Sidste nyt – arkiv 5

Den 02. december 2021

Den 01 december 2021 var der 5.120 nye smittede, hvilket var det højeste tal under hele epidemien.
Meget høj positivprocent, der er på 2,47

Dagens tal fra Statens serum Institut:

Tilsvarende tal den 01. februar 2021:
_____________________________________________________________
Den 28. november 2021


Billedgalleri fra eftermiddagen – Klik på billederne

F.P.
_____________________________________________________________
Den 29. november 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 29. november 2021
Vaccinationsoversigt: New York Times daglige vaccinationsoverblik
______________________________________________________________
Den 29. november 2021
Daglig smitte toppede den 18. december 2020 med 4508 tilfælde
Meget høj positivprocent, der er på 2,75

Dagens tal fra Statens serum Institut:

Tilsvarende tal den 29. januar 2021:
_____________________________________________________________
Den 27. november 2021

Klik på billederne!

De viste fotos er taget mellem kl. 11 og kl. 12

F.P.
______________________________________________________________
Den 27. november 2021

______________________________________________________________
Den 26. november 2021

______________________________________________________________ Den 26. november 2021

Læs her: Altinget – De radikale peger på Martin Damm
______________________________________________________________
Den 24. november 2021

_____________________________________________________________
Den 23. november 2021

______________________________________________________________
Den 23. november 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 23. november 2021
Vaccinationsoversigt: New York Times daglige vaccinationsoverblik
______________________________________________________________
Den 23. november 2021
Daglig smitte toppede den 15. december 2020 med 4290 tilfælde
Positivprocenten er nu 2,55

Dagens tal fra Statens serum Institut:

Tilsvarende tal den 23. januar 2021:
______________________________________________________________
Den 19. november 2021
______________________________________________________________
Den 18. november 2021
______________________________________________________________Den 17. november 2021


Flot stemmetal til Thomas Malthesen Hiorth (SF) fra Svebølle


Se de personlige stemmetal – Klik på linket:
Nordvestnyt – De personlige stemmetal
_____________________________________________________________
Den 16. november 2021
Klik på billedgrafikken!

F.P.
_____________________________________________________
Den 14. november 2021


Vi klikker på grafikken og får denne analyse:

Kalundborg
Venstre: Martin Damm (V) Bliver bykongen i Kalundborg væltet?
En af valgets store overraskelser finder vi måske i Kalundborg. Umiddelbart kunne Venstres borgmester, Martin Damm, ligne en storfavorit til at tage fire år mere på posten, som han har siddet solidt på siden 2010. Han har også været formand for KL i en periode. Men de andre partier gør måske alvor af truslen om at rotte sig sammen mod borgmesteren og vippe ham af pinden. Det forsøgte nogle af dem for fire år siden. Men det mislykkedes. Dengang forsøgte Socialdemokratiet at få Dansk Folkepartis Peter Jacobsen til at bryde med Venstre for til gengæld at blive borgmester. Det afviste han dengang. Men nu har Dansk Folkeparti og viceborgmester Peter Jacobsen indgået et valgforbund med Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Det kunne indikere, at man denne gang er parat til at bryde med Venstre, som partiet ellers bragte til magten efter valget i 2017. Socialdemokratiet har dog ikke gjort det lettere for sig selv efter at have været gennem et hektisk internt rivegilde. Til stor overraskelse for hende selv blev partiets tidligere spidskandidat Gunver Jensen afsat og udskiftet med den lokale partiforeningsformand Tina Beck-Nilsson efter en meget tæt urafstemning. Det skabte så meget splid, at den lokale partiforening blev splittet i to næsten lige store dele. Vi (Mandag Morgen – red.) tror stadig på Martin Damm som ny borgmester, men hold ekstra øje med dramaet i Kalundborg.

Kilde: Mandag Morgen
_____________________________________________________
Den 14. november 2021

_____________________________________________________
Den 11. november 2021

Lokalrådet havde sat etablering af stiforbindelser og fodgænger/cykeltunnel til åben drøftelse på borgermødet torsdag aften i Svebølle Aktivitetscenter. Mange var mødt op, og der blev luftet mange meninger og muligheder i aftenens løb. Det skitserede forslag fra Lokalrådets trafikgruppe med en cykel/gangsti langs jernbanen parallelt med og nord for jernbanen med en tunnel, hvor Skolevænget og Banetoften mødes ved branddammen, vandt ikke rigtigt gehør.
Størst opbakning var der til i første omgang at få den cykelsti mellem Viskinge og Svebølle, der er på kommunens budget, og hvortil der er afsat 5 millioner kroner. Der var stor fokus på behovet for sikker skolevej også for de børn, der kommer ind i byen ved krydset ud for Johannes Rasmussen.
Vibeke Riise Andersen, der var indleder og aftenens ordstyrer, oplyste følgende om antallet af børn, der p.t. har deres skolevej til Svebølle Skole:

Fra Viskinge 20 skolelever, fra Rugtved 4 skoleelever, fra Gl. Svebølle 14 skoleelever, fra Jorløse 11 skoleelever og fra Frederiksberg Højbjerg-området 28 skoleelever:

Som det fremgår af billederne, var der et pænt fremmøde af lokalpolitikere med interesse for vort område.

Interessant var det at få at vide, at der netop er ved at blive igangsat en byggemodning af industriområdet på Frederiksberg.

Klik på billederne!

F.P.
______________________________________________________________
Den 08. november 2021

TV2ØST: Kalundborg Kommune – Dit valg
______________________________________________________________
Den 08. november 2021
______________________________________________________________
Den 11. november 2021

Dagens tal fra Statens Serum Institut

De tilsvarende tal den 11. februar 2021:

______________________________________________________________Den 07 november 2021

______________________________________________________________
Den 06. november 2021


Læs kampreferat her: Nordvestnyt – Målfest ødelagde festen for Raklev
______________________________________________________________
Den 01. november 2021
Klik her: Sammenlign Kalundborg Kommune med andre kommuner
______________________________________________________________
Den 31. oktober 2021

______________________________________________________________
Den 30. oktober 2021

Kampreferat – Klik her: Nordvestnyt – Svebølle knockoutede Holbæk
______________________________________________________________
Den 29. oktober 2021


