Sidste nyt

OBS!!! Der er oprettet et nyt menu-underpunkt, der hedder: Sidste nyt – Arkiv – Her vil man kunne læse alt det, der har været bragt siden 1. november 2018 og indtil 6. december 2019.

Nye billeder fra SuperBrugsens facebook d. 15. maj d.å. – Klik på billederne!

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Den 25. maj 2020

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
______________________________________________________________
Den 25. maj 2020

______________________________________________________________
Den 25. maj 2020

FRA ALLE SIDER har Mette Frederiksen høstet anerkendelse for sin kontante nedlukning af Danmark 11. marts – det mest vidtgående indgreb siden Anden Verdenskrig.

MEN GIK statsministeren for brutalt til værks? Er virksomheder og skoler blevet lukket helt uden grund? Er folk blevet arbejdsløse, fordi Mette Frederiksen ville agere Mutter Skrap?

Har hendes beslutninger været funderet på sundhedsfaglige anbefalinger – eller er der tale om ren politik?

TVIVLEN BEGYNDER at melde sig, efter at Jyllands-Posten har afsløret, at en nedlukning ikke indgik i det katalog af mulige tiltag, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde op til 11. marts.

METTE FREDERIKSEN sagde dengang, at ’det er myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned i en periode’.

I dag understreger hun, at der var tale om en politisk beslutning, men at det skete efter rådgivning fra en ’bred myndighedsgruppe’. Hun vil dog ikke fortælle, hvem der anbefalede hvad.

DET VIL ET FLERTAL i Folketinget uden om regeringen have frem i lyset. Derfor har partierne foreslået, at fem eksperter med forskellig videnskabelig baggrund skal lave en evaluering af beslutningsprocesserne og regeringens overvejelser. Med adgang til ALLE papirer.

STATSMINISTEREN siger, at hun ikke har noget imod en undersøgelse, men mener, at regeringen selv skal være med til at bestemme, hvordan det skal ske. Hun kræver derfor, at justitsminister Nick Hækkerup involveres i forhandlingerne.

DET REJSER selvfølgelig spørgsmålet: Har du noget at skjule, Mette?

Selvfølgelig er der begået fejl, det kan ikke undgås, når man med statsministerens udtryk asfalterer, mens man kører, og bevæger sig ud i ukendt terræn.

DESTO VIGTIGERE er det at lære af fejlene, så vi ikke igen tages på sengen af en ukendt pandemi.

Men regeringen skal ikke undersøge sig selv. Det skal ske i Folketingets – og ikke Justitsministeriets – regi.

METTE FREDERIKSEN står stærkt i befolkningen. Hendes håndtering af coronakrisen har affødt respekt, og også derfor skal hun tåle at blive kigget grundigt efter i kortene. Af uvildige eksperter.

______________________________________________________________
Den 24. maj 2020

______________________________________________________________
Den 24. maj 2020

Kilde: TV2
______________________________________________________________
24. maj 2020


______________________________________________________________
Den 24. maj 2020

______________________________________________________________
Den 24. maj 2020

______________________________________________________________
Den 23. maj 2020

______________________________________________________________
Den 22. maj 2020
Billeder fra en travetur til Svebølles imponerende stadionanlæg den 22. maj d.å. – På billedet herunder ses i baggrunden resultattavlen med reklamer, Svebølle Hallen og til højre fodboldklubben SBI-2016’s klubhus.


Klik på billederne!


Fotos: F.P.

______________________________________________________________
Den 22. maj 2020

Læs mere – Klik her: Nu får handicappede børn deres eget håndboldhold

______________________________________________________________
Den 22. maj 2020

______________________________________________________________
Den 21. maj 2020


Klik her: Sammenlægning af udkørende pleje i Svebølle
______________________________________________________________
Den 21. maj 2020

______________________________________________________________
Den 20. maj 2020

______________________________________________________________
Den 20. maj 2020


F.P.
______________________________________________________________
Den 20. marts 2020

______________________________________________________________
Den 19. maj 2020

______________________________________________________________
Den 18. maj 2020


Klik her: Svebølle har igen et serie 1 hold


F.P.
______________________________________________________________

Den 18. maj 2020

_____________________________________________________________
Den 18. maj 2020

_____________________________________________________________
Den 18. maj 2020

Klik her: Det sker i dit område
_____________________________________________________________
Den 17. maj 2020


_____________________________________________________________
Den 17. maj 2020

_____________________________________________________________
Den 16. maj 2020


Svebølle Kvik Bibliotek:


Klik her og se Ubby Bibliotek!

F.P.
______________________________________________________________
Den 16. maj 2020

F.P.
______________________________________________________________

Den 16. maj 2020

______________________________________________________________
Den 15. maj 2020

______________________________________________________________
Den 15. maj 2020

______________________________________________________________
Den 14. maj 2020

______________________________________________________________
Den 14. maj 2020

VI HAR FÅET en ny styrelse til smittebekæmpelse. Den skal ligge under Justitsministeriet. Ikke i Sundhedsministeriet. Og vi skal ikke spørge hvorfor. Eller vi må gerne spørge, men der kommer ikke noget logisk svar.

Hvilket også er en slags strategi. En dansk strategi, om man vil: mangel på logik.

SÅ HÆVDEDE direktøren for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, eksempelvis pludselig, at ’det er meget lidt sandsynligt, at vi ser en egentlig anden bølge’ af coronavirus. Blot seks dage efter at hans eget institut i en rapport havde konkluderet: ’Der er således en betydelig risiko for, at der senere kommer en anden bølge af epidemien.’

HVOREFTER DIREKTØREN for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, stod i TV Avisen og skulle for-klare sig, men lød som en elev, der til eksamen har trukket et emne, han ikke har læst på.

MÅ VI GÆTTE PÅ, at den nye styrelse skal sikre, at landets to primære myndigheder i smittebekæmpelse lærer at synge tostemmigt? Og dertil sikrer, at Kåre Mølbak hindres i at opføre sig som en mand, der har ret til at udnævne sin hest til konsul?

