Kirker

Gudstjenester:

Viskinge-Aunsø Kirkers hjemmeside
_____________________________________________________________
Den 09. juni 2022

_____________________________________________________________
Gudstjenester i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen – Klik på billedet

Kalender

__________________________________

Se kirkesiden for juni måned 2022 – Klik på billedet!

_____________________________________________________________
Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø

Klik på linket og læs om minikonfirmandundervisning

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser.
Næste menighedsrådsmøde afholdes den 16. februar 2022 kl. 19.00

Afholdte menighedsrådsmøder:

17.  jan.   2019: Referat
21. feb.   2019: Referat
21. mar. 2019: Referat
24. apr.  2019: Referat
16. maj.  2019: Referat
16. juni  2019: Referat
15. august 2019: Referat
19. september 2019: Referat
24. oktober 2019: Referat
21. november 2019: Referat
22. januar 2020: Referat
20. februar 2020: Referat
23. april 2020: Referat
14. maj 2020: Referat
18. juni 2020: Referat
19. juli 2020: Referat
17. september 2020: Referat
22. oktober 2020: Referat
19. november 2020: Referat
20. januar 2021: Referat
17. februar 2021: Referat
17. marts 2021: Referat
21. april 2021: Referat
19. maj 2021: Referat
16. juni 2021 : Referat
18. august 2021: Referat
15. september 2021: Referat
20. oktober 2021: Referat
17. november 2021: Referat
19. januar 2022: Referat
16. februar 2022: Referat
16. marts 2022: Referat
20. april 2022: Referat
18. maj 2022: Referat
15. juni 2022: Referat
_______________________________________________________________________________________________________________________
Konfirmationer i 2022 og 2023:

2022: Den 13. maj i Viskinge og den 15. maj i Aunsø
2023: Den 05. maj i Aunsø og den 07. maj i Viskinge

________________________________________________________
F.P.