I går torsdag aften var der igen foredrag i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen. Den 29. september var det med arkæolog og museumsinspektør på Nationalmuseet Jeanette Varberg, der med sit foredrag tog os med på en rejse gennem 800 års historie, fra Romerigets fald til det første korstog med fokus på Vikingernes hærgen i Europa. I går var det professor i historie ved Ålborg Universitet, Poul Duedahl, der med aftenens foredrag ”Den fjerde rytter”, tog os med gennem 10.000 års ”epidemihistorie”.
Foredraget var med baggrund i den bog, Jeanette Varberg og Poul Duedahl sammen udgav for et års tid siden, og som har titlen ”Den fjerde rytter”. Titlen refererer til de fire apokalyptiske ryttere, der er nævnt i Johannes Åbenbaringen i Det nye Testamente, og henviser til en hvid hest, en rød hest, en sort hest og en gustengul hest hver med en rytter, der symboliserer krig, erobring, hungersnød og død. Det er denne sidste gustengule rytter, som er titlens fjerde rytter.
Frygten for epidemierne er ældgammel, og engang troede man, at de høstede deres ofre fra ryggen af en gustengul hest. Det er da også helt uden sammenligning sygdomme og ikke krige, der udgør verdenshistoriens største dræber. Adskillige gange har epidemier ændret historiens gang og været afgørende for, om imperier bestod eller bukkede under, og om krige er blevet vundet eller tabt. Og de berørte samfund har altid set anderledes ud efter en epidemi.
Poul Duedahls foredrag var en velfortalt og munter gennemgang af alle de plager, der har ramt menneskeheden.
Klik på billederne!

Det var Svebølle Kvik Bibliotek, der sammen med Svebølle Biblioteksgruppe stod for aftenens arrangement.

Man kan få et kig i omtalte bog ved at klikke på dette link:
Klik her: Den fjerde rytter

F.P.
______________________________________________________________
Den 28. oktober 2021

Min oplevelse af valgmødet i Svebølle Aktivitetscenter

Det var et godt valgmøde i Svebølle Aktivitetscenter

Stort set alle de områder Svebølle Lokalråd havde arbejdet med og peget på som noget der skulle have være mere borgerinddragelse indover, lidt før det blev vedtaget i kommunalbestyrelsen, blev taget op.

Bla. at Byens Lokalråd af trafikale grunde helt tilbage i 2019 og stadigvæk, hellere havde set den kommende børnehave placeret ved Saltoftevænge en ud af fire forslag, hvor sportspladsen ikke var på den liste, og at udstykningen til nye byggegrunde kommer til at ske i området syd for byen, så børn ikke skal krydse Viskingevejen på deres skolevej.

Forslaget fra Trafikgruppen i Lokalrådets projekt tilbage i 2019, som kommunalbestyrelsen har fået tilsendt, indkaldt til møde i Svebølle og Lokalrådet har været til møde i Kommunen og fremlagt projektet, så de er bekendt med, sikker skolevej fra Frederiksberg til Svebølle og Viskinge til Svebølle og tilbage igen. Ikke kun Viskinge/Svebølle.

Thomas Hiort påpegede, at der har manglet og mangler medinddragelse af Lokalrådet og dermed borgerne i mange af de store tiltag der er lavet i Svebølle, men også de kommende tiltag. Det kunne alle kandidaterne fra Svebølle kun være enige i.Det var ønskeligt at man lyttede mere til hvad Lokalrådet og dermed hvad borgerne ønsker og siger. Her kunne nævnes den nye børnehaves placering, men også placeringen af den nye ud-kørende hjemmepleje, som i fremtiden giver trafikkaos samt placering af den nye udstykning af byggegrunde. Hvorfor vælge byggegrunde som skal tiltrække nye borger i et område lige op ad jernbanen mod Viskinge, når der er andre muligheder som er smukkere og tættere på Svebølle med sikker skolevej/sti, når det er det, borgerne ønsker i byen.

Jacob Beck Jensen talte om alt det Svebølle havde fået såsom, nyt asfalt-ny daginstitution-byggemodning af erhvervsgrunde/boligområde. Det er dyre projekter, så der vil nok gå en rum tid inden Svebølle kommer på dagordnen igen, hvor han nævnte Centertorvet nok ikke blev aktuel i denne valgperiode. Med den bemærkning fik Jacob Beck Jensen opgaver med hjem som han meget hurtigt skulle få styr på, bla. chikanerne på Stationsvej og deres placering, samt renovering/afvaskning af byens vejskilte samt at 60 km hastigheden skulle ændres, indtil at der var lavet sikker skolevej på Frederiksberg og Viskinge området.

Nikolaj Vad var inde på sikker skolevej, først og fremmest på Frederiksberg, der er tale om en meget trafikeret vej med meget tung trafik, han var enig med Thomas Hiort i at det var vigtigt at man kiggede på lokalrådets projekt ”to fluer med et smæk” sikker skolevej fra Frederiksberg til Svebølle og Viskinge til Svebølle. Nikolaj var også inde på at man skulle kigge på hvordan skolen så ud på bagsiden. Der var meget plads til forbedringer, både inden for men også udenfor.

Peter Jacobsen havde set på Svebølle Lokalråds FB side at jeg godt kunne tænke mig, at få at vide om der blev plads til legestue for dagplejen i den nye børnehave og det kunne han bekræfte, at det blev der. Han kunne godt se og forstå at alting jo ændre sig når/hvis det nye sygehusvaskeri kommer til Svebølle. Han mente at Svebølle Lokalråd Trafikgruppes projekt ide til sikker skolevej kunne noget, måske kigges på og overvejes meget snart. For man finder næppe en grund til det kommende sygehusvaskeri, der er mere ideel, end den grund Region Sjælland har fået anvist på Frederiksberg umiddelbart op til Svebølle Fjernvarmeværk. Der vil med varmegenindvinding kunne etableres et enestående samarbejde med varmeværket – et samarbejde, der ikke ses tilsvarende i hele Nordeuropa.

Emnet ”sikker skolevej” bliver taget op på et borgermøde planlagt af Svebølle Lokalråd den 11.11.2021 kl. 19.00 i Åvangen.

Anne Grete Madsen talte bla. om, at der skulle arbejdes for et ”rigtigt bibliotek” med bemanding et par timer om ugen. Tænk hvis der måske også kunne være lidt Borgerservice. Da det var et stort ønske for borgerne i Svebølle.

Hans Munk fortalte at han skulle hilse fra Ole Glahn og at han havde det godt. Han ville gerne følge op hvor Ole slap.

