FB. Svebølle Vores By- https://dit-sveboelle.dk/

Kontingent til Lokalrådet: 100 kr. for en person –

150 kr. for to personer i samme husstand årligt.

Kan indbetales hele året til Reg.nr: 9570 kontonr.13335362. Kontingent giver stemmeret på generalforsamlingen og støtter arbejdet i Lokalrådet.

Betal med MobilePay- 7679RP – Overfør 100,00 kr. Modtager er: Annika Søs Alberg- Svebølle Lokalråd. Skriv i tekst: dit navn+ efternavn+ adressen.

Vi følger reglerne for foreningers brug og behandling af personoplysninger. Hvis ikke man ønsker at stå som medlem på Svebølle Lokalråds FB siden, bedes man give besked herom.

Kontakt bestyrelsen på mail:

slbestyrelsen@ka-net.dk

Hvem sidder i Svebølle Lokalråds Bestyrelse:

Formand

Annika Søs Alberg

Næstformand

Vibeke Riise Andersen

Sekretær

Hallur K. Halsson

Kasserer

Lene Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Hallur Hallsson

Bestyrelsesmedlem

Arne Jensen

Bestyrelsesmedlem

Nikolaj Lykke Vad

Suppleant

Katja Hansen

Palle Christensen

***********************************************

Svebølle Lokalråd Flaglaug

Formand og kontaktperson

Fredløw Andreas Koustrup Hansen

**************************************************

Revisorer:

Ian Olsen

Benny Christiansen

————————————————————–

Kommunalbestyrelsen har pålagt lokalråd i Kalundborg Kommune at opkræve kontingent fra foreningens medlemmer.

Det giver medlemskab af Svebølle Lokalråd, og indflydelse på generalforsamlingen og det er en mere tydelig opbakning til lokalrådets aktiviteter.

Det styrker Lokalrådets argumentation, at der står mange medlemmer bag os.

Pengene går bla. til vedligeholdelse af Flaglauget- hvor vi har en trailer- og ca. 60 flagstænger samt forsikring der skal dækkes.

Medlemskab oprettes ved at indbetale et årskontingent til vores bankkonto – se nærmere på teksten i starten, øverst på siden.

————————————————————–

Formålet med Svebølle Lokalråd er at styrke nærdemokratiet og være et talerør for Svebølles borgere overfor kommunalbestyrelsen.

Her kan ildsjæle, foreningsfolk og andre borgere komme frem med ideer til forbedringer til fælles bedste for alle os, der er glade for at bo i Svebølle.

Lokalrådet vil tage alle henvendelser seriøst og tage en dialog om mulighederne – lokalrådet er naturligvis afhængige af Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelses og kommunale administrations velvilje. Vi vil fremføre de sager, vi i dialog med forslagsstilleren prioriterer, men kan naturligvis ikke give løfter om resultatet.


_________________________________________________________

Den 12. januar 2024

______________________________________________________________
Den 07. januar 2024

______________________________________________________________
Den 16. november 2023


______________________________________________________________
Den 24. september 2023
Set på Svebølle lokalråds facebook

______________________________________________________________
Den 29. august 2023
F.P.
______________________________________________________________
Den 28. august 2023
Klik på kortet for at se kortet i stor størrelse

Ovennævnte er set på Svebølle lokalråds facebook
F.P.
______________________________________________________________
Den 24. maj 2023

______________________________________________________________
Den 16. april 2023

______________________________________________________________
Den 24. januar 2023______________________________________________________________
Den 14. januar 2023

Klik på pdf-filen og læs om trafiktællingen på Frederiksberg:
Trafiktælling på Frederiksberg (003) uge 44 og 45 år 2023(1)
______________________________________________________________
Den 12. januar 2023
Set på lokalrådets facebook:

______________________________________________________________
Den 20. oktober 2022

______________________________________________________________
Den 15. september 2022
Set på Svebølle Lokalråds facebook

________________________________________________________

Den 08. september 2022
Set på Svebølle Lokalråds facebook

______________________________________________________________
Den 25. april 2022

______________________________________________________________
Den 12. april 2022

______________________________________________________________
Den 22. april 2022

______________________________________________________________
Den 17, februar 2022

______________________________________________________________
Den 03. januar 2022
Betaling af kontingent for medlemskab af Svebølle Lokalråd:

______________________________________________________________
Den 03. februar 2022 – Set på Svebølle Lokalråds facebook
______________________________________________________________
Den 01. november 2021 – Set på Lokalrådets facebook

______________________________________________________________
Den 28. oktober 2021

Min oplevelse af valgmødet i Svebølle Aktivitetscenter

Det var et godt valgmøde
i Svebølle Aktivitetscenter

Stort set alle de områder Svebølle Lokalråd havde arbejdet med og peget på som noget der skulle have være mere borgerinddragelse indover, lidt før det blev vedtaget i kommunalbestyrelsen, blev taget op.

