Kirker

Gudstjenester:

Viskinge-Aunsø Kirkers hjemmeside

_____________________________________________________________
Gudstjenester i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen – Klik på billedet

_____________________________________________________________

Se kirkesiden for oktober 2021 – Klik på siden!

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø

Klik på linket og læs om minikonfirmandundervisning

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser.
Næste menighedsrådsmøde afholdes den 20. oktober 2021 kl. 19.00

Afholdte menighedsrådsmøder:

17.  jan.   2019: Referat
21. feb.   2019: Referat
21. mar. 2019: Referat
24. apr.  2019: Referat
16. maj.  2019: Referat
16. juni  2019: Referat
15. august 2019: Referat
19. september 2019: Referat
24. oktober 2019: Referat
21. november 2019: Referat
22. januar 2020: Referat
20. februar 2020: Referat
23. april 2020: Referat
14. maj 2020: Referat
18. juni 2020: Referat
19. juli 2020: Referat
17. september 2020: Referat
22. oktober 2020: Referat
19. november 2020: Referat
20. januar 2021: Referat
17. februar 2021: Referat
17. marts 2021: Referat
21. april 2021: Referat
19. maj 2021: Referat
16. juni 2021 : Referat
18. august 2021: Referat
15. september 2021: Referat
_______________________________________________________________________________________________________________________
Konfirmationer i 2022 og 2023:

2022: Den 13. maj i Viskinge og den 15. maj i Aunsø
2023: Den 05. maj i Aunsø og den 07. maj i Viskinge

________________________________________________________
F.P.