Gert Larsen talte om det manglende samarbejde både i kommunalbestyrelsen men også ud til borgerne, hvor han mente at man skulle lytte til Lokalrådet og tage dem med på råd, da Lokalrådet mange gange har lidt mere føling med hvad der sker og hvad borgerne ønsker i Svebølle.

Jørgen Madsen snakkede om økologi og fugle.

Der blev også talt om renovering af Svebølle Hallen. Klipning af vejkanter, forslag til nye små købmandsbutikker i de små samfund og mm.Aftenen gik rigtig godt, da først panelet var færdig med at drille hinanden med dumsmarte bemærkninger. Bla. gik drilleriet ud på hvorfor Gert Larsen dengang han var borgmester i Bjergsted ikke fik lavet cykelsti fra Viskinge til Svebølle.Personligt har jeg boet i Svebølle i 35 år, hvor der har været 3 borgmester i Bjergsted, ingen af dem har undersøgt til bunds, eller formået at få lavet en cykelsti på vejen fra Viskinge til Svebølle eller komme med en ny ide til sikker skolevej, hvorfor hiver man den gamle model op igen, når der er lavet et fint projekt af Trafikgruppen i Lokalrådet i samarbejde med kommunens folk. Vi må jo indrømme at tiden er gået og trafikken og behovet for cykelsti har ændret sig siden dengang og ændre sig bla. på Frederiksberg området. Derfor skal der tænkes anderledes -denne gang noget med lidt mere fremtid i.

Rigtig mange af byens borgere var mødt frem til denne aften – Mødeleder var lokalrådets formand Arne Jensen, som igen løste opgaven på værdig og fornøjelig vis som altid.

Med venlig hilsen

Vibeke Riise Andersen
____________________________________________________________________
Den 26. oktober 2021

Fra venstre: Thomas Malthesen Hiort (SF) – Jakob Beck Jensen (V) – Gert Larsen Demokratisk Fællesliste (H) – Nikolaj Lykke Vad (A) – Hans Munk (B) – Peter Jacobsen (DF) – Anne Grethe Madsen (C) og Jørgen Randløv Madsen (Ø)

Kalundborg Kommune har afsat 72 millioner til forskellige udviklingsfremmende foranstaltninger i Svebølle. P.t. det højeste beløb til en enkelt centerby i Kalundborg Kommune inkl. Kalundborg By – Det oplyste Venstres Jakob Beck Jensen på aftenens valgmøde. Samme Jakob Beck Jensen erkendte, at Svebølle i nogle år havde stået i skyggen af de andre centerbyer.
Han fremhævede Svebølle som en by, der trafikalt med den kommende motorvej vil være attraktiv for placeringen af erhvervsvirksomheder.
Man fornemmede en vis forventning til, at en af disse kunne blive det meget omtalte sygehusvaskeri.

Der budgetteres med:

Igangværende bygning til den udkørende hjemmepleje: 12,5 millioner
Cykelsti Viskinge-Svebølle: 5,0 millioner
Ny daginstitution – kommer i udbud først i det nye år: 30,0 millioner
Byggemodning af erhvervsgrunden på Frederiksberg: 16,0 millioner
Der er foretaget asfaltarbejder inkl. trafiksikkerhed for: 5,0 millioner
Hertil kommer byggemodning af nyt boligområde: ?

Gert Larsen fra Demokratisk Fællesliste (H) havde gerne set, at der også havde været plads i budgettet til en cykelsti på Frederiksberg. Han gjorde endvidere gældende, at flere af chikanerne på Stationsvej var placeret helt forkert og burde fjernes. I det hele taget var han bekymret for trafikken gennem byen, når der bliver indrettet 46 lejligheder i det tidligere rådhus, og 100 forældre skal bringe og hente deres børn i den kommende daginstitution. Han forstod stadig ikke, at kommunen ikke har gjort brug af det tidligere rådhus. Gert Larsen efterlyste mere samarbejdsvilje i kommunalbestyrelsen.

Thomas Malthesen Hiorth (SF) påpegede, at der med Martin Damm (V) som borgmester havde været for meget topstyring, og at der havde været mangel på medinddragelse af lokalbefolkningen, når den kom med gode råd og idéer, som det var set i forbindelse med daginstitutionens placering og udpegningen af området til boligudstykning.

Byens lokalråd havde af trafikale grunde hellere set den kommende børnehave placeret ved Saltoftevænge, og at udstykningen til boligbyggeri kommer til at ske i området syd for byen, så børn ikke skal krydse Viskingevejen på deres skolevej.

Anne Grethe Madsen (C) så gerne, at der blev en bedre biblioteksdækning i Svebølle, og at biblioteket blev bemandet med en bibliotekar to timer ugentlig.

Jørgen Randløv Madsen (Ø) gjorde opmærksom på, at Ø står for rød, grøn og økologi.
Er modstander af en Kattegatforbindelse og af højhastighedstog, men fortaler for elektrificering af Nordvestbanen og dobbeltspor helt til Kalundborg, hvilket i høj grad vil gavne pendlere til og fra Svebølle.

Hans Munk (B) mente, at der skulle mere fokus på de etiske og menneskelige værdier.
For Nikolaj Lykke Vad (A) var det børnenes tryghed, velfærd og trivsel, der skulle prioriteres.

Peter Jacobsen (DF) bakkede i høj grad op om den politik, der var blevet ført de sidste 4 år. Også han glædede sig over de mange penge, der nu skal bruges på at fremme udviklingen i Svebølle. Han forstod ikke den kritik af samarbejdet, der blev fremført af Gert Larsen. Han lod forstå, at det kommende sygehusvaskeri bør ligge i Svebølle. Det håber han, der i Region Sjælland vil være flertal for efter valget.

Fra tilskuerpladserne gjorde Ole Geert Olsen (V), der er opstillet til regionsvalget, gældende, at man vel næppe finder en grund til det kommende sygehusvaskeri, der er mere ideel, end den grund Region Sjælland har fået anvist på Frederiksberg umiddelbart op til Svebølle Fjernvarmeværk. Her vil med varmegenindvinding kunne etableres et enestående samarbejde med varmeværket – et samarbejde, der ikke ses tilsvarende i hele Nordeuropa.

Omkring 40 af byens borgere var mødt frem til denne aften – Mødeleder var lokalrådets formand Arne Jensen, og den opgave løste han på værdig og fornøjelig vis.

