Kirker

Gudstjenester
___________________________________________________________
Den 22. maj 2020

______________________________________________________________________________________________________________________

Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø

Klik på linket og læs om minikonfirmandundervisning

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser.
-Førstkommende menighedsrådsmøde afholdes d. 18. juni 2020 kl. 19.00

Afholdte menighedsrådsmøder:
17.  jan.   2019: Referat
21. feb.   2019: Referat
21. mar. 2019: Referat
24. apr.  2019: Referat
16. maj.  2019: Referat
16. juni  2019: Referat
15. august 2019: Referat
19. september 2019: Referat
24. oktober 2019: Referat
21. november 2019: Referat
22. januar 2020: Referat
20. februar 2020: Referat
23. april 2020: Referat
_________________________________________________________

Kirkesiden for maj 2020 – Vær opmærksom på, at der kan være aflysninger – Klik på billedet!

______________________________________________________________
Konfirmationer i 2020 0g 2021

Årets konfirmationer er aflyst p.g.a. coronavirus!!!

________________________________________________________
F.P.