ELLERS GÅR DET ufatteligt godt. Sjældent har Poul Schlüters vending – omstændighederne taget i betragtning – passet bedre på nationen. 

FØRST BLEV DANMARK lukket ned. I skal teste, I skal teste, sagde WHO, som tilmed i lang tid forinden havde forsøgt at advare Søren Brostrøm og kompagni om corona. Forgæves, naturligvis. 

DANMARK TESTEDE så ikke. Nok mest fordi nogen henne i Lægemiddelstyrelsen rodede rundt inde i lægemiddel-redskabsskuret og kom ud med opadvendte håndflader og undskyldende miner.

IMENS OPRETTEDE hospitalsvæsenet – fri for hæren af hjemsendte djøffere og andre ’effektivitets- og rationaliseringseksperter’ – et imponerende og effektivt coronaberedskab. Hvilket så måtte nedlægges igen, fordi vi danskere har været usædvanligt dygtige til at forhindre smittespredning.

NU SKAL VI SÅ følge en ’ny’ og ’offensiv’ strategi, siger statsministeren. En ’teststrategi’. Hvor det ikke længere skal være danskerne, der sørger for at opspore og isolere sig selv, men myndighederne. Som WHO anbefalede. 

Vi har kontrol over vores epidemi,’ som direktøren for Sundhedsstyrelsen fremfører.

MAN KAN BLIVE helt bekymret med hensyn til den nyoprettede ’kontrolstyrelse’ i Justitsministeriet. Tænk sig, hvis der faktisk kommer styr på det? Det er gået forrygende, så længe der ikke var det.

Kilde: EB den 14. maj 2020

If. en myte gjorde den romerske kejser Caligula sin hest til konsul

F.P.
______________________________________________________________
Den 13. maj 2020


Delrapport med Indledende overvejelser for en Kattegatforbindelse
______________________________________________________________
Den 13. maj 2020

______________________________________________________________
Den 13. maj 2020

I går d. 11 maj var der if. Seruminstituttets hjemmeside følgende data for coronadødstal i Danmark:

Ialt døde af COVID-19:
533
Heraf var 442 registrerede døde med underliggende sygdom – dvs., at der var 91 døde alene som følge af COVID-19 – Disse mennesker fejlede altså ikke noget, før de blev syge med COVID-19.

I går d. 12 maj var der:
Ialt døde
med COVID-19:
527 heraf er 441 registrerede døde med underliggende sygdom – dvs.,
at der var 86 døde alene som følge af COVID-19 – De fejlede altså ikke noget, før de blev syge med COVID-19.

If. Statens Serum Institut var
der i går d. 12. maj registeret yderligere 6 nye dødsfald, men det totale antal dødsfald som følge af coronasmitte var i går nedjusteret med 12, fordi man havde fejlregisteret 12 dødsfald siden d. 24. april (Ialt er tallet 527 inkl. nye dødsfald således blevet nedjusteret med 6).

Ud af tallene kan man konkludere, at der har været mindst 5 dødsfald blandt smittede, der var helt raske, før de blev syge af COVID -19, men som alligevel er fjernet fra data over dødsfald, og som således slet ikke tæller med i antallet af døde!!!

Statens Serum Institut begrunder nedjusteringen med, at dødsfald, der sker mere end 30 dage fra testdatoen if. WHO ikke skal regnes med som dødsfald forårsaget af corona-virus. Dette uanset, at
WHO skriver, at tiden, det tager at blive rask for en patient, som er alvorligt eller kritisk syg med COVID-19, er et sted mellem 3-6 uger. Hvordan kan man så fjerne corona-smittede, der dør af smitte med corona-virus fra statistikken i Danmark med den begrundelsen, at der er gået mere en 30 dage siden de blev testet positiv for corona-smitte, og hvordan kan man begrunde, at de ikke skal tælles med?
Forstå det, hvem der kan!
Dokumentation:

F.P.
______________________________________________________________
Den 13. maj 2020

______________________________________________________________
Den 12. maj 2020


______________________________________________________________
Den 12. maj 2020

______________________________________________________________
Den 12. maj 2020

______________________________________________________________
Den 12. maj 2020

______________________________________________________________
Den 11. maj 2020

______________________________________________________________
Den 10. maj 2020

______________________________________________________________
Den 9. maj 2020

______________________________________________________________
Den 8. maj 2020

______________________________________________________________
Den 8. maj 2020


F.P.
______________________________________________________________
Den 7. maj 2020

Klik på billederne!

Fotos: F.P.
______________________________________________________________
Den 7. maj 2020

Klik på billederne!

F.P.
______________________________________________________________
Den 7. april 2020 kl. 14.00

______________________________________________________________
Den 7. maj 2020

Det er en for snæver kreds, der testes for coronavirus i de dertil indrettede testcentre. Derfor får vi ikke et reelt billede af smitten.

Det kritiserer eksperter nu, skriver Jyllands-Posten.

Avisen har foretaget en rundringning til flere af de 16 centre rundt i landet, der viser, at det stort set kun er kommunalt ansatte i området omkring centrene samt ansatte i Kriminalforsorgen, der testes.

Det sker, selv om myndighederne i teststrategien har meldt ud, at et bredt udsnit af befolkningen skal testes. Også folk, der ikke har symptomer.

Herunder skal kommunalt personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren, pårørende til sårbare personer og kontakter til smittede testes, skriver Jyllands-Posten.

En af kritikerne er Allan Randrup Thomsen. Han er professor i virologi på Københavns Universitet.

Han siger til Jyllands-Posten, at han havde forventet, at man var gået i gang med at teste en langt bredere kreds.

»Det er rigtig vigtigt, at vi har en bred testning og smitteopsporing, når vi gerne vil løsne op for alle de andre restriktioner, vi har på befolkningen.«

»Så det gør mig bekymret, at vi ikke har fået det op at køre her forud for næste åbningsfase. Vi har ikke fået det, vi er blevet lovet,« siger Allan Randrup Thomsen til Jyllands-Posten.

Fra testcentrene lyder det, at der er ledig kapacitet til at teste flere i teltene, men at der ikke er nok mennesker at teste.