F.P.
______________________________________________________________
Den 25. oktober 2021

Klik her: TV-Kalundborg – Dårlig sagsbehandling og dårlig dialog
______________________________________________________________
Den 27. oktober 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 27. oktober 2021
Vaccinationsoversigt: New York Times daglige vaccinationsoverblik
______________________________________________________________
Den 26. oktober 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________
Den 24. oktober 2021

! Erhvervsfrekvens #85/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 72.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Kalundborg Kommune på 85. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 72.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »

! Befolkningstilvækst #67/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Kalundborg Kommune at vokse med 0.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »

! Tomme huse #65/98

I Kalundborg Kommune er der relativt mange tomme huse – Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.7 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »

! Løn #41/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Kalundborg Kommune var 313,421 kr. Det er en den 41. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #96/98

5.6 procent af befolkningen i Kalundborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #79/98

Der er jobvækst Kalundborg Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.0 procent siden 2015.

Kilde: DinGeo Boliga

Kommunale nøgletal i Kalundborg Kommune


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Kalundborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper – De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Kilde: DinGeo Boliga
______________________________________________________________
23. oktober 2021

______________________________________________________________
Den 23. oktober 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 23. oktober 2021
Vaccinationsoversigt: New York Times daglige vaccinationsoverblik
______________________________________________________________
Den 23. oktober 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut


Til sammenligning var tallene for 15. oktober 2020 disse: _
____________________________________________________________
Den 23. oktober 2021

! Beskatningsgrundlag #53/98

Kalundborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 175,907 kr.Det er den 53. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »

! Udgiftsbehov #81/98

Kalundborg Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 64,122 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».

! Forsørgerbyrde #90/98

I Kalundborg Kommune er der 2.6 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 9. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.

✓ Kommuneskat – Udskrivningsprocent #25/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Kalundborg Kommune 25.0 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 25 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.

! Grundskyldspromille #98/98

I 2018 er grundskyldspromillen i Kalundborg Kommune 34.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 1 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2018 fra 16.000 til 34.0000.

Gæld #17/98

Kalundborg Kommune har en langfristet gæld på 11,324 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Kalundborg Kommune på en flot 17. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.

Kilde: DinGeo Boliga
______________________________________________________________
Den 22. oktober 2021

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #81/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Kalundborg Kommune 69.8 procent. Det placerer kommunen på en kedelig 81. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Kalundborg Kommune her »

! Udgifter til idræt #33/98

Kalundborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Kalundborg Kommune i gennemsnit 958 kr. om året pr. borger på idræt. 664 kr. på drift og 293 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »

! Antal foreninger #60/98

Kalundborg Kommune har 16.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 60. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.

! Folkebibliotekernes udlån #91/98

Borgerne i Kalundborg Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »

! Ikke-vestlige indvandrere #44/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Kalundborg Kommune 5.4 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer – København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik – Indvandrere i Danmark 2018 »

! Voldsforbrydelser #61/98

I 2017 var der i Kalundborg Kommune 1.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »

! Tyveri og indbrud #36/98

I 2017 var der i Kalundborg Kommune 29.8 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser – Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »

Kilde: DinGeo Boliga
______________________________________________________________
Den 21. oktober 2021

Læs her: DR – Brutal og blodig netflix
______________________________________________________________
Den 20. oktober 2021

Nøgletal for Kalundborg Kommune

Børn og Unge:

Nøgletallene for Børn og Unge er under gennemsnittet i Kalundborg Kommune.

! Trivsel i folkeskolen #96/98

Blandt Kalundborg Kommunes folkeskoleelever trives 23.3 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 96 blandt de 98 danske kommuner.

Trivselstallet (23.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »

! Undervisningeffekt #96/98

Kalundborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.449. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet. Kommunens undervisningseffekt er landets 96. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »

! Karaktergennemsnit #91/98

I 2017 var Kalundborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.2. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.
Kalundborg indtager her pladsen som nr. 91 ud af landets 98 kommuner.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »

! Overvægtige Børn #74/96

I 2018 var 4.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Kalundborg Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige. Kalundborg indtager pladsen som nr. 74 af landets kommuner.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »

Musikskoleelever #22/98

Der er i Kalundborg Kommune 89.1 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 22. plads.

! Anbragte Børn #87/98

1.4 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 87. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Kilde: DinGeo Boliga
______________________________________________________________
Den 20. oktober 2021

______________________________________________________________
Den 20. oktober 2021
______________________________________________________________
Den 20. oktober 2021
______________________________________________________________

Den 18. oktober 2021

Nøgletal for Kalundborg Kommune

Sundhed:
Befolkningens overordnede sundhed i Kalundborg Kommune er under gennemsnittet sammenlignet med landets øvrige 97 kommuner målt på de efterfølgende parametre

! Dårligt helbred –

Kalundborg Kommune har 76. laveste alkoholforbrug per indbygger

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Kalundborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid –

Kalundborg Kommune har 75. højeste middellevetid

Middellevetiden i Kalundborg Kommune er 79.9 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Kalundborg Kommune sig på plads nr. 75. Over de sidste fire år er middellevetiden i Kalundborg Kommune øget med 1.9 år.

! Alkoholforbrug – 

Kalundborg Kommune har 88. laveste alkoholforbrug per indbygger

Der er desværre relativt mange indbyggere i Kalundborg Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 10.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Kalundborg Kommune på en 88. plads blandt de 98 danske kommuner.(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.

! Rygning –

Kalundborg Kommune er landets 57. mindst rygende kommune

Der er desværre en del rygere i Kalundborg Kommune. I 2013 røg 21.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet –

Kalundborg Kommune er landets 83. mest fysisk aktive kommune

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Kalundborg Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.2 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Kalundborg Kommune på en 83. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt –

Kalundborg Kommune er landets 84. bedste ift. overvægt

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Kalundborg Kommune har for mange svært overvægtige borgere med 18.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 84. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge –

Kalundborg Kommune har landets 94. plads når det kommer til at skaffe læger

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Kalundborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1877 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1423 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdomme – 

Kalundborg Kommune har det 87. laveste antal multisyge

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Kalundborg Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.5 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister –

Kalundborg Kommune har 76. højeste middellevetid
I 2019 var 2.0 per 1000 indbyggere i Kalundborg Kommune førtidspensionister.

