Debatten

Send dine indlæg til: fl.paulsen.dk@gmail.com
________________________________________________________
Deltag i debatten!
___________________________________________________

Den 29. oktober 2020

________________________________________________________
Den 27. oktober 2019

Svebølle Lokalråds facebook
________________________________________________________

Den 25. oktober 2019


Makerspace

_____________________________________________________________
Den 24. oktober 2019

________________________________________________________

Den 1. marts 2019

Det er trist, og det er uværdigt, når enkeltpersoner i forhold til kommunen føler sig kaldet til at være talerør på Svebølles-Viskinges vegne.

Det er trist, og det er uværdigt, når enkeltpersoner retter henvendelse til Kalundborg Kommunes kommunalpolitikere under foregivelse af at tale på Svebølle-Viskinges vegne.

Det er trist, og det er uværdigt, når et kommunalbestyrelsesmedlem uden om den samlede kommunalbestyrelse føler sig kaldet til at give en enkeltperson et bindende tilsagn, når det i høj grad vedrører hele lokalsamfundet.

Det er trist, at det ikke er alle i Svebølle, der har forstået, at byens borgere bør slutte op om det lokalråd, der er byens talerør i forhold til kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune.

Det er trist, at der er enkeltpersoner, der ikke ønsker at følge demokratiets spilleregler.

Læs Kommunernes Demokratiprogram  – klik her: Demokratiprogram

F.P.
________________________________________________________

Kære Svebølle Borgere – Hører I Martin Damm  nævne Svebølle med et eneste ord i indslaget på  TV-Kalundborg

Her (i Svebølle) er Kalundborg Kommune godt på vej til at sætte udviklingen i stå!!! – Enhver kan se og høre, at det drejer sig om Kalundborg, Høng og Gørlev! – Hvornår er der sidst udstykket en grund i Svebølle-området, hvor der p.t er færrest enfamiliehuse og kun få helårsgrunde til salg – (4 helårsgrunde if. EDC’s boligindeks)? – If. EDC’s boligindeks er der 2 helårsgrunde til salg i Gørlev – Sandheden er vel, at der ikke er udstykket en eneste helårsgrund i Svebølle området, efter at vi er blevet en del af Kalundborg Kommune!

F.P.
______________________________________________________________
Læs Svebølle Lokalråds nyheder her: Svebølle Lokalråds facebook

Den 22. januar 2019
Martin Damm – se så at få det fikset – Klik her: Få det fikset

 

 


________________________________________________________
I øjeblikket raser debatten på Lokalrådets facebook – for en udenforstående er det umuligt at følge med – man opfordres til selv at følge debatten på Lokalrådets facebook
________________________________________________________
Den 30. januar 2019

Der kører en debat om den kommende børnehaves placering på Lokalrådets facebook.
– Må vi i al beskedenhed gøre opmærksom på, at der ved anlæggelsen af en børnehave i dag er behov for et areal på 7.000 – 10.000 kvm. – Efterfølgende et uddrag af den debat, der kører på  Svebølle Lokalråds facebook

________________________________________________________


Den 29. januar 2019

Er en sådan bogklub forbeholdt børn i Kalundborg, og kan vi i Svebølle bare igen få lov til at betale. – Bør Biblioteksgruppen i Åvangen ikke arbejde aktivt for at oprette en sådan bogklub i Svebølle! – Eller får vi igen bekræftet, at Åvangen fortrinsvis er for de ældre i Svebølle?
Klik for større billede!

F.P.
________________________________________________________
Rådhus og Børnehave
Den 26. januar 2019

Som det sikkert er mange bekendt, så overvejer Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune at nedrive Bjergsted Rådhus for dermed at give plads til byggeri af en ny børnehave. – Ingen skal være i tvivl om, hvad vi mener her på siden. Det er bindegalt! – Bygningen, der er på godt 1800 kvm – og i god stand, vil kunne gøres til et stort aktiv for Svebølle By. – Mange aktiviteter for byens befolkning – ung som gammel – vil kunne placeres her. Mange steder er man p.t optaget af at bygge kultur- og aktivitetshuse. Det må være oplagt at bruge denne prægtige bygning til dette formål.
Klik på billedet!

En kommende børnehave vil kunne placeres på den såkaldte “Trekant” syd for Hallen med naturen i form af stadionanlægget lige uden for døren og med skolen i umiddelbar nærhed.
Klik på billedet!