»Vi har ledig kapacitet alle tre steder,« siger Jan Nybo, lægefaglig ansvarlig for de tre Testcenter Danmark-telte i Region Nordjylland, til Jyllands-Posten.

Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen. Men ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fungerer testteltene efter planen.

/ritzau/
______________________________________________________________
Den 6. maj 2020

Læs her: Kalundborg må ikke bruge flere penge på service til borgerne
______________________________________________________________
Den 6. maj 2020 kl. 14.00

______________________________________________________________
Den 6. maj 2020


Foto: TV Kalundborg
F.P.
______________________________________________________________

______________________________________________________________
Den 6. maj 2020Kilde: EB d. 6. maj 2020
______________________________________________________________
Den 5. maj 2020Mindestenen ved Svebølle Skole

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse!


Sognepræst Sanne B. Kristensen lagde i forbindelse med en mindehøjtidelighed kl. 10 en
krans ved mindestenen for Danmarks befrielse. (Foto: Torben Ekvall Hansen)
______________________________________________________________
Opdateret d. 5. maj 2020 kl. 14.00


Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 4. maj 2020

Det er måske ikke det første, du tænker over, når du trykker play på en episode af Game Of Thrones på HBO eller House Of Cards på Netflix. Men hver gang du trykker play, er du med til at forurene.
Det er energien, der bliver brugt fra streamingtjenestens datacenter, der er skyld i forureningen. Det skriver Videnskab.dk.
Stigende mængde:
0,3 procent af verdens CO2-udslip kommer fra datacentre, og det formodes at det kun vil stige i fremtiden. Datacentres CO2-udledning sker på baggrund af det energi, som bliver brugt. Det kan ske på to måder.
Datacentre køber enten strøm ved et kraftværk, der producerer energi ved afbrænding af kul, olie eller gas, som frigiver CO2 til atmosfæren.
Den anden måde, datacentre er med til at forurene på, er, at der bruges en enorm mængde strøm på at køle servere ned på datacentrene, når en serie efterspørges.
Desuden kræver det også strøm at transportere et afsnit af din yndlingsserie fra datacenter til din computer, tablet eller Tv. Hvert år bruger datacentre verden over 200 terawatt timer.
Til sammenligning
For at anskueliggøre det, så svarer energien fra en times streaming på Netflix til den samme energi, som det koster at koge otte liter vand i elkedel. Mens to timers streaming ville være det samme som at flyve 384 kilometer i et fly, spise seks kilo oksekød eller køre 1000 kilometer i en ny bil, skriver Videnskab.dk.
Opkøber grøn energi
For at opveje for den voldsomme forurening, står flere firmaer med streamingtjenster bag opkøb af grøn energi. Google, Facebook og Apple er de største opkøbere af grøn energi på verdensplan. De opkøber faktisk den samme mængde grøn energi, som de bruger.
I rapporten Clicking Green er 70 selskaber ranglistet på baggrund af deres CO2-udslip, samtidig med at det klargøre, hvor it-selskabernes elforbrug kommer fra.
Særligt er det streamingtjenesterne, der bruger en meget lav andel af energi fra vedvarende kilder. De helt store syndere er Netflix og Amazon, hvor kun 17 procent af det samlede energiforbrug dækkes af vedvarende kilder. Mens HBOs er lidt højere med 22 procent.
Netflix snyder
Godt nok forsøger Netflix at pynte på sit grønne omdømme med det, der kaldes kulstofforskydninger. Det gør de blandt andet ved at betale en landmand for at plante nogle træer, men det har ikke den samme effekt, som hvis de nedsatte deres CO2-udslip.Netflix støtter altså kun indirekte produktionen af den grønne energi, uden nødvendigvis at bruge den selv.
______________________________________________________________
Opdateret d. 4. maj 2020 kl. 14.00


Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 4. maj 2020


Kilde: EB d. 4. maj 2020
______________________________________________________________
Opdateret d. 3. maj 2020 kl. 14.00


Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 2.maj 2020
Fra dagens udgave af dagbladet Politiken:


Hør udsendelsen på DR – Klik på linket: Maskinen kan noget – Jeg kan noget andet
______________________________________________________________
Opdateret d. 2. maj 2020 kl. 14.00


Kilde John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 2. maj 2020
______________________________________________________________
Den 1. maj 2020

Fotos: F.P.
______________________________________________________________
Den 1. maj 2020 kl. 14.00

Opdateret d. 1. maj 2020 kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 1. maj 2020


USA kan have en vaccine klar
______________________________________________________________
Den 30. april 2020

Regeringskritisk billede fjernet fra Instagram
______________________________________________________________
Den 30. april 2020

Klik her: DR- Smittetrykket stiger
______________________________________________________________
Opdateret d. 30. april 2020 kl. 14.00


Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 30. april 2020

Danmark genåbner, så lad os repetere:

Man må gerne gå i Bauhaus, men ikke i IKEA. Man må gerne gå i H&M, men ikke i Magasin.

Børn bliver ikke smittet, bortset fra de børn, der gør. Små børn skal i skole. Børn fra 6. klasse og op skal selvfølgelig ikke i skole.

Sandsynligheden for at blive smittet i fri luft er meget lille, men stå ikke stille på Island Brygge.

Coronavirus er dødelig, men vi skal ikke være bange.

Virussen forsvinder ikke, så måske skal vi alle have den, men immunitet er en tvivlsom vej, så vi skal huske at holde afstand.

Man skal stadig blive hjemme, medmindre man bager brød, sidder ved kassen, reparerer ting, passer syge, kører bussen, er ansat i produktionen eller har andet vigtigt arbejde, folk med ligegyldigt arbejde skal blive hjemme. 

Masker virker ikke, men det kan være en god idé at bruge dem.

Gå ikke til lægen, medmindre du har brug for at gå til lægen.

Man må godt gå til frisør, men ikke hvis frisøren holder til i et storcenter. Man må gerne købe fisken hos fiskehandleren, men ikke på restauranten.

Man må godt tage havnebussen, men ikke vente på den.

Man må ikke besøge ældre, medmindre man bor i Aarhus.