Bl.a. at Byens Lokalråd af trafikale grunde helt tilbage i 2019 og stadigvæk, hellere havde set den kommende børnehave placeret ved Saltoftevænge en ud af fire forslag, hvor sportspladsen ikke var på den liste, og at udstykningen til nye byggegrunde kommer til at ske i området syd for byen, så børn ikke skal krydse Viskingevejen på deres skolevej.

Forslaget fra Trafikgruppen i Lokalrådets projekt tilbage i 2019, som kommunalbestyrelsen har fået tilsendt, indkaldt til møde i Svebølle og Lokalrådet har været til møde i Kommunen og fremlagt projektet, så de er bekendt med, sikker skolevej fra Frederiksberg til Svebølle og Viskinge til Svebølle og tilbage igen. Ikke kun Viskinge/Svebølle.

Thomas Hiort påpegede, at der har manglet og mangler medinddragelse af Lokalrådet og dermed borgerne i mange af de store tiltag der er lavet i Svebølle, men også de kommende tiltag. Det kunne alle kandidaterne fra Svebølle kun være enige i.Det var ønskeligt at man lyttede mere til hvad Lokalrådet og dermed hvad borgerne ønsker og siger. Her kunne nævnes den nye børnehaves placering, men også placeringen af den nye ud-kørende hjemmepleje, som i fremtiden giver trafikkaos samt placering af den nye udstykning af byggegrunde. Hvorfor vælge byggegrunde som skal tiltrække nye borger i et område lige op ad jernbanen mod Viskinge, når der er andre muligheder som er smukkere og tættere på Svebølle med sikker skolevej/sti, når det er det, borgerne ønsker i byen.

Jacob Beck Jensen talte om alt det Svebølle havde fået såsom, nyt asfalt-ny daginstitution-byggemodning af erhvervsgrunde/boligområde. Det er dyre projekter, så der vil nok gå en rum tid inden Svebølle kommer på dagordnen igen, hvor han nævnte Centertorvet nok ikke blev aktuel i denne valgperiode. Med den bemærkning fik Jacob Beck Jensen opgaver med hjem som han meget hurtigt skulle få styr på, bla. chikanerne på Stationsvej og deres placering, samt renovering/afvaskning af byens vejskilte samt at 60 km hastigheden skulle ændres, indtil at der var lavet sikker skolevej på Frederiksberg og Viskinge området.

Nikolaj Vad var inde på sikker skolevej, først og fremmest på Frederiksberg, der er tale om en meget trafikeret vej med meget tung trafik, han var enig med Thomas Hiort i at det var vigtigt at man kiggede på lokalrådets projekt ”to fluer med et smæk” sikker skolevej fra Frederiksberg til Svebølle og Viskinge til Svebølle. Nikolaj var også inde på at man skulle kigge på hvordan skolen så ud på bagsiden. Der var meget plads til forbedringer, både inden for men også udenfor.

Peter Jacobsen havde set på Svebølle Lokalråds FB side at jeg godt kunne tænke mig, at få at vide om der blev plads til legestue for dagplejen i den nye børnehave og det kunne han bekræfte, at det blev der. Han kunne godt se og forstå at alting jo ændre sig når/hvis det nye sygehusvaskeri kommer til Svebølle. Han mente at Svebølle Lokalråd Trafikgruppes projekt ide til sikker skolevej kunne noget, måske kigges på og overvejes meget snart. For man finder næppe en grund til det kommende sygehusvaskeri, der er mere ideel, end den grund Region Sjælland har fået anvist på Frederiksberg umiddelbart op til Svebølle Fjernvarmeværk. Der vil med varmegenindvinding kunne etableres et enestående samarbejde med varmeværket – et samarbejde, der ikke ses tilsvarende i hele Nordeuropa.

Emnet ”sikker skolevej” bliver taget op på et borgermøde planlagt af Svebølle Lokalråd den 11.11.2021 kl. 19.00 i Åvangen.

