Kirker

____________________________________________________
Kommende gudstjeneste:

Viskinge: 26. maj – 5. s.e. Påske – kl. 10.30 -(SBK)
________________________________________________________

Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø
Menighedsrådsmøderne
er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser.
-Førstkommende menighedsrådsmøde afholdes d. 20. juni 2019 kl. 19.00
Afholdte menighedsrådsmøder:
17.  jan.   2019: Referat
21. feb.   2019: Referat
21. mar. 2019: Referat
24. apr.  2019: Referat
_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SBK): Sanne B. Kristensen, (CSM): Christina S. Morsing, (HGO): Henrik Olsen
___________________________________________________________
Kirkesiden for maj 2019 – Klik på billedet!

______________________________________________________________

Konfirmationer i 2020 0g 2021

________________________________________________________
F.P.