Sygeplejersker, sosu-assistenter og plejepersonale skal bære værnemidler, medmindre værnemidlerne mangler. I så fald skal de vaske hænder.

Man må gerne demonstrere, men højst i en forsamling på ti personer og med to meter mellem hver demonstrant.

Akvarier må gerne holde udendørsarealer åbne. Man må gå i Bilka, men ikke på biblioteket. Man skal helst blive inden døre, men huske at få frisk luft.

Det giver ingen mening at teste så mange danskere som muligt, medmindre man altså tester så mange danskere som muligt.

Man må gerne indtage mad og drikke fra Lagkagehuset uden for Lagkagehuset, men ikke fra caféen eller restauranten ved siden af.

Hvis man holder sig til ovenstående, er man i statsministerens øjne en dygtig dansker. Det er derfor, ’det er gået så godt,’ siger Mette Frederiksen.

I går meddelte statsministeren så, at der kommer en endnu bedre løsning i morgen. Eller rettere: 10. maj går genåbningen af Danmark ind i ’fase 2’.

Vi kan næsten ikke vente. Men det skal vi. Det kan enhver forstå.

______________________________________________________________


Kilde: DR-nyhederne d. 29. april 2020
______________________________________________________________
Den 29. april 2020

Opdateret d. 29. april 2020 kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 29. april 2020

Erhvervsminister Simon Kollerup er næppe idiot. Det forhindrer ham dog ikke i at fremstå sådan.

Mandag blev den socialdemokratiske erhvervsminister knotten over, at IKEA tillod sig at genåbne fem varehuse i Danmark. ’Det ser vi utroligt alvorligt på,’ sagde Kollerup til TV2.

En forbløffende melding. For det første har den socialdemokratiske regering ikke forbudt en sådan åbning, for det andet har IKEA indtil nu været fuldstændig frivilligt lukket, for det tredje havde man annonceret sin genåbning, og for det fjerde følger IKEA faktisk alle forholdsregler fra sundhedsmyndighederne. Så hvad fabler ministeren om?

Simon Kollerup mener tilsyneladende, at IKEA bør regne ud, at erhvervsministeren synes, det er en dårlig idé at genåbne. For han ’havde givet en meget klar anbefaling på vegne af regeringen,’ som han udtrykker det.

Lad os endelig se nærmere på denne anbefaling: ’Jeg vil ikke forholde mig til enkelte virksomheder, men jeg vil på regeringens vegne opfordre til, at man ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på en tidlig genåbning,’ har det lydt fra erhvervsministeren.

Det eneste, der fremgår her – ud over at Kollerup alligevel vil ’forholde sig til enkelte virksomheder’ – er, at ministerens opfattelse af ’klar’, svarer til sigtbarheden i et toliters akvarium uden pumpe. ’Opfordre’, ’ikke lægge sig fast på’, lyder det.

Har Danmarks erhvervsminister tænkt sig at lede sit resort med ’opfordringer’? Og har han tænkt sig at følge denne strategi op med at blive tøsefornærmet, hvis ’opfordringerne’ ikke bliver fulgt? Eller hvis virksomheder bare gætter forkert med hensyn til, hvad ministeren måske mener?

Landets zoologiske haver fik at vide fra politimyndigheden, at de kunne genåbne. Hvilket de satte himmel og hav i bevægelse for at berede sig på. Hvorefter de af Simon Kollerup og kompagni fik at vide, at det alligevel var en skidt idé. Hvilket så lydigt og med bøjet hoved blev fulgt.

Det er ikke let at værre et liberalt erhverv i et land, der regeres med forsøg på udskamning, hvis ikke man er i telepatisk forbindelse med fornemmelserne hos nationens erhvervsminister.

Simon Kollerup er såmænd udmærket klar over dette. Han opfører sig, som han gør, fordi virksomhederne på denne måde gøres ansvarlige for deres egne tab. Dermed skal de ikke kompenseres. Men er erhvervsministeren venlig at forklare, hvad forskellen er på byggemarkeder og IKEA?

Er regeringen venlig at sige, hvad der gælder, og hvad der ikke gælder? Det er jo ikke IKEA, der er problemet.
______________________________________________________________
Den 28. april 2020

Af: Poul Madsen

Lige nu holder alle vejret. Men ikke på grund af smitten. Alt tyder heldigvis på, at coronavirussen er under kontrol i Danmark. Hospitalerne lukker coronaafdelinger, og danskere testes i tusindvis.

Men så er der økonomien. Her kan ingen ånde lettet op.

Vi troede, at regeringens hjælpepakker gav et pusterum. Men her på Ekstra Bladet er vi i ugens løb blevet bombarderet med henvendelser frabekymrede erhvervsdrivende, der har søgt hjælp, men endnu ikke fået penge. Og lige om lidt er det 1.maj med nye regninger og dermed endnu større likviditetsproblemer.

Udover penge mangler de erhvervsdrivende også klarhed. Hvornår må de åbne igen? Når de at åbne igen? Det er absurd, vi stadig ikke kan få et svar på, hvad regeringens plan er.

Først på ugen proklamerede Mette Frederiksen på endnu et pressemøde, at hun ville indlede forhandlingerne om en genåbning torsdag med de øvrige partier. Bedre sent end aldrig, mente de fleste sikkert og tænkte, at så vidste vi da i hvert fald besked før weekenden.

Men sådan arbejder Mette ikke. Nu er genåbningen sendt til analyse hos embedsmændene. Mandag er vismændene og finansministeriets embedsmænd inviteret med til forhandlingerne.

Så går der endnu længere tid med uvished. Og undskyld sproget: Hvorfor fanden er alle beregninger ikke for længst udført? Danmark har været lukket ned i seks uger. Jeg troede naivt, at embedsmændene havde brugt tiden på at beregne alle mulige scenarier. Og hvorfor skal det hele være hemmeligt?

Man får en snigende fornemmelse af, at regeringen ikke tror, at vi danskere er ansvarlige nok til at opføre os ordentligt, hvis vi kender planerne.