Må vi minde om, at man i Kalundborg er i gang med et projekt “Havne-Park” til 120 millioner kr. med henblik på at skabe trivsel for byens borgere! – Og man har et projekt
i gang i Høng til 40 millioner kr.
F.P.
________________________________________________________

Svebølles unge

Den 24. januar 2019

I denne uge har man i Nordvestnyt og Kalundborg Nyt kunnet læse om Svebølles Unge. Som det fremgår, er der her i Svebølle by nogle frivillige, der er parate til at gøre Svebølle by til et spændende sted at være også for de unge. – En stor tak til Lokalrådets Vibeke Riise Andersen, fordi hun også har byens unge i sine tanker.
F.P.
________________________________________________________

Svebølle By er ved at forsvinde!

Fra Niels Kristiansen, Fabrikvej 4 i Svebølle har vi d. 22. jan. d.å. modtaget dette:
Hej Flemming – Jeg ved ikke, om det er noget, du kan bruge. Jeg har også en side, men jeg tænker, hvad jeg skal gøre med min “historie”.
Tak Niels! – Vi bringer med glæde din historie:

Glæd jer dog over, at Svebølle er en centerby, sagde vores borgmester forud for kommunalvalget i 2017.
Ja, men der er andre end Niels, der snart ikke længere kan kende Svebølle!

Du er velkommen til at deltage i debatten om Svebølles fremtid og om, hvad der skal ske med byens rådhus – Bidrag kan sendes til mail-adressen:
fl.paulsen.dk@gmail.com


Byens unge
Ja, hvad med byens unge, hvem tænker på dem. Som nævnt andet steds, er det en udbredt opfattelse, at Aktivitetscenter Åvangen især er for den ældre befolkningsgruppe i byen – Læs hvad Nordvestnyt skriver: Svebølles Unge

Kære Svebølle borgere
Først tog de vort bibliotek – solgte en stor del af  Svebølle Biblioteks bøger på udsalg på Kalundborg Bibliotek d. 24. feb. 2008. – Efter at de andre biblioteker i området havde forsynet sig.- Vi har et Kvik Bibliotek, og det er da bedre en slet ikke noget – men hvis det virkelig kan opfylde borgernes behov i vores by, hvorfor så ikke indrette Kvik Biblioteker i de 4 andre centerbyer. Læs “Vision 2020 for Kalundborg Bibliotek” under “Sidste nyt”, d. 14. januar. – Det fremgår heraf, at kultur er meget andet end de mange events, der arrangeres i samarbejdet mellem Kalundborg Bibliotek og Biblioteksgrupperne, og som åbenbart tilfredsstiller manges behov.
Af et kommissorium for Kalundborg Bibliotek 2011-2014 fremgår, at når det gælder biblioteksvæsenet, så ligger Kalundborg i den lave ende, målt på alle parametre.
Vi har tidligere nævnt, at når det drejer sig om kultur i det hele taget, så ligger Kalundborg også i bund. – Til gengæld vigter kommunen sig af, at det har det største industriområde på Sjælland uden for København – og det kan vi jo så glæde os over her i Svebølle!
Kalundborg Bibliotek har årlige lønudgifter på omkring 16 millioner kroner – Svebølle figurerer med et stort nul i den sammenhæng!

I 2009 tog de vort Dagcenter Åvangen fra os. Et dagcenter vi var stolte af, og som daværende borgmester Niels Jørgensen betegnede som skabelonen for fremtidens ældreboliger.

Nu i 2019 påtænker man at tage den bygning fra os, der i høj grad har noget med vor identitet at gøre under påskud af, at man vil bygge en børnehave. Man merkt die absicht und wird verstimmt – kan det virkelig passe, at man i disse it-tider ikke kan finde anvendelse for en så prægtig bygning som vort tidligere rådhus?

Man spørger sig selv, hvad bliver det næste? – Svaret er nok desværre Produktionsskolen på Saltoftevænge med 100 elever, der i høj grad benytter Svebølle Station. Vil stationen kunne bære den følgende reduktion i passagertal.
En lukning af Svebølle Station vil for Kalundborg By betyde en reduktion i rejsetid til og fra København på 3-4 minutter hver vej! – Hvad bliver det ikke til på et år?

______________________________________________________________
Bjergsted Rådhus som måske står for nedrivning Foto: Nordvestnyt

Luftfoto af Bjergsted Rådhus og Børnehuset  Troldehøj- Foto:  – Energi- forsynings- og Klimaministeriet

F.P.