Kilde: DinGeo Boliga
______________________________________________________________
Den 19. oktober 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 19. oktober 2021
______________________________________________________________
Den 16. oktober 2021
Læs her: Nordvestnyt – Svebølle magtesløs over for tophold
______________________________________________________________
Den 16. oktober 2021

FISKEUDSALG, RØGERI & RESTAURATION PÅ HAVNSØ HAVN

ÅBNINGSTIDER FISKEUDSALG:

TIRSDAG – FREDAG 11:00 – 18:00

LØRDAG – SØNDAG 10:00 – 15:00

MANDAG LUKKET – UNDTAGEN 18.10 HVOR DER ER ÅBENT 11:00-18:00

RESTAURATIONEN HAR ÅBENT HELE EFTERÅRSFERIEN 15.10 – 24.10

SE MENU HER BESTIL BORD HER


______________________________________________________________
Den 16. oktober 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 16. oktober 2021
______________________________________________________________
Den 16. oktober 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut


Til sammenligning var tallene for 15. oktober 2020 disse: _
_____________________________________________________________ Den 09. oktober 2021

Kampreferat serie 1: Nordvestnyt – Uafgjort i stort Svebølle drama ______________________________________________________________
Den 03. oktober 2021

9. oktober skal alle de lyntestcentre, som private udbydere som Falck står for, være lukket.

Dermed forsvinder en daglig kapacitet på 100.000 daglige lyntest for Covid-19. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er helt slut med, at private testudbydere foretager lyntest.
Blandt testcentrene, der lukker nævnes også Svebølle Testcenter
Kilde: TV2 ØST
_____________________________________________________________
Den 02. oktober 2021

_____________________________________________________________
Den 02 oktober 2021

Læs her: Kampfakta
______________________________________________________________
Den 01. oktober 2021

Klik på billederne!

For arrangementet stod Kalundborg Bibliotek ved Svebølle Kvik Bibliotek sammen med Biblioteksgruppen.
F.P.
______________________________________________________________
Den 01. oktober 2021
Klik her 0g læs mere om Svebølle Lokalråds arbejde: Svebølle lokalråds trafikgruppe
______________________________________________________________
Den 01. oktober 2021

______________________________________________________________ Den 28. september 2021

Klik på linket! Åbent brev til Martin Damm m.fl.

Ovenstående er d.d. set på Svebølle lokalråds facebook
F.P.
________________________________________________________

Den 28. september 2021

Klik på linket! – Svebølle Lokalråd – Referat fra generalforsamling 4. sept. 2021
______________________________________________________________
Den 27. september 2021

Kilde: Kristeligt Dagblad
______________________________________________________________
Den 25. september 2021
Klik her: Nordvestnyt – Let spil for Svebølle

Stillingen i serie 1 pulje 2
______________________________________________________________Den 23. september 2021

______________________________________________________________
Den 23. september 2021

En kommentar:

F.P.
______________________________________________________________
Den 23. september 2021

Vej, Ejendom og Affald- Kalundborg Kommune skriver:

Budget 2022

H23 – Centertorvet i Svebølle

Baggrund for notatet

I forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 er der under hensigtserklæring H23 ønsket

en undersøgelse af omkostningerne ved en renovering af Centertorvet i Svebølle.

Der opføres i tilknytning til centertorvet et nyt mødested for den udkørende pleje, og i den for- bindelse er der foretaget en undersøgelse af parkeringsbehovet i området.

Status

Svebølle Centertorv og hele området omkring Svebøllecentret er anlagt for mange år siden, og en del af de tidligere torveelementer såsom beplantning, inventar og vandkunst er med tiden blevet fjernet. Belægninger og belysning er endvidere af ældre dato.

I forbindelse med etableringen af et nyt mødested for den udkørende pleje i Svebølle er det besluttet, at løse parkeringsbehovet via de eksisterende parkeringsarealer. Der er imidlertid i tilknytning til nærværende notat gennemført en overordnet parkeringsanalyse for området.

Det forventes, at der med hjemmeplejebygningen vil blive disponeret over cirka 85 parkeringspladser i området til henholdsvis hjemmeplejebiler og ansatte. Til trods for, at der er forholdsvist god kapacitet i området, peger parkeringsanalysen på, at der vil blive

behov for 31 nye parkeringspladser, da et parkerings-område opleves som fyldt ved en belægningsgrad på 85%.

Udvikling

Både torveplads og centrets omgivelser kan renoveres til et samlet hele i forbindelse med etablering af hjemmeplejebygningen og en eventuel renovering og udbygning af parkeringsarealerne. Det foreslås, at der udformes et skitseforslag for hele området i dialog med centrets erhvervsdrivende, lokalrådet med flere.

Der er i nedenstående overslagspris regnet med en totalrenovering af torvearealerne med ny belægning, beplantning, inventar, belysning og genetablering af springvand.

Parkeringsarealer renoveres delvist ved opretning af lunker, strukturering af trafikken og etablering af sikre ganglinjer samt strukturerende bede med beplant-ning.

Der er i dag ledig kapacitet, så der kan reserveres 20 pladser til hjemmeplejen på den sydlige parkerings -plads. Langs hjemmeplejebygningen foreslås der etableret 13 nye parkeringspladser, som foreslås at være forbeholdt hjemmeplejen. Der er i forbindelse med hjemmeplejebygningen yderligere skitseret 18 parkeringspladser på det grønne areal vest for centret. En etablering af disse kan eventuelt afvente, at der påvises et behov.

Herudover kan der være mulighed for opstribning af 10 skråparkeringer vest for centret

DATO

1. juli 2021

Kontakt

Sagsansvarlig:

Birgitte Kofod Møller

Vej, Ejendom og Affald

Telefon, direkte: 59 53 52 64

Kalundborg Kommune

Holbækvej 141 B

4400 Kalundborg

2/2

NOTAT

med skiltning af ensrettet kørevej. Denne løsning skal dog undersøges med Beredskabet.

Overslagsprisen er udregnet for alle 31 p-pladser.

Økonomi

Renovering af bytorvet og gangarealerne mellem centrets bygninger: 6,7 mio. kr.

Renovering af og udbygning af eksisterende omgivende parkeringsarealer og grønne arealer: 3,15 mio. kr.

Etablering af ekstra 31 p-pladser: 1,3 mio. kr.

I alt samlet 11,15 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt indregnet 10% til projektering, 4% til administration og 25% til uforudselige udgifter.