Men vi er mønsterborgere. Vi holdt afstand, fordi vi forstod, at det var alvorligt. Vi leverede det, regeringen ønskede. Selv fagkundskaben virker overrasket over, hvor meget vi gik i takt. Nu er det regeringens tur til at levere.

Der skal sættes skub i udbetalingerne af hjælp før 1.maj, så tusindvis af erhvervsdrivende ikke bliver tvunget til at lukke. Og vi skal have en klar plan for genåbningen af Danmark.

___________________________________________________________
Den 28. april 2020 kl. 14.00

Opdateret d. 28. april 2020 kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________

Den 28. april 2020 kl. 10.30

______________________________________________________________
Den 28. april 2020


Klik her: Sådan passer du på dine lunger
______________________________________________________________
Den 27. april 2020 kl. 14.00

Opdateret d. 27. april 2020 kl. 14.00

Kilde John Hopkins University

If. TV 2 d. 27. april 2020 kl. 14.00
______________________________________________________________
Den 27. april 2020

Klik her: Platons Hulelignelse

Fotos: F.P.
______________________________________________________________
Den 27. april 2020

Når man ikke må være på Islands Brygge, kan man da heldigvis tage i IKEA
______________________________________________________________
Den 27. april 2020

Af: Poul Madsen

Lige nu holder alle vejret. Men ikke på grund af smitten. Alt tyder heldigvis på, at coronavirussen er under kontrol i Danmark. Hospitalerne lukker coronaafdelinger, og danskere testes i tusindvis.

Men så er der økonomien. Her kan ingen ånde lettet op.

Vi troede, at regeringens hjælpepakker gav et pusterum. Men her på Ekstra Bladet er vi i ugens løb blevet bombarderet med henvendelser frabekymrede erhvervsdrivende, der har søgt hjælp, men endnu ikke fået penge. Og lige om lidt er det 1.maj med nye regninger og dermed endnu større likviditetsproblemer.

Udover penge mangler de erhvervsdrivende også klarhed. Hvornår må de åbne igen? Når de at åbne igen? Det er absurd, vi stadig ikke kan få et svar på, hvad regeringens plan er.

Først på ugen proklamerede Mette Frederiksen på endnu et pressemøde, at hun ville indlede forhandlingerne om en genåbning torsdag med de øvrige partier. Bedre sent end aldrig, mente de fleste sikkert og tænkte, at så vidste vi da i hvert fald besked før weekenden.

Men sådan arbejder Mette ikke. Nu er genåbningen sendt til analyse hos embedsmændene. Mandag er vismændene og finansministeriets embedsmænd inviteret med til forhandlingerne.

Så går der endnu længere tid med uvished. Og undskyld sproget: Hvorfor fanden er alle beregninger ikke for længst udført? Danmark har været lukket ned i seks uger. Jeg troede naivt, at embedsmændene havde brugt tiden på at beregne alle mulige scenarier. Og hvorfor skal det hele være hemmeligt?

Man får en snigende fornemmelse af, at regeringen ikke tror, at vi danskere er ansvarlige nok til at opføre os ordentligt, hvis vi kender planerne.

Men vi er mønsterborgere. Vi holdt afstand, fordi vi forstod, at det var alvorligt. Vi leverede det, regeringen ønskede. Selv fagkundskaben virker overrasket over, hvor meget vi gik i takt. Nu er det regeringens tur til at levere.

Der skal sættes skub i udbetalingerne af hjælp før 1.maj, så tusindvis af erhvervsdrivende ikke bliver tvunget til at lukke. Og vi skal have en klar plan for genåbningen af Danmark.

Kilde: EB den 26. april 2020
______________________________________________________________
Den 26. april 2020

______________________________________________________________
Den 26. april 2020 kl. 14.00

Opdateret d. 26. april 2020 kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 26. april 2020

Kilder: Dorte Eide Liebe, South Pasadena LA og dagbladet Politiken
______________________________________________________________
Den 26. april 2020

På en uges sikker afstand af kvindernes internationale kampdag havde jeg planlagt en søndagsklumme den 15. marts om et andet påtrængende kønspolitisk problem: Drengene på kanten!

Dobbelt så mange drenge som piger forlader grundskolen uden funktionelle læsefærdigheder. Drengene halter efter pigerne i fire ud af fem fag. Og over dobbelt så mange drenge modtager specialundervisning.

Resultatet er, at færre drenge end piger får en ungdomsuddannelse. 40 % af mænd mellem 25 og 29 år, som ikke har bestået matematik i folkeskolen, har en dom.

Inden jeg fik sat det sidste punktum, havde statsministeren lukket Danmark, og alt stod i covid-19-
pandemiens tegn, så pludselig forekom emnet mindre vigtigt.

Jeg skiftede derfor spor, udtrykte glæden ved at bo i et land, hvor partierne rykker sammen, når det virkelig gælder, og varslede behovet for en vækstpakke, der kan sparke gang i økonomien igen på den anden side af pandemien.

Siden har jeg i en stribe klummer kritiseret regeringen for egenrådighed, manglende åbenhed og fravær af en klar genåbningsstrategi i balancepunktet mellem sygdomsbekæmpelse og samfundsøkonomi.

Det har vakt stærke følelser.

Men jeg står nu mindre og mindre alene med min kritik. Hvad styrer vi egentlig efter i genåbningen af Danmark? Smittetrykket, kapaciteten i vores sundhedsvæsen eller et ædelt og urealistisk mål om, at ingen må dø med netop den sygdom?

Og hvordan holdes det op imod ensomhed, depression, arbejdsløshed, konkurser, næste års selvmordsstatistikker eller for sent diagnosticerede kræftsygdomme, fordi patienterne er tilbageholdende med at søge egen læge?

Dilemmaerne er til at få øje på, og det er ikke misundelsesværdigt at stå med ansvaret for at løse dem. Men så meget desto mere er der brug for åbenhed. Vi er ikke i krig med en fremmed magt, der lytter med og kan tage pejling af vores diskussion.

Vi navigerer op imod en af mange trusler, som vi skal finde det klogeste gensvar på. Og danskerne har – som vi er absolut flest – vist en formidabel evne til at tage myndighedernes  råd om fornuftig coronaadfærd til sig.

