Sidste nyt

OBS!!! Der er oprettet et nyt menu-underpunkt, der hedder: Sidste nyt – Arkiv – Her vil man kunne læse alt det, der har været bragt siden 1. november 2018 og indtil 25. december 2020 – Arkiv 4 omfatter det sidst arkiverede.

______________________________________________________________
Den 15. oktober 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 15. oktober 2021
______________________________________________________________
Den 15. oktober 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut


Til sammenligning var tallene for 15. oktober 2020 disse: _
_____________________________________________________________ Den 09. oktober 2021

Kampreferat serie 1: Nordvestnyt – Uafgjort i stort Svebølle drama ______________________________________________________________
Den 03. oktober 2021

9. oktober skal alle de lyntestcentre, som private udbydere som Falck står for, være lukket.

Dermed forsvinder en daglig kapacitet på 100.000 daglige lyntest for Covid-19. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er helt slut med, at private testudbydere foretager lyntest.
Blandt testcentrene, der lukker nævnes også Svebølle Testcenter
Kilde: TV2 ØST
_____________________________________________________________
Den 02. oktober 2021

_____________________________________________________________
Den 02 oktober 2021

Læs her: Kampfakta
______________________________________________________________
Den 01. oktober 2021

Klik på billederne!

For arrangementet stod Kalundborg Bibliotek ved Svebølle Kvik Bibliotek sammen med Biblioteksgruppen.
F.P.
______________________________________________________________
Den 01. oktober 2021
Klik her 0g læs mere om Svebølle Lokalråds arbejde: Svebølle lokalråds trafikgruppe
______________________________________________________________
Den 01. oktober 2021

______________________________________________________________ Den 28. september 2021

Klik på linket! Åbent brev til Martin Damm m.fl.

Ovenstående er d.d. set på Svebølle lokalråds facebook
F.P.
________________________________________________________

Den 28. september 2021

Klik på linket! – Svebølle Lokalråd – Referat fra generalforsamling 4. sept. 2021
______________________________________________________________
Den 27. september 2021

Kilde: Kristeligt Dagblad
______________________________________________________________
Den 25. september 2021
Klik her: Nordvestnyt – Let spil for Svebølle

Stillingen i serie 1 pulje 2
______________________________________________________________Den 23. september 2021

______________________________________________________________
Den 23. september 2021

En kommentar:

F.P.
______________________________________________________________
Den 23. september 2021

Vej, Ejendom og Affald- Kalundborg Kommune skriver:

Budget 2022

H23 – Centertorvet i Svebølle

Baggrund for notatet

I forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 er der under hensigtserklæring H23 ønsket

en undersøgelse af omkostningerne ved en renovering af Centertorvet i Svebølle.

Der opføres i tilknytning til centertorvet et nyt mødested for den udkørende pleje, og i den for- bindelse er der foretaget en undersøgelse af parkeringsbehovet i området.

Status

Svebølle Centertorv og hele området omkring Svebøllecentret er anlagt for mange år siden, og en del af de tidligere torveelementer såsom beplantning, inventar og vandkunst er med tiden blevet fjernet. Belægninger og belysning er endvidere af ældre dato.

I forbindelse med etableringen af et nyt mødested for den udkørende pleje i Svebølle er det besluttet, at løse parkeringsbehovet via de eksisterende parkeringsarealer. Der er imidlertid i tilknytning til nærværende notat gennemført en overordnet parkeringsanalyse for området.

Det forventes, at der med hjemmeplejebygningen vil blive disponeret over cirka 85 parkeringspladser i området til henholdsvis hjemmeplejebiler og ansatte. Til trods for, at der er forholdsvist god kapacitet i området, peger parkeringsanalysen på, at der vil blive

behov for 31 nye parkeringspladser, da et parkerings-område opleves som fyldt ved en belægningsgrad på 85%.

Udvikling

Både torveplads og centrets omgivelser kan renoveres til et samlet hele i forbindelse med etablering af hjemmeplejebygningen og en eventuel renovering og udbygning af parkeringsarealerne. Det foreslås, at der udformes et skitseforslag for hele området i dialog med centrets erhvervsdrivende, lokalrådet med flere.