Afledte driftsudgifter/besparelser

Der forventes en øget driftsudgift på 0,25 mio. kr. årligt, da næsten alle plejekrævende

elementer i dag er fjernet fra området, og området derfor har en relativt lav plejestandard.

Ovenstående er set på Svebølle Lokalråds facebook
F.P.
___________________________________________________________
Den 23. september 2021

Nordvestnyt skriver: Fem steder i spil til nyt sygehusvaskeri

Da energiformen Naturgas har været nævnt som en forudsætning for driften af sygehusvaskeriet, gør vi opmærksom på, hvad Dansk Energi skriver på sin hjemmeside.

Klik på linket: Dansk Energi – Høje gaspriser trækker El samme vej
______________________________________________________________

Den 23. september 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 23. september 2021
______________________________________________________________
Den 23. september 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________

Den 18. september 2021

Læs Nordvestnyts kampreferat for serie 1: Svebølle udlignede i sidste øjeblik
______________________________________________________________

Den 16. september 2021

Coronarestriktionerne er væk og covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom. Så er tiden ikke inde til at lade hverdagen fra før corona vende helt tilbage og behandle sygdommen på samme måde som sæsoninfluenza?

Nej, lyder det fra Jens Lundgren, som er professor i infektionssygdomme på Københavns Universitet, overlæge på Rigshospitalet og medforfatter til rapporten ’Hverdag med øget beredskab’, som kommer med anbefalinger til en langsigtet strategi for håndtering af coronavirus og blev præsenteret i går.

Jens Lundgren går samtidig i rette med nogle af sine kolleger og flere politikere.

– Lige nu går det særdeles godt i Danmark, vi er på det grønne niveau, vi har fået masser frihedsgrader tilbage, vaccinernes effekt har hjulpet os. Men det varer ikke nødvendigvis ved. Slet ikke, når vinteren kommer, samtidig med, at vi måske ser flere gennembrudsinfektioner, siger Jens Lundgren til Politiken og fortsætter:

– Jeg hører, at nogle politikere og også fagfolk siger, at nu skal vi bare lade coronavirus rase som ved influenza. Men det går altså slet ikke, jeg tror ikke helt folk forstår, hvad de taler om, for det her kræver nøje overvågning, skalerbare beredskabsplaner og en entydig og klar kommunikation.

Kilde: BT
______________________________________________________________
Den 15. september

Læs omtale i Nordvestnyt: Svebølle og Åsen til DM
______________________________________________________________

Den 11. september 2021
______________________________________________________________
Den 11. september 2021
TV-Kalundborg:

Læs her: SBI lykkeliga er kommet hjem med medaljer
______________________________________________________________
Den 10. september 2021

Jonas Bengtsson scorede i det ’32 og ’80 minut,  Danny Henriksen i det ’35 minut og
Nick Trier i det ’47 og ’53 minut.

Med aftenens sejr ligger Svebølle BI 2016 på en 3. plads, men det kan ændre sig i weekenden, når alle hold har spillet 5 kampe som Svebølle, Ørslev, Såby og Holbæk B&I

Læs Nordvestnyts kampreferat: Svebølle svarede grundigt igen
______________________________________________________________
Den 05 september 2021

Med lørdagens kampe ligger Serie 1 holdet på 7. pladsen og serie 4 på 2. pladsen i tabellen.
Læs kampreferat: Nordvestnyt – Svebølle løb Svogerslev overende
______________________________________________________________

Den 04. september 2021


Kilde: Svebølle lokaleåds faebook
______________________________________________________________
Den 01. september 2021

______________________________________________________________
Den 31. august 2021

Læs Nordvestnyts kampreferat: Svebølle fanget på flade fødder
______________________________________________________________
Den 31. august 2021______________________________________________________________

Den 30. august 2021______________________________________________________________

Den 30. august 2021

F.P.
______________________________________________________________

Den 29. august 2021

Klik på billederne!

Kommuneplan for Svebølle By offentliggjort på facebook den 25. juni d.å. af Thomas Malthesen Hiorth:

______________________________________________________________
Den 30. august 2021
Vi har tidligere bragt dette:

Den 07. november 2020


Klik på billedet for at få det op i stor størrelse

________________________________________________________
Den i forvejen eksisterende skov har Kalundborg Kommune dog ikke glemt. Vi skal huske, at vi gennem Lille Hejrebjerg skov på Frederiksberg i Svebølle kun må køre 50 km/t af hensyn til den bebyggelse, der i følge kommunens logik må være på begge sider i skoven!

F.P.
______________________________________________________________
Den 07. november 2020


Klik her: Trafiksikkerheden på Frederiksberg

Af opslaget på Svebølle Lokalråds facebook fremgår, at hastighedsbegrænsningen på Frederiksberg altid har været 60 km/t – Det passer ikke – Den generelle hastighedsbegrænsning på Frederiksberg har tidligere ved skiltning været 50 km/t
F.P.
______________________________________________________________

Den 29. august 2021

Jeg har besluttet at tage min tid tilbage. Blive tidsejer i stedet for tidsslave. Være den, der styrer min mobiltelefon, frem for at den styrer mig. Jeg vil med andre ord finde tilbage til glæden ved at fordybe mig!

Jeg har med gru måttet indse, at jeg er afhængig … af noget så latterligt som min mobiltelefon. Problemet er ikke (blot), at jeg føler, det er spild af tid, men også at det gør mig rastløs, flegmatisk og ikke i stand til koncentrere mig.

For eksempel har jeg altid elsket at bruge en søndag på at sidde fordybet i en bog, men efter mobiltelefonen og de sociale mediers indtog med evindelige ”feeds” og ligegyldige nyheder har jeg simpethen mistet evnen til at fordybe mig i noget (der ikke er digitalt) i længere tid ad gangen. Seriøst: Det er jo en katastrofe! Jeg kan nærmest føle, hvordan min hjerne degenererer.   Så jeg har besluttet at tage min tid tilbage. Blive tidsejer i stedet for tidsslave. Være den, der styrer min mobiltelefon, frem for at den styrer mig. Jeg vil med andre ord finde tilbage til glæden ved at fordybe mig! I bøger, strikketøj og vaskeægte nærvær med andre mennesker – i den virkelige verden. Mit opgør med mobiltyranniet startede allerede ved nytår, hvor det var et af mine forsætter, og her knap halvvejs gennem året kan jeg bryste mig af, at det går godt. Jeg strikker igen på livet løs. Jeg har fået læst hele to inspirerende bøger. Og jeg har fået lavet min helt egen personlige bullet journal (læs mere om det på side 82), så jeg får overblik og finder tilbage til mig selv og mine værdier hver aften, inden jeg går i seng. Velkommen til denne uges femina, hvor vi fokuserer på tid. Din tid. Og hvordan du kan blive bedre til bruge den, så du finder ro, fordybelse og masser af tid til kærtegn.
Camilla Kjems Chefredaktør camilla.kjems@femina.dk
______________________________________________________________

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 29. august 2021
______________________________________________________________
Den 29. august 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________

Den 28. august 2021Kampreferat – Klik her: Nordvestnyt – Svebølle mest skuffet
______________________________________________________________
Den 28. august 2021

Klik på billederne!