Måske vi skulle tro lidt mere på det i vores famlen efter at vende tilbage til hverdagen. For min uskrevne søndagsklumme for seks uger siden har desværre ikke mistet sin relevans: Lige nu er hundredvis af drenge på kanten (og med dem mange piger) overladt til sig selv.

Ikke alle har ressourcestærke forældre, der kan motivere til faglighed i hjemmeundervisningen. Mange tager slet ikke imod lærerens udstrakte, digitale hånd. De taber terræn, bliver sat tilbage og får endnu sværere ved at finde vej fra kanten af samfundet tilbage til fællesskabet.

Det er en ulykke, som kan mærkes i en hel generation.

Personligt forstår jeg ikke, hvorfor det var vigtigere at få 0. – 5. klasser med et langt skoleliv foran sig tilbage i skolen end de ældre elever, der netop nu står foran et helt afgørende punkt i livet: Solid faglighed, der kan bringe dem sikkert videre, eller manglende fodfæste, der kan forfølge dem i mange år.

Det var regeringens helt egenrådige valg. Men det skaber efter min mening en forpligtelse. Til at gøre ALT for at få de ældste klasser tilbage i skolen. Nu!

Tænk ud af boksen. Lad de ældste elever møde ind mandag, onsdag, fredag og de små tirsdag og torsdag.

Eller forskyd skemaet, så de små er i skole om formiddagen og de større om eftermiddagen. Eller tag
weekenderne i brug. Skal lærerne arbejde mere, så giv dem noget mere i løn. Jeg skal ikke kloge mig på detaljerne. Men gør dog noget.

Det er helt ubærligt, at bl.a. drenge som dem, jeg de sidste otte år har mødt på LøkkeFondens DrengeAkademi, bare overlades til sig selv.

Og selv om jeg ikke kan vide det med sikkerhed, så føler jeg mig ret sikker på, at deres bedsteforældre på plejehjem og i risikogruppen vil sige det samme.

Lige nu svigter vi de svageste børn og unge. Og det kommer til at forfølge både dem og os alle, mange år efter en vaccine er opfundet.

Kilde: BT
______________________________________________________________
Den 25. april 2020 kl. 15.00

Opdateret den 25. april 2020 kl. 15.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 25. april 2020

Smittede i din kommune
______________________________________________________________
Den 25. april 2020

Fotos: F.P.
______________________________________________________________
Den 24. april 2020

Kilde: Dagbladet Politiken
______________________________________________________________
Den 24. april 2020 kl. 14.00

Opdateret den 24. april kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 23. april 2020


De kunne have fået det gratis. Men som Ekstra Bladet har afsløret, har Sundhedsstyrelsen betalt 135.000 kr. for at få lavet to korte interviews med deres direktør, Søren Brostrøm.
De to interviews er foretaget af den tidligere DR-vært Tine Gøtzsche og lagt ud på de sociale medier. Stort set uden at nogen har gidet se dem.
Det kan selvfølgelig gøres bedre. Så lad mig her komme med en direkte opfordring til Søren Brostrøm:
Kære Søren, kom ind til os på Ekstra Bladet, næste gang du vil interviewes. Så kommer du i stedet ud til en million danskere. Forudsat at vi bestemmer spørgsmålene, naturligvis.
Men det er måske det, der er problemet? Vi er i hvert fald nogle, der undrer os. Aldrig har Sundhedsstyrelsens direktør haft så fri og daglig adgang til landets medier. Og alligevel bruger man skatteborgernes penge på at blive interviewet.
Men lad os sige, at I nu har lært lektien. Lad mig her forudsætte, at Sundhedsstyrelsen erkender sin fiasko. Og at I indser, at journalistik ikke er styrelsens spidskompetence.
Ja, lad os sige, at I lover ikke at gøre det igen. Og lad os derpå se fremad sammen. Her på avisen har vi faktisk kompetencen, og vi har tilmed landets største publikum.

Poul Madsen – EB
______________________________________________________________
Den 23. april 2020 kl. 14.00


Opdateret d. 23. april kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 22. april 2020I LA er det påbudt at gå med mundbind, og der er ikke mangel på mundbind!
Denne hjemmesides redaktør
______________________________________________________________
Den 22. april 2020

Opdateret d. 22. april 2020 kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________

METTE Frederiksen siger, at hun har en plan for genåbningen af Danmark. Vi er i fase 1, bedyrer hun, og i morgen, når hun har forhandlet med Folketingets partier, kan vi påbegynde fase 2.

METTE Frederiksen kunne lige så godt have sagt, at vi var i fase 22 eller 33.

VI kender ikke beregningerne bag, vi ved ikke, hvad der skal til for at skifte til et nyt trin, og vi ved ikke, hvor mange trin der er, før vi har den nye normal.

MEN det er desværre blevet en dansk tradition, at magten udøves i det skjulte, og specielt når socialdemokraterne styrer landet. Det var Thornings regering, der for syv år siden indførte den såkaldte mørklægningslov, som på en række punkter forringede offentlighedens mulighed for at kigge magthaverne over skuldrene. Under corona er der så sat hængelås og dobbelte skodder for.

OG vi kan åbenbart ikke engang stole på de sundhedsfaglige personer, som Mette Frederiksen ellers baserer hele sin argumentation om nedlukningen på.

SENEST Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut.

Mølbak var ellers yderst præcis i, hvad vi skulle vænne os til ikke mere er muligt det næste år.

MEN ‘ det giver kun mening at se to måneder frem’, sagde Mette Frederiksen i Folketingets spørgetid tirsdag.

DET er muligt, men fortæl os så i det mindste, hvad der skal ske de næste to måneder. For de store skolebørn er det afgørende viden, om de når tilbage i skole igen før sommerferien. Kan caféer og restauranter åbne inden for to måneder? Og hvad med biografer, teatre, små erhvervsdrivende og alle de små børn, der alligevel ikke kan blive passet, fordi der ikke var plads nok? TING kan naturligvis ændre sig. Men giv os nogle pejlemærker. Hvorfor skal det være hemmeligt? I NORGE har de gjort det stik modsatte. Her nedsatte man lynhurtigt en ekspertkommission.