Anne Grete Madsen talte bla. om, at der skulle arbejdes for et ”rigtigt bibliotek” med bemanding et par timer om ugen. Tænk hvis der måske også kunne være lidt Borgerservice. Da det var et stort ønske for borgerne i Svebølle.

Hans Munk fortalte at han skulle hilse fra Ole Glahn og at han havde det godt. Han ville gerne følge op hvor Ole slap.

Gert Larsen talte om det manglende samarbejde både i kommunalbestyrelsen men også ud til borgerne, hvor han mente at man skulle lytte til Lokalrådet og tage dem med på råd, da Lokalrådet mange gange har lidt mere føling med hvad der sker og hvad borgerne ønsker i Svebølle.

Jørgen Madsen snakkede om økologi og fugle.

Der blev også talt om renovering af Svebølle Hallen. Klipning af vejkanter, forslag til nye små købmandsbutikker i de små samfund og mm.

Aftenen gik rigtig godt, da først panelet var færdig med at drille hinanden med dumsmarte bemærkninger. Bla. gik drilleriet ud på hvorfor Gert Larsen dengang han var borgmester i Bjergsted ikke fik lavet cykelsti fra Viskinge til Svebølle.

Personligt har jeg boet i Svebølle i 35 år, hvor der har været 3 borgmester i Bjergsted, ingen af dem har undersøgt til bunds, eller formået at få lavet en cykelsti på vejen fra Viskinge til Svebølle eller komme med en ny ide til sikker skolevej, hvorfor hiver man den gamle model op igen, når der er lavet et fint projekt af Trafikgruppen i Lokalrådet i samarbejde med kommunens folk. Vi må jo indrømme at tiden er gået og trafikken og behovet for cykelsti har ændret sig siden dengang og ændre sig bla. på Frederiksberg området. Derfor skal der tænkes anderledes -denne gang noget med lidt mere fremtid i.

Rigtig mange af byens borgere var mødt frem til denne aften – Mødeleder var lokalrådets formand Arne Jensen, som igen løse opgaven på værdig og fornøjelig vis som altid.

Med venlig hilsen

Vibeke Riise Andersen

___________________________________________________________

Den 20. oktober 2021
Set på Svebølle Lokalråds facebook

______________________________________________________________
Den 30. september 2021
______________________________________________________________
Den 30. september 2021


Klik på linket! Stiforbindelser og fodgænger_cykeltunnel i Svebølle_Viskinge (1)-1
Klik på linket! Lodsejerliste_Stiforbindelser og fodgænger_cykeltunnel i Svebølle_Viskinge-1
Klik på linket! Stiforbindelser og fodgænger_cykeltunnel i Svebølle_Viskinge (1)-1
Klik på linket! Åbent brev til flertalsgruppen-1
Klik på linket! Grøn+Plan+for+Svebølle (4)-1
Klik på linket! Svar fra Banedanmark om overskæring
______________________________________________________________
Den 28. september 2021

Klik på linket! Svebølle Lokalråd – Referat fra generalforsamling 4. sept. 2021
______________________________________________________________
Den 05. september 2021


________________________________________________
Den 31. august 2021_____________________________________________________________
Den 12. august 2021

________________________________________________
Den 05. august 2021
________________________________________________
Den 04. august 2021

________________________________________________
Den 18. maj 2021

________________________________________________
Den 08. april 2021
________________________________________________
Den 17, januar 2921
Set på Svebølle Lokalråds facebook den 11. januar 2021:


_____________________________________________________________
Den 27. oktober 2020
Set på lokalrådets facebook:

____________________________________________

Den 23. oktober 2020
Set på Svebølle Lokalråds facebook

__________________________________________________
Den 09.oktober 2020Klik på billedet af Jættens Smutsten


F.P.
_________________________________________________
Den 25. september 2020
Dette if. Svebølle Lokalråds facebook

________________________________________________
Den 27. august 2020

F.P.
______________________________________________________________
Den 19. august 2020

F.P.
________________________________________________
Den 01. august 2020

Kilde: Nordvestnyt ved Brian Jensen – Foto: Brian Jensen
F.P.
______________________________________________________________
Den 30. juli 2020


Læs mere her: Svebølle Lokalråds facebook
F.P.
_____________________________________________________________
Den 28. juli 2020

Se listen over optagelser – Klik på billedet!

