Kirker

____________________________________________________
Kommende gudstjeneste:

Aunsø Kirke  22. september 2019  kl. 10.30 – 14. s. e. trin.
– Høstgudstjeneste – (SBK)

_____________________________________________________________

Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø

Klik på linket og læs om minikonfirmandundervisning

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser.
-Førstkommende menighedsrådsmøde afholdes d. 24. oktober 2019 kl. 19.00
Afholdte menighedsrådsmøder:
17.  jan.   2019: Referat
21. feb.   2019: Referat
21. mar. 2019: Referat
24. apr.  2019: Referat
16. maj.  2019: Referat
16. juni  2019: Referat
15. august 2019: Referat
19. september:
_______________________________________________________
(SBK): Sanne B. Kristensen, (CSM): Christina S. Morsing, (HGO): Henrik Olsen

___________________________________________________________
Kirkesiden for august – Klik på billedet!

______________________________________________________________
Kirkesiden for september 2019 – Klik på billedet!

______________________________________________________________Konfirmationer i 2020 0g 2021

________________________________________________________
F.P.