De har regnet på konsekvenserne ved forskellige scenarier både sundhedsfagligt og økonomisk.

Og alt er lagt åbent frem, f. eks. også det største danske tabu af alle: Hvad koster det at redde livet for et menneske, der er smittet med corona.

I STARTEN var vi alle så meget i panik, at bare Mette sagde hop, så hoppede vi. Men sådan er det ikke mere. Vi må vide, hvorfor vi skal hoppe, og også have at vide, hvorfor vi bliver bedt om at hoppe til venstre og ikke til højre. Magt, der udøves i mørke, giver mistro.

I starten var vi alle så meget i panik, at bare Mette sagde hop, så hoppede vi.

Men sådan er det ikke mere.

Kilde: EB-leder d. 23. april 2020
______________________________________________________________
Opdateret d. 21. april kl. 14.00


Kilde: John Hopkins University

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 20. april 2020
Læs i øvrigt dette:  Your money –  A Hub for Help During the Corona Crisis

I Europa, der har et samlet befolkningstal på 741 mil. indbyggere, er der d. 18. april 2020: 134,9 døde af corona-virus smitte pr. 1 mil. indbyggere – I Europa var det samlede tal for døde d. 18. april 2020: 100.000 (If. Jyllands Posten).
Til sammenligning er der i USA med et befolkningstal på 326 mil. indbyggere d. 20. april 2020: 122,2 døde af corona-virus smitte pr. 1 mil indbyggere – Det samlede antal døde i USA var d. 18. april: 37.154
Kilde: John Hopkins University

Flemming Paulsen – Denne hjemmesides redaktør
______________________________________________________________Den 20. april 2020


Klik her: Sådan foregår test i Danmark
F.P.
______________________________________________________________
Den 20. april 2020 kl. 14.00

Opdateret d. 20. april 2020 kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 19. april 2020 kl. 14.00

Opdateret d. 19. ap+ril 2020 kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 19. april 2020


Kilde: Ekstrabladet d. 19. april 2020
______________________________________________________________
Den 18. april 2020 kl. 14.00

Opdateret den 18. april 2020 kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________

Den 17. april 2020 kl. 22.00

Klik her: Få genopfrisket sagen om salget her
Og her: Vaccine vanvid – Du betaler huslejen
______________________________________________________________
Opdateret d. 17. april kl. 14.00


Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 17. april 2020

Læs her: Mette Frederiksen har omdannet Danmark til et smilende DDR
Kilde: Berlingske Tidende
______________________________________________________________
Den 16. april 2020


Se og læse her: En film om flagermus og en advarsel fra Wuhan
______________________________________________________________
Den 16. april 2020 kl. 14.00

Opdateret den 16. april kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 16. april 2020

Kilde TV Kalundborg – Læs mere: Martin Damm og tryghed
______________________________________________________________
Den 15. april 2020 kl. 14.00

Opdateret d. 15. april kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 15. april 2020


Læs her: Politiken – Fagfolk advarer

Se Bjergsted videoen: Hvad er det, der sker?

Læs om sange her: TV Kalundborg

Klik på billedet:

_____________________________________________________________
Den 14. april 2020 kl. 14.00

Opdateret d. 14. apr. kl. 14.00:

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 14. april 2020

Klik på billedet!

F.P.
______________________________________________________________
Den 13. april 2020

Opgjort d. 13. april kl. 13.00:

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 13. april 2020

_____________________________________________________________
Den 13. april 2020Læs her: Selvfølgelig skal dit barn være forsøgskanin
_____________________________________________________________
Den 13. april 2020Kilde: Jyske Vestkysten
_____________________________________________________________
Den 11. april 2020

Kilde: Dagens udgave af dagbladet Politiken
______________________________________________________________
Den 11. april 2020

______________________________________________________________
Den 12. april 2020 kl. 15.00

Opdateret d. 12. april kl. 15.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 11. april 2020

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
F.P.
___________________________________________________________
Den 11. april 2020 kl. 14.00


Dødstal pr. 1 mill. indb. opdateret d. 11. april 2020 kl. 14.00:

Kilde: John Hopkins University
___________________________________________________________

Den 11. april 2020


______________________________________________________________
Den 11. april 2020

Klik her: TV2 – Mor holder sine børn hjemme
Se også dette: Facebook – Mit barn skal ikke være forsøgskanin for Covid-19 ______________________________________________________________
Den 10. april 2020


F.P.
______________________________________________________________
Den 8. april 2020

Kilde: Svebølle Skoles facebook
___________________________________________________________
Den 10. april 2020

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
F.P.
__________________________________________________________
Den 11. april 2020

Kilde: Berlingske Tidende
___________________________________________________________
Den 10. april 2020

Kilde: Berlingske Tidende
F.P.
__________________________________________________________
Den 10. april 2020 kl. 14.00


Dødstal opdateret d. 10. april kl. 14.00

Kilde: John Hopkins University
__________________________________________________________
Den 10. april 2020


Kilde:  Berlingske – Sundhedsstyrelsen ændrer anbefaling
___________________________________________________________
Den 10. april 2020

Læs om dette i: Dagens Berlingske
___________________________________________________________
Den 10. april 2020

Kilde: Regeringen sidder på hænderne
______________________________________________________
Den 9. april 2020 kl. 14.00


Kilde: John Hopkins University
_______________________________________________________
Den 9. april 2020


Kilde: EB den 9. april 2020
______________________________________________________
Den 9. april 2020

Læs her: Kommentar i Berlingske d. 9. april 2020
______________________________________________________
Den 8. april 2020

Kilde: Berlingske d. 8. april 2020
______________________________________________________
Den 8. april kl. 13.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________
Den 8. april 2020

Klik her: Kritiske forældre ______________________________________________________
Den 7. april 2020

Kilde: EB d. 7. april 2020

Regeringen åbner Danmark ved hjælp af vuggestuer, børnehaver og skolen for de mindste (0.-5. klasse) i næste uge.


