Kirker

____________________________________________________
Kommende gudstjeneste:

Viskinge kirke den 08. december kl. 10.30  – 2. s. i advent
– (SBK) – (Minikonfirmandafslutning)

 

_____________________________________________________________

Arrangementer i den kommende tid i Viskinge-Aunsø Sogn

_____________________________________________________________

Viskinge og Aunsø Kirkers hjemmeside: Viskinge-Aunsø

Klik på linket og læs om minikonfirmandundervisning

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes den 3. torsdag i hver måned – dog med undtagelser.
-Førstkommende menighedsrådsmøde afholdes d. 24. oktober 2019 kl. 19.00
Afholdte menighedsrådsmøder:
17.  jan.   2019: Referat
21. feb.   2019: Referat
21. mar. 2019: Referat
24. apr.  2019: Referat
16. maj.  2019: Referat
16. juni  2019: Referat
15. august 2019: Referat
19. september 2019: Referat
24. oktober 2019: Referat
21. november 2019: Referat
_______________________________________________________

___________________________________________________________
______________________________________________________________
Kirkesiden for december 2019 – Klik på billedet!

______________________________________________________________
Konfirmationer i 2020 0g 2021

________________________________________________________
F.P.