F.P.
_____________________________________________________________
Den 3. juni 2020


Bemærk: Det viset er gengivet som skærmklip – Mailadresserne er derfor ikke aktive!
______________________________________________________________
Den 26. maj 2020

______________________________________________________________

Den 04. april 2020

Klik på linket!
Sikre skoleveje skal forbedre trafiksikkerheden
Se også: Svebølle Lokalråds facebook
F.P.
________________________________________________
Den 27. marts 2020

Kilde Svebølle Lokalråds facebook d. 26. marts 2020
_______________________________________________
Opslag d. 26. februar 2020 ved Vibeke Riise Andersen

F.P.
______________________________________________________________
Den 14. februar 2020 meddele Vibeke Riise Andersen på Lokalrådets facebook:
______________________________________________________________
Den 11. februar 2020
Dagsorden til Generalforsamlingen

______________________________________________________________
Den 8. januar 2020


F.P.
______________________________________________________________
Den 18. december 2019
______________________________________________________________
27. november 2019


F.P.
______________________________________________________________
Den 05. november 2019

Ved Peer Justesen


Svebølle Lokalråds facebook
F.P.
______________________________________________________________
Opslag på lokalrådets FB ved Vibeke Riise Andersen set d. 3. november 2019

______________________________________________________________


Svebølle Lokalråd facebook
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Svebølle lokalråds trafikgruppe har lagt dette opslag på lokalrådets facebook
Klik på linket!

Ny bekendtgørelse

______________________________________________________________
Opslag den 23. september 2019 ved Vibeke Riise Andersen på lokalrådets facebook

______________________________________________________________
Opslag d. 17. september på lokalrådets facebook
Svebølle lokalråds facebook

F.P.
______________________________________________________________
Opslag på lokalrådets facebook d. 2. september ved Vibeke Riise Andersen
______________________________________________________________
Opslag set på lokalrådets facebook den 21. august

______________________________________________________________
Opslag set på lokalrådets facebook d. 20. august 2019

______________________________________________________________
Opslag set på lokalrådets facebook

______________________________________________________________
Den 8. august 2019


F.P.
______________________________________________________________
Dette opslag er set på lokalrådets facebook d. 6. august 2019

______________________________________________________________
Dette opslag er bragt på lokalrådets facebook d. 6. august:

Klik ind på dette link og se en lille præsentationsvideo af Rådhusbygningen i Svebølle – Svebølle Lokalråds Facebook
______________________________________________________________

Opslag d. 5. august 2019 på Svebølle Lokalråds facebook

F.P.
_____________________________________________________
Den 31 juli d.å. kan man læse dette opslag på Lokalrådets facebookF.P.
______________________________________________________________
Den 27. juli d.å. kunne dette opslag læses på Lokalrådets facebook


F.P.
______________________________________________________________
Den 23. juni 2019

Ved Vibeke Riise Andersen

F.P.
_____________________________________________________________

Den 19. juni 2019

F.P.
_____________________________________________________________
Den 27. maj 2019


F.P.
_____________________________________________________________
Den 14. maj 2019

Følgende er lagt på lokalrådets facebook af Arne Jensen – Klik på billedet

Lokalrådets facebook
F.P.
______________________________________________________________

Læs lokalrådets udviklingsrapport ved Henrik Uhre Prahl: Lokalrådets udviklingsrapport.

Læs Henrik Uhre Prahls referat fra det seneste trafik-guppemøde, som det fremstår på lokalrådets facebook: Referat

Læs referatet som pdf-fil: Referat fra trafikgruppemøde 29. april 2019

Opslag på lokalrådets facebook ved Vibeke Riise Andersen


Læs referat af trafikgruppemødet d. 29. april 2019 – Klik her: Trafikgruppemøde

________________________________________________________
Den 30. april 2019


Klip fra Svebølle Lokalråds facebook side:
Det var et af de store emner der var oppe at vende i Trafikgruppen mandag aften. Prisen, der blev oplyst mandag aften for 1 km gå-cykelsti med asfalt og lys er ca. 1 mill. kr.Forholdene på Frederiksberg var også oppe at vende på Trafikgruppens møde. Der blev talt om at lave sikker skolevej. Et af forslagene var cykelsti og gangsti i begge sider.

Der kommer ca. 39 elever fra Frederiksberg – Højbjergvej og Gl. Svebølle. Vi var i trafikgruppen også rundt om trafiksikkerheden og sikker skolevej igennem krydset. Det bliver der taget fat på med det samme.

