Kirker

____________________________________________________
Kommende gudstjeneste:

Aunsø Kirke den 26. januar  kl. 10.30 – 3. s. e Helligtrekonger – (SBK)

 

_____________________________________________________________

Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø

Klik på linket og læs om minikonfirmandundervisning

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser.
-Førstkommende menighedsrådsmøde afholdes d. 24. oktober 2019 kl. 19.00
Afholdte menighedsrådsmøder:
17.  jan.   2019: Referat
21. feb.   2019: Referat
21. mar. 2019: Referat
24. apr.  2019: Referat
16. maj.  2019: Referat
16. juni  2019: Referat
15. august 2019: Referat
19. september 2019: Referat
24. oktober 2019: Referat
21. november 2019: Referat
_______________________________________________________
__
______________________________________________________________
Kirkesiden for januar 2020 – Klik på billedet!

______________________________________________________________
Konfirmationer i 2020 0g 2021

________________________________________________________
F.P.