Der er i nedenstående overslagspris regnet med en totalrenovering af torvearealerne med ny belægning, beplantning, inventar, belysning og genetablering af springvand.

Parkeringsarealer renoveres delvist ved opretning af lunker, strukturering af trafikken og etablering af sikre ganglinjer samt strukturerende bede med beplant-ning.

Der er i dag ledig kapacitet, så der kan reserveres 20 pladser til hjemmeplejen på den sydlige parkerings -plads. Langs hjemmeplejebygningen foreslås der etableret 13 nye parkeringspladser, som foreslås at være forbeholdt hjemmeplejen. Der er i forbindelse med hjemmeplejebygningen yderligere skitseret 18 parkeringspladser på det grønne areal vest for centret. En etablering af disse kan eventuelt afvente, at der påvises et behov.

Herudover kan der være mulighed for opstribning af 10 skråparkeringer vest for centret

DATO

1. juli 2021

Kontakt

Sagsansvarlig:

Birgitte Kofod Møller

Vej, Ejendom og Affald

Telefon, direkte: 59 53 52 64

Kalundborg Kommune

Holbækvej 141 B

4400 Kalundborg

2/2

NOTAT

med skiltning af ensrettet kørevej. Denne løsning skal dog undersøges med Beredskabet.

Overslagsprisen er udregnet for alle 31 p-pladser.

Økonomi

Renovering af bytorvet og gangarealerne mellem centrets bygninger: 6,7 mio. kr.

Renovering af og udbygning af eksisterende omgivende parkeringsarealer og grønne arealer: 3,15 mio. kr.

Etablering af ekstra 31 p-pladser: 1,3 mio. kr.

I alt samlet 11,15 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt indregnet 10% til projektering, 4% til administration og 25% til uforudselige udgifter.

Afledte driftsudgifter/besparelser

Der forventes en øget driftsudgift på 0,25 mio. kr. årligt, da næsten alle plejekrævende

elementer i dag er fjernet fra området, og området derfor har en relativt lav plejestandard.

Ovenstående er set på Svebølle Lokalråds facebook
F.P.
___________________________________________________________
Den 23. september 2021

Nordvestnyt skriver: Fem steder i spil til nyt sygehusvaskeri

Da energiformen Naturgas har været nævnt som en forudsætning for driften af sygehusvaskeriet, gør vi opmærksom på, hvad Dansk Energi skriver på sin hjemmeside.

Klik på linket: Dansk Energi – Høje gaspriser trækker El samme vej
______________________________________________________________

Den 23. september 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 23. september 2021
______________________________________________________________
Den 23. september 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________

Den 18. september 2021

Læs Nordvestnyts kampreferat for serie 1: Svebølle udlignede i sidste øjeblik
______________________________________________________________

Den 16. september 2021

Coronarestriktionerne er væk og covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom. Så er tiden ikke inde til at lade hverdagen fra før corona vende helt tilbage og behandle sygdommen på samme måde som sæsoninfluenza?

Nej, lyder det fra Jens Lundgren, som er professor i infektionssygdomme på Københavns Universitet, overlæge på Rigshospitalet og medforfatter til rapporten ’Hverdag med øget beredskab’, som kommer med anbefalinger til en langsigtet strategi for håndtering af coronavirus og blev præsenteret i går.

Jens Lundgren går samtidig i rette med nogle af sine kolleger og flere politikere.

– Lige nu går det særdeles godt i Danmark, vi er på det grønne niveau, vi har fået masser frihedsgrader tilbage, vaccinernes effekt har hjulpet os. Men det varer ikke nødvendigvis ved. Slet ikke, når vinteren kommer, samtidig med, at vi måske ser flere gennembrudsinfektioner, siger Jens Lundgren til Politiken og fortsætter:

– Jeg hører, at nogle politikere og også fagfolk siger, at nu skal vi bare lade coronavirus rase som ved influenza. Men det går altså slet ikke, jeg tror ikke helt folk forstår, hvad de taler om, for det her kræver nøje overvågning, skalerbare beredskabsplaner og en entydig og klar kommunikation.