F.P.
__________________________________________________
Vibeke Riise Andersen på Lokalrådets facebook: Lokalrådets facebook


______________________________________________________________


Klik her:Referat fra Svebølle Lokalråds afsluttende dabatmøde
________________________________________________________
OBS!!!

På denne side bringes kun nyheder og opslag, der enten er modtaget fra en repræsentant fra Lokalrådet, eller som fremgår af den lokale presse.

Den 21. marts 2019

______________________________________________________________


Læs Henrik Uhre Prahls referat fra Lokalrådets WORKSHOP – klik her:

Referat fra Lokalrådets SOC-POL Workshop tirsdag den 12 marts 2019
______________________________________________________________


Den 12. marts 2019
Læs Henrik Uhre Prahls referat fra Trafikmødet – klik her: WORKSHOP trafikgruppen 11. marts 2019
______________________________________________________________
Den 10. marts 2019

Indkladelse til WORKSHOP tirsdag d. 12. marts fre Arne

Se den lange liste – klik her – Klik på billedet:

______________________________________________________________

Vibeke Riise Andersen har d. 8. marts delt dette opslag på Lokalrådets facebook

Aftenens program:
______________________________________________________________

Læs mere her: Vandrefestivallen
______________________________________________________________

Opslag fra Vibeke Riise Andersen vedr. det kommende trafikgruppemøde d. 11. marts kl. 19 i Åvangen – Klik på pdf-filen eller på tekstbilledet:
Spørgsmål til den 11. marts i trafikgruppen.

_____________________________________________________________
Opslag d. 4. marts 2019

Opslag d. 3. marts fra Peer Justesen

_____________________________________________________________
Læs:

Klik her: Referat fra fællesmøde

Læs Lokalrådets PR-guide – Klik her: Lokalrådets PR-Guide

_____________________________________________________________

Sidste nyt fra lokalrådet d. 25. feb. 2019

 

Vibeke Riise Andersen
Den . 5. februar 2019 på Lokalrådets facebook


Den 30. januar 2019

Det var så dagen, hvor Svebølle lokalråd skulle mødes med de unge i ungdomsklubben. På programmet var en workshop som led i Svebølle-Viskinge-forbindelser.  Lokalrådet var repræsenteret af Vibeke Riise Andersen og Peer Justesen. – Referent var Henrik Uhre Prahl.

13-14 unge var mødt op og efter en kort præsentation ved Peer Justesen gik de unge i gang med workshoppen under ledelse af Vibeke Riise Andersen. Som det fremgår af efterfølgende billedreportage blev der gået til sagen med alvor.
Der er 77 unge tilmeldt ungdomsklubben – man kan komme der fra 6. kl. til man fylder 18.

Billedreportage:

F.P.
________________________________________________________
Læs seneste referat: Projekt kunst i det offentlige rum på Svebølle Centertorv
________________________________________________________

Fra debatten på Lokalrådets facebook
29. januar 2019

Den 28. januar 2019

Fra Vibeke Riise Andersen har vi på Lokalrådets vegne modtaget dette referat:

Referat fra Svebølle Lokalråds Soc.-Pol. gruppemøde 22. jan. 2019 pdf

______________________________________________________________
Vibeke Riise Andersen – Lokalrådet:
Den 24. januar 2019

___________________________________________________________

Den 22. januar 2019
Martin Damm – se så at få det fikset – Klik her: Få det fikset

 

 

______________________________________________________________
Seneste fra lokalrådet d. 20. januar 2019

______________________________________________________________

Den 18. januar 2019

Sidste nye fra Lokalrådet

____________________________________________________________
Den 15. januar 2019
Sidste nyt fra Lokalrådet:

Efter nedlæggelsen var der repræsentanter for bibliotekerne i Kalundborg, Høng, Gørlev og Ubby der fik lejlighed til at se, om der var noget fra Svebølle Bibliotek, de kunne bruge – Efterfølgende blev resten af bøgerne sat til salg på Kalundborg Bibliotek den 24. februar 2008 – Hvor provenuet ved dette salg havnede, kan vi jo gætte på!!!

