Kirker

____________________________________________________
Kommende gudstjenester:

21. juli – 5. s. e. trin. – Der henvise til nabokirkerne

_____________________________________________________________

Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser.
-Førstkommende menighedsrådsmøde afholdes d. 11. august 2019 kl. 19.00
Afholdte menighedsrådsmøder:
17.  jan.   2019: Referat
21. feb.   2019: Referat
21. mar. 2019: Referat
24. apr.  2019: Referat
16. maj.  2019: Referat
16. juni.  2019: Referat
_______________________________________________________
(SBK): Sanne B. Kristensen, (CSM): Christina S. Morsing, (HGO): Henrik Olsen

___________________________________________________________
Kirkesiden for juli 2019 – Klik på billedet!

______________________________________________

Konfirmationer i 2020 0g 2021

________________________________________________________
F.P.