Kilde: BT
______________________________________________________________
Den 15. september

Læs omtale i Nordvestnyt: Svebølle og Åsen til DM
______________________________________________________________

Den 11. september 2021
______________________________________________________________
Den 11. september 2021
TV-Kalundborg:

Læs her: SBI lykkeliga er kommet hjem med medaljer
______________________________________________________________
Den 10. september 2021

Jonas Bengtsson scorede i det ’32 og ’80 minut,  Danny Henriksen i det ’35 minut og
Nick Trier i det ’47 og ’53 minut.

Med aftenens sejr ligger Svebølle BI 2016 på en 3. plads, men det kan ændre sig i weekenden, når alle hold har spillet 5 kampe som Svebølle, Ørslev, Såby og Holbæk B&I

Læs Nordvestnyts kampreferat: Svebølle svarede grundigt igen
______________________________________________________________
Den 05 september 2021

Med lørdagens kampe ligger Serie 1 holdet på 7. pladsen og serie 4 på 2. pladsen i tabellen.
Læs kampreferat: Nordvestnyt – Svebølle løb Svogerslev overende
______________________________________________________________

Den 04. september 2021


Kilde: Svebølle lokaleåds faebook
______________________________________________________________
Den 01. september 2021

______________________________________________________________
Den 31. august 2021

Læs Nordvestnyts kampreferat: Svebølle fanget på flade fødder
______________________________________________________________
Den 31. august 2021______________________________________________________________

Den 30. august 2021______________________________________________________________

Den 30. august 2021

F.P.
______________________________________________________________

Den 29. august 2021

Klik på billederne!

Kommuneplan for Svebølle By offentliggjort på facebook den 25. juni d.å. af Thomas Malthesen Hiorth:

______________________________________________________________
Den 30. august 2021
Vi har tidligere bragt dette:

Den 07. november 2020


Klik på billedet for at få det op i stor størrelse

________________________________________________________
Den i forvejen eksisterende skov har Kalundborg Kommune dog ikke glemt. Vi skal huske, at vi gennem Lille Hejrebjerg skov på Frederiksberg i Svebølle kun må køre 50 km/t af hensyn til den bebyggelse, der i følge kommunens logik må være på begge sider i skoven!

F.P.
______________________________________________________________
Den 07. november 2020


Klik her: Trafiksikkerheden på Frederiksberg

Af opslaget på Svebølle Lokalråds facebook fremgår, at hastighedsbegrænsningen på Frederiksberg altid har været 60 km/t – Det passer ikke – Den generelle hastighedsbegrænsning på Frederiksberg har tidligere ved skiltning været 50 km/t
F.P.
______________________________________________________________

Den 29. august 2021

Jeg har besluttet at tage min tid tilbage. Blive tidsejer i stedet for tidsslave. Være den, der styrer min mobiltelefon, frem for at den styrer mig. Jeg vil med andre ord finde tilbage til glæden ved at fordybe mig!

Jeg har med gru måttet indse, at jeg er afhængig … af noget så latterligt som min mobiltelefon. Problemet er ikke (blot), at jeg føler, det er spild af tid, men også at det gør mig rastløs, flegmatisk og ikke i stand til koncentrere mig.

For eksempel har jeg altid elsket at bruge en søndag på at sidde fordybet i en bog, men efter mobiltelefonen og de sociale mediers indtog med evindelige ”feeds” og ligegyldige nyheder har jeg simpethen mistet evnen til at fordybe mig i noget (der ikke er digitalt) i længere tid ad gangen. Seriøst: Det er jo en katastrofe! Jeg kan nærmest føle, hvordan min hjerne degenererer.   Så jeg har besluttet at tage min tid tilbage. Blive tidsejer i stedet for tidsslave. Være den, der styrer min mobiltelefon, frem for at den styrer mig. Jeg vil med andre ord finde tilbage til glæden ved at fordybe mig! I bøger, strikketøj og vaskeægte nærvær med andre mennesker – i den virkelige verden. Mit opgør med mobiltyranniet startede allerede ved nytår, hvor det var et af mine forsætter, og her knap halvvejs gennem året kan jeg bryste mig af, at det går godt. Jeg strikker igen på livet løs. Jeg har fået læst hele to inspirerende bøger. Og jeg har fået lavet min helt egen personlige bullet journal (læs mere om det på side 82), så jeg får overblik og finder tilbage til mig selv og mine værdier hver aften, inden jeg går i seng. Velkommen til denne uges femina, hvor vi fokuserer på tid. Din tid. Og hvordan du kan blive bedre til bruge den, så du finder ro, fordybelse og masser af tid til kærtegn.
Camilla Kjems Chefredaktør camilla.kjems@femina.dk

______________________________________________________________

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 29. august 2021
______________________________________________________________
Den 29. august 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________

Den 28. august 2021Kampreferat – Klik her: Nordvestnyt – Svebølle mest skuffet
______________________________________________________________
Den 28. august 2021

Klik på billederne!