Kommuneplan for Svebølle By offentliggjort på facebook den 25. juni d.å. af Thomas Malthesen Hiorth:

______________________________________________________________
Den 27. august 2021


Noget kunne tyde på, at DSB har tænkt sig at gøre brug af dette fantastiske tog i nogen tid endnu, og at dette mere end 30 år gamle tog ikke står for at skulle skrottes lige med det samme

F.P.
______________________________________________________________

Den 24. august 2021

Rejsegilde på det nye hjemmeplejekontor i Svebølle:

F.P.
______________________________________________________________
Den 24. august 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 24. august 2021
______________________________________________________________
Den 24. august 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________

Den 22. august 2021

______________________________________________________________
Den 22. august 2021F.P.
______________________________________________________________
Den 23. august 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 23. august 2021
______________________________________________________________
Den 23. august 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________

Den 21. august 2021______________________________________________________________
Den 21 august 2021


Hans Kurt fra Kultur- og fritidsudvalget afslører de nye kataloger (under den røde dug)

Billeder fra releasefesten – klik på billederne

F.P.
______________________________________________________________
Den 21. august 2021

______________________________________________________________
Den 19. august 2021F.P.
______________________________________________________________
Den 21. august 2021

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 21. august 2021
______________________________________________________________
Den 21. august 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________

Den 15. august 2021


Klik på billederne!

______________________________________________________________
Den 16. august 2021
Klik på filmen, når den er uploaded!

https://www.berlingske.dk/internationalt/hjerteskaerende-videoer-fra-kabuls-lufthavn-bliver-delt-paa-sociale?jwsource=cl
______________________________________________________________

Den 13. august 2021

Aftenens kamp i serie 4 mellem Svebølle BI 2016 og Team AS Fodbold endte med en Svebølle sejr på 3-2
________________________________________________________

Den 13. august 2021

Se feltet passere skolen – Klik på filmen!


______________________________________________________________
Den 12. august 2021
Læs her: Nordvestnyt – Såbys oprykkere tog storsejr i Svebølle
______________________________________________________________
Den 12. august 2021

PostNord-Ruten i vort område angivet med den sorte streg

______________________________________________________________
Den 11. august 2021______________________________________________________________
Den 10. august 2021

Vores forbrug af underholdning bidrager i høj grad til verdens samlede CO2-udslip.

Streaming af film og serier på Netflix og andre streamingtjenester er en klimasynder på højde med flytrafikken. Det viser beregninger foretaget i samarbejde mellem DTU, Aarhus Universitet og Dansk Energi for Politiken.

Det skyldes energiforbruget i form af den strøm, det kræver at afspille indhold på sin mobiltelefon, tablet, computer eller smart-tv.
______________________________________________________________
Den 10. august 2021Læs her: Nordvestnyt – Sådan skal den ny daginstitution se ud
Se også dette link: Svebølles nye daginstitution
______________________________________________________________
Den 10. august 2021

______________________________________________________________
Den 10. august 2021

______________________________________________________________Den 07. august 2021

Efterfølgende billeder er billeder af H.W. Bissens udgave af Johan Thomas Lundbye – Busten er opstillet i Højbyen ved Vor Frue Kirkes Kirkemur. H.W. Bissens buste betragtes som forlæg til hans udgave af den “Tapre Landsoldat”  i Fredericia. – Klik på billederne!

Det færdige resultat og skitseforslaget – Klik på billedet!

Kilde: Nordvestnyt 18. februar 2021

Et udpluk af kommentarer, der lød, mens Maja Lisa Engelhardt skulpturen blev fotograferet:

1. ”Jeg kan ikke lide, at han ikke har noget ansigt”
2. ”Han døde som en ung mand, men skulpturen ligner en gammel mand”
3. ”Hans gang ligner en gammel mands”

Da vi i august 2018 blev bekendt med, at Maja Lisa Engelhardt var udpeget til at udføre skulpturen: ”Johan Thomas Lundbye vandrende i naturen”, gjorde vi os vore tanker. Hvordan ville en kunstner, der stort set kun har gjort sig gældende som billedkunster, magte at udføre denne betroede opgave.

Nu hvor resultatet efter dagens afsløring kan ses og bedømmes på hjørnet af
Klosterparkvej og J. Hagemann-Petersens Allé, må vi desværre erkende, at Maja Lisa Engelhardt ikke er lykkedes med opgaven. Vi spørger os selv, hvorfor overlod man ikke Nordens p.t. største skulptør, færingen Hans Pauli Olsen denne for byen Kalundborg så betydningsfulde opgave.

Hans Pauli Olsen har med sine mange vellykkede skulpturer af kendte personer bevist, at han så afgjort ville have været opgaven voksen, og at resultatet med ham som skulptør ville være blevet anderledes vellykket, end det er tilfældet med den Maja Lisa Engelhardt skulptur, der, som vi ser det, ikke er en særligt vellignende skulptur af Kalundborgs store bysbarn, Guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye.

Undskyld os – Vi får H.C. Andersens eventyr: ”Kejserens nye klæder” i tankerne!

F.P.
_____________________________________________________________
Den 07. august 2021

______________________________________________________________
Den 05 august 2021

____________________________________________________________
Den 04. august 2021

Læs, hvad Nordvestnyt skriver om kampen: Svebølle lokaloverraskede i aftensolen
______________________________________________________________
Den 04. august 2021

______________________________________________________________
Den 01. august 2021

______________________________________________________________Den 31. juli 2021


______________________________________________________________
Den 31. juli 2021

Borgmester Martin Damm og Sølvinder Jesper Hansen

Se billedkavalkaden fra dagen – Klik på billederne!

