Kirker

Gudstjenester:

Viskinge-Aunsø Kirkers hjemmeside

_____________________________________________________________
Gudstjenester i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen – Klik på billedet

_____________________________________________________________

Se kirkesiden for juli 2021 – Klik på siden!

Se kirkesiden for august 2021 – Klik på siden!

_____________________________________________________________
Den 09. januar 2021

Viskinge-Avnsø Kirkers nye retningslinjer gældende pr. 8/1 2021

Nye retningslinjer pr. 8/1 for kirkerne. betyder at der for aktiviteter udover gudstjenester og kirkelige handlinger gælder et forsamlingsloft på 5 – hvorfor alle øvrige aktiviteter (baby-salmesang/gospelkor/ konfirmandundervisning/ foredrag/ mv.) aflyses indtil videre. For Gudstjenester og kirkelige handlinger gælder desuden, at afstandskravet sættes op fra 4m2 pr person til 7,5 m2 pr person – og at det anbefales, at der kun bliver sang ved Kirkesangeren eller kirkekor. Såvel gudstjenester som kirkelige handlinger bør maximalt vare 30 minutter.

Der skal bæres mundbind ved ankomst og når du bevæger dig rundt i kirken.

Alle detaljer fra Kirkeministeriet kan læses her: Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø

Klik på linket og læs om minikonfirmandundervisning

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser.

Afholdte menighedsrådsmøder:

17.  jan.   2019: Referat
21. feb.   2019: Referat
21. mar. 2019: Referat
24. apr.  2019: Referat
16. maj.  2019: Referat
16. juni  2019: Referat
15. august 2019: Referat
19. september 2019: Referat
24. oktober 2019: Referat
21. november 2019: Referat
22. januar 2020: Referat
20. februar 2020: Referat
23. april 2020: Referat
14. maj 2020: Referat
18. juni 2020: Referat
19. juli 2020: Referat
17. september 2020: Referat
22. oktober 2020: Referat
19. november 2020: Referat
20. januar 2021: Referat
17. februar 2021: Referat
17. marts 2021: Referat
21. april 2021: Referat
19. maj 2021: Referat
16. juni 2021 : Referat
_______________________________________________________________________________________________________________________
Konfirmationer i 2022 og 2023:

2022: Den 13. maj i Viskinge og den 15. maj i Aunsø
2023: Den 05. maj i Aunsø og den 07. maj i Viskinge

________________________________________________________
F.P.