Kommuneplan for Svebølle By offentliggjort på facebook den 25. juni d.å. af Thomas Malthesen Hiorth:

______________________________________________________________
Den 27. august 2021


Noget kunne tyde på, at DSB har tænkt sig at gøre brug af dette fantastiske tog i nogen tid endnu, og at dette mere end 30 år gamle tog ikke står for at skulle skrottes lige med det samme

F.P.
______________________________________________________________

Den 24. august 2021

Rejsegilde på det nye hjemmeplejekontor i Svebølle:

F.P.
______________________________________________________________
Den 24. august 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 24. august 2021
______________________________________________________________
Den 24. august 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________

Den 22. august 2021

______________________________________________________________
Den 22. august 2021F.P.
______________________________________________________________
Den 23. august 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 23. august 2021
______________________________________________________________
Den 23. august 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________

Den 21. august 2021______________________________________________________________
Den 21 august 2021


Hans Kurt fra Kultur- og fritidsudvalget afslører de nye kataloger (under den røde dug)

Billeder fra releasefesten – klik på billederne

F.P.
______________________________________________________________
Den 21. august 2021

______________________________________________________________
Den 19. august 2021F.P.
______________________________________________________________
Den 21. august 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 21. august 2021
______________________________________________________________
Den 21. august 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________

Den 15. august 2021


Klik på billederne!

______________________________________________________________
Den 16. august 2021
Klik på filmen, når den er uploaded!

https://www.berlingske.dk/internationalt/hjerteskaerende-videoer-fra-kabuls-lufthavn-bliver-delt-paa-sociale?jwsource=cl
______________________________________________________________

Den 13. august 2021

Aftenens kamp i serie 4 mellem Svebølle BI 2016 og Team AS Fodbold endte med en Svebølle sejr på 3-2
________________________________________________________

Den 13. august 2021

Se feltet passere skolen – Klik på filmen!


______________________________________________________________
Den 12. august 2021
Læs her: Nordvestnyt – Såbys oprykkere tog storsejr i Svebølle
______________________________________________________________
Den 12. august 2021

PostNord-Ruten i vort område angivet med den sorte streg

______________________________________________________________
Den 11. august 2021______________________________________________________________
Den 10. august 2021

Vores forbrug af underholdning bidrager i høj grad til verdens samlede CO2-udslip.

Streaming af film og serier på Netflix og andre streamingtjenester er en klimasynder på højde med flytrafikken. Det viser beregninger foretaget i samarbejde mellem DTU, Aarhus Universitet og Dansk Energi for Politiken.

Det skyldes energiforbruget i form af den strøm, det kræver at afspille indhold på sin mobiltelefon, tablet, computer eller smart-tv.
______________________________________________________________
Den 10. august 2021Læs her: Nordvestnyt – Sådan skal den ny daginstitution se ud
Se også dette link: Svebølles nye daginstitution
______________________________________________________________
Den 10. august 2021

______________________________________________________________
Den 10. august 2021

______________________________________________________________Den 07. august 2021

Efterfølgende billeder er billeder af H.W. Bissens udgave af Johan Thomas Lundbye – Busten er opstillet i Højbyen ved Vor Frue Kirkes Kirkemur. H.W. Bissens buste betragtes som forlæg til hans udgave af den “Tapre Landsoldat”  i Fredericia. – Klik på billederne!

Det færdige resultat og skitseforslaget – Klik på billedet!