______________________________________________________________
Den 31. juli 2021

Klik her:  CNBC – 74% af nysmittede i Massachusett var fuldt vaccineret
______________________________________________________________Den 30. juli 2021

Klik her: Nordvestnyt – Svebølle henter spiller i Holbæk
______________________________________________________________
Den 30. juli 2021

Læs her: Nordvestnyt – Sølvvinder hyldes i sin hjemby – Svebølle
Læs her: TV Kalundborg – Sølvvinderen hyldes i Svebølle lørdag

______________________________________________________________
Den 29. juli 2021

Se, hvad Nordvestnyt skriver: Sølvvinder Hansen hyldet
Se, hvad TV-Kalundborg skriver: Sølvvinderen hyldes i Svebølle lørdag
______________________________________________________________
Den 28. juli 2021


______________________________________________________________
27. juli 2021

Måske fylder det ikke i skeetskytten Jesper Hansens hoved, hvad der skal ske, når han vender hjem til Svebølle fra Tokyo med en spritny OL-sølvmedalje som ekstra bagage i kufferten.
Men den 40-årige skytte kan godt forvente, at han vil blive modtaget som en helt i byen.
Vejen, hvor Jesper Hansen har sin bopæl, er allerede blevet omdøbt til »Hansen’s vej« af entusiastiske medborgere, og borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V), lover, at Jesper Hansen vil få en passende hyldest, når han kommer hjem.
– Vi skal selvfølgelig finde en måde at anerkende det på fra kommunalbestyrelsens side. Ligesom vi i øvrigt altid gør, når nogen fra kommunen får topresultater, siger borgmesteren.
Martin Damm ved ikke præcis, hvad fejringen vil indebære, men borgmesteren er til enhver tid klar på at støtte op om arrangementer, som lokale borgere måtte finde på at lave, fortæller han.
– Vi er jo alle stolte af, at han kommer herfra, så der er garanteret nogen, der laver en hyldest, ligesom der var surprise-arrangement i hans skytteklub, da han blev verdensmester i 2019, siger Martin Damm.
Borgmesteren fortæller i øvrigt, at han desværre ikke så finalen live, men at han er imponeret over det comeback, som Jesper Hansen leverede efter tidligere i konkurrencen at have ligget nummer 19.
– Der så det jo sort ud, men så skød han sig virkelig op. Det var flot, siger Martin Damm.

Kilde: Nordvestnyt
______________________________________________________________
Den 26. juli 2021

OL 2020 – Jesper Hansen vinder OL-Sølv

on July 26 | in AKTUELT, DIF, FLUGTNYHEDER, Flugtsektionen, PISTOLNYHEDER, RIFFELNYHEDER, TALENT & ELITE, Team Danmark | by | with Comments Off on OL 2020 – Jesper Hansen vinder OL-Sølv

Vores skeetskytte Jesper Hansen har vundet OL-Sølv.

Efter en god første dag med 25 ud af 25 træffere i første runde, var det alligevel en skuffet Hansen, som vendte snuden mod hotellet. Hansen havde  misset 3 duer. 1 due i runde to og 2 duer i runde tre. 3 duer som skete under omdiskuterede forhold.

Alligevel vendte en målrettet Hansen tilbage til skydebanen morgenen efter. 25/25 i begge runder gjorde, at han nu lå nr. 6 med 122/125, og klar til shoot off mod 6 andre. En nervepirrende en af slagsen. Hansen missede en due, men heldigvis missede to andre også en i samme runde. Jesper Hansen overlevede.  Jesper Hansen kæmpede nu om den sidste finaleplads, sammen med tjekkiske Jakob Tomecek. Jesper Hansen trak heldigvis det længste strå. En lang shoot off på 34 skud.

Videre i finalen var det en kølig Jesper Hansen, der gik på banen. Hansen gik videre fra første elimineringsrunde som nr. 4 med 19 træffere. Derfra gik det hurtigt. En stærk præstation af en kølig Jesper Hansen.

Jesper Hansen kan nu kalde sig olympisk medaljetager med en flot sølvmedalje.

Sportschef Linda Andersson siger følgende:

” Jeg er så stolt over det arbejde, han har gjort hele vejen frem mod OL, og måden han gennemførte det på. Vi havde nogle udfordringer undervejs, men han er hele tiden kommet stærkt tilbage og nu står han her med medaljen om halsen.”

______________________________________________________________
Den 26. juli 2021

______________________________________________________________
Den 26. juli 2021


______________________________________________________________
Den 26. juli 2021

Læs her: Nordvestnyt – Svebølle jublede med Jesper Hansen
______________________________________________________________
Den 26. juli 2021Klik her: Pletskud for Danmark – Jesper Hansen fra Svebølle viste høj klasse


Se også dette: BT- Sportschef hylder Jesper Hansen – Han kan blive den bedste i verden
______________________________________________________________
Den 26. juli 2021

Klik her: DR -Jesper Hansen skal skyde i finalen
______________________________________________________________
Den 26. juli 2021


Læs her: Jyllands-Posten – Jesper Hansen savner den olympiske stemning
______________________________________________________________
Den 22. juli 2021

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab Amba skriver:

Nu kan du se hvor meget fjernvarme du har brugt sidste varmeår. Du kan også se hvor meget du skal betale i det kommende varmeår.

Du skal bruge dit forbrugernummer på 8 cifre sluttende med dit husnummer.

Så skal du bruge den pin kode som er på din sidste årsopgørelse. Skriv en pb hvis du ikke kan finde den.

Så logger du ind på www.svf.dk og klikker på hvor der står “log ind på e-forsyning. Og du skal nu bruge forbrugernummer og pinkode. Så har du alle dine dokumenter 5 år tilbage.

Skriv endelig en pb hvis det driller. Så får du hurtig hjælp.

Del gerne med alle, der har fjernvarme. Jo flere der er med her, jo hurtigere kan vi informere.

God fornøjelse.
___________________________________________________________

Den 16. juli 2021

Læs og se her: Dansk Skytteunion – Jesper Hansen vil kæmpe for dansk medalje
______________________________________________________________
Den 21. juli 2021
Dagens tal fra Statens Serum Institut

______________________________________________________________
Den 06. juli 2021


______________________________________________________________
Den 06. juli 2021

Læs her: Nordvestnyt – Kampen om et vaskeri
______________________________________________________________
Den 02. juli 2021

Klik på billedteksten!

Kilde: Berlingske Tidende