Kirker

____________________________________________________

Kommende gudstjeneste:

Viskinge : 24. marts –  kl. 10.30 – 3. s. i fasten – (LILA)

_______________________________________________________

22. februar 2019 kl. 10.00: Viskinge Kirke – Babysalmesang – Tilmelding hos sognepræsten er nødvendig.Viskinge Kirke
Klik på billedet!

Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø
Menighedsrådsmøderne
er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser. -Førstkommende menighedsrådsmøde afholdes d. 21. feb. 2019
Afholdte menighedsrådsmøder:
17.  jan. 2019: Referat
21. feb. 2019: Referat
_______________________________________________________

     (LILA): Lisbeth Larsen, (CSM): Christina S. Morsing, (HGO): Henrik Olsen
___________________________________________________________

Kirkesiden for marts 2019 – Klik på billedsiden!

___________________________________________________________
________________________________________________________
F.P.