F.P.
_____________________________________________________________

Opslag fra Peer Justesen

________________________________________________________
Referat – Trafikgruppemøde 1
Den 11. december 2019


Du kan klikke på tekstbillederne, eller du kan læse referatet som en pdf-fil ved at klikke på
Referat – Trafikgruppen

F.P.
________________________________________________________

Den 9. januar 2019

Vibeke Riise Andersen på lokalrådet facebook side:

______________________________________________________________
Den 8. jan. 2019
Mindre forbrug på veje og asfalt – Læs Vibeke Riise Andersens seneste indlæg her – Klik på billedet:

Der mangler i høj grad asfalt på fortovet på Banetoften, sv t. Lerbjergvej
Klik på billedet:

,____________________________________________________________

Den 3. jan. 2019
Kære Svebølle borgere – hører I Martin Damm nævne Svebølle med et eneste ord
i indslaget fra TV-Kalunbborg

Nej vel!

F.P.
_____________________________________________________________
Den 6. januar 2019

Hvor højt skal der råbes før Kalundborg Kommunes kommunalpolitikere fatter noget!!!
Klik på de to klip fra Nordvestnyt:

Den 2. januar 2019

_____________________________________________________________
Den 2. januar 2019


______________________________________________________________
Den 30. december 2018


______________________________________________________________

Referat fra Borgermødet – Klik på billederne

Emnelister – Klik på billederne

Deltagerlister – Klik på billederne

______________________________________________________________

Arne Jensens billede fra borgermødet
13. dec. 2018

________________________________________________________

Den 12.december 2018

Læs hvad Vibeke Riise Andersen skriver om det første Borgermøde af en række – Klik på billedet:

____________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________
Kontingent til Svebølle Lokalråd
Den 7. dec. 2018

Opslag på Svebølle Lokalråds facebook d. 6. dec. 2018


_______________________________________________________
Seneste indlæg på Svebølle Lokalråds facebook  v/Peer Justesen
Den 6. dec. 2018

Klik på billedet:

______________________________________________________________

Svebølle – en rigtig by
Den 02 dec. 2018

Det viste klip er fundet på nettet:

Så Svebølle er altså både en smart by og en rigtig by!!!

F.P.
______________________________________________________________
En gammel nyhed, men alligevel …. Læs, hvad TV- Kalundborg den 09. okt. 2015 skrev om “Flagallé gennem Svebølle By”

Klik på billedet:

Se filmklippet med borgmester Martin Damm, der taler positivt om udviklingen i Svebølle

Se i øvrigt dette link:  Flagallé

F.P.
______________________________________________________________

Vibeke Rise Andersen har d. 24. nov. lagt dette avisudklip fra Nordvestnyt på Lokalrådets Facebook.

Klik på billedet for at se det i stor størrelse!

Vibeke omtaler på facebook en rubrik om planerne for Havneparken i Kalundborg.
Her gengives nævnte omtale – klik på billedet for at få omtalen i stor størrelse!

Se omtalen i forbindelse med Havneparken her: Nordvestnyt
______________________________________________________________
Vibeke Riise Andersen skriver d. 23. nov. 2018:

Vi har også brug for dit input.
Vi regner med at se Borgere fra Svebølle og fra Viskinge, interesserede elever fra Svebølle Skoles ældste klasser samt Skolebestyrelsen. Vi forventer endvidere at se repræsentanter fra sportsforeningerne, forældre fra børnehaverne/dagplejen, repræsentanter fra Ældrerådet, repræsentanter fra “Bedre psykiatri”, fra Diabetesforeningen og fra andre tilsvarende organisationer i Svebølle samt repræsentanter fra Svebølle-områdets erhvervsliv.
Læs, hvad Nordvestnyt skriver i dagens udgave i den forbindelse: Nordvestnyt

______________________________________________________________

Opslag på Svebølle Lokalråds facebook d. 21. nov. 2018

______________________________________________________________
Tilhørende billeder:

______________________________________________________________
Flaglauget:

______________________________________________________________
Indlæg fra Svebølle Lokalråds formand Gert Larsen på lokalrådets facebook
Den 20. nov. 2018

______________________________________________________

Svebølle Lokalråd:
Du kan se, hvem der sidder i Svebølle Lokalråd på Lokalrådets hjemmeside
Her kan du også se, hvilke dage på året, der er flagdage
______________________________________________________
Dialogmøde

Den. 17. nov. 2018

Svebølle Lokalråd bringer d.d. dette opslag på facebook:

___________________________________________________________

Svebølle Lokalråd har haft bestyrelsesmøde d. 13. november 2018

Svebølle Lokalråds facebook kan man læse flg. skrevet af Vibeke Riise Andersen:
I aften (d. 13 .nov. 2018)  har Svebølle Lokalråd bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. får besøg af Henrik Uhre-Prahl, som vi i forbindelse med projekt “Svebølle-forbindelser” har som ekstern konsulent:
Henrik er i dag redaktør hos Sjællandske Medier Odsherred, laver ugeavis, artikler til net- og dagblade og redigerer diverse tillæg og magasiner.
Henrik Uhre-Prahl  har i Odsherred fulgt Odsherred Kommunes mange landsby projekter, hvoraf flere er sammenlignelige med det, som der lægges op til i projekt “Svebølle-forbindelser”.
Svebølle Lokalråd har søgt og fået 30.000,- kr til dette projekt.  – Der er lagt op til at invitere Viskinge med.  Allerede nu er 8 borgere fra Viskinge kontaktet og har sagt ja tak til at følge projektet frem til 2019. – Mere om dette projekt snart.
På mødet er der på dagsordenen:
Gennemgang af sagsliste, der omfatter følgende:
Flaglauget
Biblioteket
Emner til det ½-årlige dialogmøde med Kalundborg Kommune
Dato for borgermøde
Dato for den kommende generalforsamling

På billedet ses Svebølle Lokalråds bestyrelse – Fra venstre:
Arne Jensen, Poul Carstensen, Ole Lauridsen, Vibeke Riise Andersen, Karen Thomsen, Hallur Hallson, Peer Justesen, – der var afbud fra Betina Adamsen og Gert Larsen. De var ikke tilstede, da billedet blev taget. Vi retter op på manglen næste gang.

Efterfølgende skriver Vibeke Riise Andersen:
Tirsdag d. 20. november kl. 18.00 siger vi i Svebølle Lokalråds bestyrelse TAK til Flag- lauget, med en hyggelig afslutning, hvor der traditionen tro bydes på en lille bid mad og en Tak for hjælpen ved alle mærkedagene med opsætning og nedtagning af flag. HUSK, at det er muligt at støtte Svebølle Lokalråds Flaglaug gennem et medlemskab – Det koster 100 kr. om året.

_________________________________________________________

Projekt Kunst i det offentlige Rum på Svebølle Centertorv
Den 30. okt. 2018
Den 11. feb. d.å.kunne man i Nordvestny læse. at Svebølle skal have mere kunst. Der blev i den forbindelse nedsat en styregruppe. I denne styregruppe er Svebølle repræsenteret af Vibeke Riise Andersen fra Lokalrådet og Casper Petersen fra SuperBrugsen – sidstnævnte repræsenterer erhvervslivet og dermed også Svebølle Centertorvs butikker. Det er kunstneren Morten Modin, der er opvokset i Svebølle, der er udset til at udarbejde et kunstprojekt i den forbindelse.
Deadline for præsentationen af projektet er 1/12 2018 eller 1/1 2019.
Det seneste styregruppemøde fandt sted. 14. sept. d.å.
På Svebølle Lokalråds facebook  skriver Vibeke Riise Andersen fra Lokalrådet dette efter møde:
I dag den 14. september var jeg som repræsentant fra Svebølle Lokalråd i Styregruppen til møde om “Kunstprojekt Svebølle Centertorv”.
I styregruppen er alle enige om, at et projekt, hvor Bjergsted Bakker – istiden – sten – vand -bænke -hyggekroge -træer  og blomster indgår, bør være styrende for Morten Modins skitseprojekt.
Styregruppen mødtes på Svebølle Centertorv, hvor vi havde forestillingsbrillerne på. Derefter gik vi i Svebølle Aktivitetscenters mødelokale, hvor vi over en tår kaffe fik snakket tingene igennem. Vi må alle huske på, at det, Morten Modin laver, er et udkast til et kunstprojekt – ikke en renovering af området.
Kunstprojektet kan så måske komme til at være retningsgivende for/have stor indflydelse på, hvordan fremtidens helhedsplan for renoveringen af hele området kommer til at se ud, når vi engang skal i gang med den – det bliver utroligt spændende.
Glæder mig utroligt meget til den dag, hvor Morten Modin kan vise os alle, hvordan det kunne komme til at se ud.

Som nævnt ovenfor er deadline enten 1/12 2018 eller 1/1 2019 – Mon ikke vi er mange, der venter i spænding!!!
F.P.

___________________________________________________________


____________________________________________________________