Kilde: Nordvestnyt 18. februar 2021

Et udpluk af kommentarer, der lød, mens Maja Lisa Engelhardt skulpturen blev fotograferet:

1. ”Jeg kan ikke lide, at han ikke har noget ansigt”
2. ”Han døde som en ung mand, men skulpturen ligner en gammel mand”
3. ”Hans gang ligner en gammel mands”

Da vi i august 2018 blev bekendt med, at Maja Lisa Engelhardt var udpeget til at udføre skulpturen: ”Johan Thomas Lundbye vandrende i naturen”, gjorde vi os vore tanker. Hvordan ville en kunstner, der stort set kun har gjort sig gældende som billedkunster, magte at udføre denne betroede opgave.

Nu hvor resultatet efter dagens afsløring kan ses og bedømmes på hjørnet af
Klosterparkvej og J. Hagemann-Petersens Allé, må vi desværre erkende, at Maja Lisa Engelhardt ikke er lykkedes med opgaven. Vi spørger os selv, hvorfor overlod man ikke Nordens p.t. største skulpt
ør, færingen Hans Pauli Olsen denne for byen Kalundborg så betydningsfulde opgave.

Hans Pauli Olsen har med sine mange vellykkede skulpturer af kendte personer bevist, at han så afgjort ville have været opgaven voksen, og at resultatet med ham som skulptør ville være blevet anderledes vellykket, end det er tilfældet med den Maja Lisa Engelhardt skulptur, der, som vi ser det, ikke er en særligt vellignende skulptur af Kalundborgs store bysbarn, Guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye.

Undskyld os – Vi får H.C. Andersens eventyr: ”Kejserens nye klæder” i tankerne!

F.P.
_____________________________________________________________
Den 07. august 2021

______________________________________________________________
Den 05 august 2021

____________________________________________________________
Den 04. august 2021

Læs, hvad Nordvestnyt skriver om kampen: Svebølle lokaloverraskede i aftensolen
______________________________________________________________
Den 04. august 2021

______________________________________________________________
Den 01. august 2021

______________________________________________________________Den 31. juli 2021


______________________________________________________________
Den 31. juli 2021

Borgmester Martin Damm og Sølvinder Jesper Hansen

Se billedkavalkaden fra dagen – Klik på billederne!

______________________________________________________________
Den 31. juli 2021

Klik her:  CNBC – 74% af nysmittede i Massachusett var fuldt vaccineret
______________________________________________________________Den 30. juli 2021

Klik her: Nordvestnyt – Svebølle henter spiller i Holbæk
______________________________________________________________
Den 30. juli 2021

Læs her: Nordvestnyt – Sølvvinder hyldes i sin hjemby – Svebølle
Læs her: TV Kalundborg – Sølvvinderen hyldes i Svebølle lørdag

______________________________________________________________
Den 29. juli 2021

Se, hvad Nordvestnyt skriver: Sølvvinder Hansen hyldet
Se, hvad TV-Kalundborg skriver: Sølvvinderen hyldes i Svebølle lørdag
______________________________________________________________
Den 28. juli 2021


______________________________________________________________
27. juli 2021

Måske fylder det ikke i skeetskytten Jesper Hansens hoved, hvad der skal ske, når han vender hjem til Svebølle fra Tokyo med en spritny OL-sølvmedalje som ekstra bagage i kufferten.
Men den 40-årige skytte kan godt forvente, at han vil blive modtaget som en helt i byen.
Vejen, hvor Jesper Hansen har sin bopæl, er allerede blevet omdøbt til »Hansen’s vej« af entusiastiske medborgere, og borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V), lover, at Jesper Hansen vil få en passende hyldest, når han kommer hjem.
– Vi skal selvfølgelig finde en måde at anerkende det på fra kommunalbestyrelsens side. Ligesom vi i øvrigt altid gør, når nogen fra kommunen får topresultater, siger borgmesteren.
Martin Damm ved ikke præcis, hvad fejringen vil indebære, men borgmesteren er til enhver tid klar på at støtte op om arrangementer, som lokale borgere måtte finde på at lave, fortæller han.
– Vi er jo alle stolte af, at han kommer herfra, så der er garanteret nogen, der laver en hyldest, ligesom der var surprise-arrangement i hans skytteklub, da han blev verdensmester i 2019, siger Martin Damm.
Borgmesteren fortæller i øvrigt, at han desværre ikke så finalen live, men at han er imponeret over det comeback, som Jesper Hansen leverede efter tidligere i konkurrencen at have ligget nummer 19.
– Der så det jo sort ud, men så skød han sig virkelig op. Det var flot, siger Martin Damm.

