Kirker

Gudstjenester:
Kirkesiden for oktober måned 2020 – Klik på billedet

___________________________________________________________

Opdateret den 19. oktober  2020

________________________________________________________

Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø

Klik på linket og læs om minikonfirmandundervisning

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser.
-Førstkommende menighedsrådsmøde afholdes d. 17. september 2020 kl. 19.00
Klik her: Dagsorden

Afholdte menighedsrådsmøder:
17.  jan.   2019: Referat
21. feb.   2019: Referat
21. mar. 2019: Referat
24. apr.  2019: Referat
16. maj.  2019: Referat
16. juni  2019: Referat
15. august 2019: Referat
19. september 2019: Referat
24. oktober 2019: Referat
21. november 2019: Referat
22. januar 2020: Referat
20. februar 2020: Referat
23. april 2020: Referat
14. maj 2020: Referat
18. juni 2020: Referat
19. juli 2020: Referat
17. september: Referat
_______________________________________________________________________________________________________________________
Konfirmationer i 2021 – 2022 og 2023:

2021: Den 30. april i Aunsø Kirke og den 2. maj i Viskinge Kirke
2022: Den 13. maj i Viskinge og den 15. maj i Aunsø
2023: Den 05. maj i Aunsø og den 07. maj i Viskinge

________________________________________________________
F.P.