Kilde: Nordvestnyt
______________________________________________________________
Den 26. juli 2021

OL 2020 – Jesper Hansen vinder OL-Sølv

on July 26 | in AKTUELT, DIF, FLUGTNYHEDER, Flugtsektionen, PISTOLNYHEDER, RIFFELNYHEDER, TALENT & ELITE, Team Danmark | by | with Comments Off on OL 2020 – Jesper Hansen vinder OL-Sølv

Vores skeetskytte Jesper Hansen har vundet OL-Sølv.

Efter en god første dag med 25 ud af 25 træffere i første runde, var det alligevel en skuffet Hansen, som vendte snuden mod hotellet. Hansen havde  misset 3 duer. 1 due i runde to og 2 duer i runde tre. 3 duer som skete under omdiskuterede forhold.

Alligevel vendte en målrettet Hansen tilbage til skydebanen morgenen efter. 25/25 i begge runder gjorde, at han nu lå nr. 6 med 122/125, og klar til shoot off mod 6 andre. En nervepirrende en af slagsen. Hansen missede en due, men heldigvis missede to andre også en i samme runde. Jesper Hansen overlevede.  Jesper Hansen kæmpede nu om den sidste finaleplads, sammen med tjekkiske Jakob Tomecek. Jesper Hansen trak heldigvis det længste strå. En lang shoot off på 34 skud.

Videre i finalen var det en kølig Jesper Hansen, der gik på banen. Hansen gik videre fra første elimineringsrunde som nr. 4 med 19 træffere. Derfra gik det hurtigt. En stærk præstation af en kølig Jesper Hansen.

Jesper Hansen kan nu kalde sig olympisk medaljetager med en flot sølvmedalje.

Sportschef Linda Andersson siger følgende:

” Jeg er så stolt over det arbejde, han har gjort hele vejen frem mod OL, og måden han gennemførte det på. Vi havde nogle udfordringer undervejs, men han er hele tiden kommet stærkt tilbage og nu står han her med medaljen om halsen.”

______________________________________________________________
Den 26. juli 2021

______________________________________________________________
Den 26. juli 2021


______________________________________________________________
Den 26. juli 2021

Læs her: Nordvestnyt – Svebølle jublede med Jesper Hansen
______________________________________________________________
Den 26. juli 2021Klik her: Pletskud for Danmark – Jesper Hansen fra Svebølle viste høj klasse


Se også dette: BT- Sportschef hylder Jesper Hansen – Han kan blive den bedste i verden
______________________________________________________________
Den 26. juli 2021

Klik her: DR -Jesper Hansen skal skyde i finalen
______________________________________________________________
Den 26. juli 2021


Læs her: Jyllands-Posten – Jesper Hansen savner den olympiske stemning
______________________________________________________________
Den 22. juli 2021

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab Amba skriver:

Nu kan du se hvor meget fjernvarme du har brugt sidste varmeår. Du kan også se hvor meget du skal betale i det kommende varmeår.

Du skal bruge dit forbrugernummer på 8 cifre sluttende med dit husnummer.

Så skal du bruge den pin kode som er på din sidste årsopgørelse. Skriv en pb hvis du ikke kan finde den.

Så logger du ind på www.svf.dk og klikker på hvor der står “log ind på e-forsyning. Og du skal nu bruge forbrugernummer og pinkode. Så har du alle dine dokumenter 5 år tilbage.

Skriv endelig en pb hvis det driller. Så får du hurtig hjælp.

Del gerne med alle, der har fjernvarme. Jo flere der er med her, jo hurtigere kan vi informere.

God fornøjelse.
___________________________________________________________

Den 16. juli 2021

Læs og se her: Dansk Skytteunion – Jesper Hansen vil kæmpe for dansk medalje
______________________________________________________________
Den 21. juli 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________
Den 06. juli 2021


______________________________________________________________
Den 06. juli 2021

Læs her: Nordvestnyt – Kampen om et vaskeri
______________________________________________________________
Den 02. juli 2021

Klik på billedteksten!

Kilde: Berlingske Tidende
______________________________________________________________