Mit barn skal ikke være forsøgskanin for Covid-19
________________________________________________________


________________________________________________________
Den 7. april 2020 kl. 13.00

Den 7. april 2020

________________________________________________________
Berlingske d. 7. april 2020:

Formanden for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, Palle Woss Pedersen:
Kilde: BT
F.P.
______________________________________________________
Den 7. april 2020

Mail fra Los Angelse modtaget denne morgen:

F.P.
_______________________________________________________
Den 6. april 2020


F.P
__________________________________________________________
Den 6. april 2020


Kilde: John Hopkins University
__________________________________________________________
Den 6. april 2020

Klik her: Dr. phil Hans Hauges opsang til os danskere
___________________________________________________________
Den 5. april 2020

______________________________________________________
Lande med flest døde pr. 1 million indbyggere – Opdateret d. 5. april kl 13.00:

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________
Den 5. april 2020

LIGE NU, tror jeg, at mange ser forundret på Sverige. Forbudslandet er åbent, børnene går i skole, mens vi, Skandinaviens latinoer, de vilde, åbne og frække, er lukket helt ned. I Malmø drikker de cafe latte i solen på Stortorget, mens vi i København sniger os rundt om hinanden i store cirkler af frygt for at blive smittet.

BÅDE SVERIGE og Danmark ledes af socialdemokrater, men de ser åbenlyst helt forskelligt på, hvordan vi kommer bedst gennem coronakrisen.

DØDSTALLET i Sverige er ca. dobbelt så højt som i Danmark. Det kunne pege på, at Mette Frederiksen er den klogeste. Men det ville være en forhastet konklusion.

VI SKAL ALLE have corona på et eller andet tidspunkt, og derfor er intet overstået, før vi alle har været gennem sygdommen, eller der er fundet en vaccine. I Sverige raser coronaen således hårdere end i Danmark. Kan man dermed konkludere, at de kommer hurtigere igennem? Måske, måske ikke.

REGNEBRÆTTET kan reelt først gøres op om et par år. Og med i den beregning hører, hvordan økonomien i mellemtiden har udviklet sig. Lige nu har vi med coronanedlukningen fået næsten 50.000 nye arbejdsløse. Vi har set hele brancher lagt øde og en begyndende bølge af konkurser, som ikke engang regeringens velmenende støttepakker kan forhindre.

DEN NEGATIVE spiral er i gang. Vil den stoppe, når vi engang lukker op igen? Det ved vi heller ikke.

I SVERIGE er samfundet mindre ramt, og skrækscenariet for mig er, at svenskerne om to år viser sig at være gledet gennem coronakrisen sundhedsmæssigt forholdsvis nådigt og uden at have gjort varig skade på økonomien, mens vi økonomisk halter håbløst bagefter på grund af det totale stop.

INGEN TVIVL om, at vi danskere er med Mette Frederiksen lige nu. Hun har vist handlekraft. Men var det for meget?

DER ER KLARE sprækker i argumenterne for den stenhårde linje, hvor alle kræfter fokuseres på at bekæmpe corona.

HOSPITALERNE ER IKKE overbelastede. Lige nu sendes personale hjem, hvilket virker absurd, fordi tusindvis af operationer er blevet aflyst. Alt er omstillet til corona-epidemi, men patienterne udeblev.

OG ØKONOMIEN er sendt ud på afgrundens rand. Som jeg skrev i sidste uge: Jeg håber fandeme, regeringen ved, hvad de gør – og er klogere end svenskerne.

Kilde: Poul Madsen EB den 5. april 2020
______________________________________________________
Den 4. april 2020

SSI tal den 4. april 2020 kl. 13.00

______________________________________________________
Lande med flest smittede pr. 1 million indbyggere – Opdateret d. 4. april kl. 13.00:

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________
Den 04. april 2020

Det siges ikke højt. Men strategien mod coronavirus i Danmark er ’flokimmunitet’.

Det klæder ikke en socialdemokratisk statsminister at sige, at svage danskere kommer til at dø, så stærkere kan genoprette nationen.

Ingen myndigheder vil følgelig bekræfte, at ’flokimmunitet’ er strategien. På de ellers mange pressemøder med regering og myndigheder er ordet aldrig blevet sagt. Det er faktisk kun blevet sagt højt én eneste gang offentligt af en myndighedsperson.

Kåre Mølbak, direktør for Statens Serum Institut, sagde det til Politiken for en uge siden. Og som Weekendavisen fremhæver det i en artikel om ’Det tabuiserede ord’:

’Her kaldte han WHO’s teststrategi for ’totalt passé’ og løftede i stedet sløret for et større billede af Danmarks største og dyreste sundhedsindsats.

– Målet med vores strategi er ikke nødvendigvis at stoppe smitten, men det er at opbygge en flokimmunitet på en kontrolleret måde, så sundhedsvæsenet ikke knækker, sagde Kåre Mølbak.’

Det har direktøren for Statens Serum Institut så bemærkelsesværdigt nok ikke gentaget siden. Selv om han ikke mangler taletid, er der åbenbart grænser for, hvad der skal siges.

Hvis ikke vi danskere magter at flade kurven over smittede (og ikke mindst intensivt indlagte) ud, indtil en vaccine dukker op – eller vaccinen bare ikke dukker op – skal langt over halvdelen af os have haft corona, så vi som nation er immune.

Vi kommer tydeligvis ikke til at udrydde den virus, og det ypperste forsvar er hver enkelt danskers immunforsvar. Ifølge myndighedernes egne tal kræver flokimmunitet 60 procent smittede. Det svarer til omkring 3,5 millioner danskere.

Tallene siger også, at det kan medføre op til 35.000 døde og tage år at nå dertil. Medmindre der kommer en anvendelig vaccine. Men det kan der ligeledes være virkelig lang vej til.

Coronavirus er derfor mere end noget andet et angreb på velfærdsstaten. Og dermed på den socialdemokratiske idé om, at de bredeste skuldre skal bære de største byrder og eksempelvis lige adgang til sundhedssystemet.

Nye studier og uenigheder eksperter imellem kommer konstant ilende til i disse dage. Og meget tyder på, at det meste om coronavirus endnu er usagt. Og at det mest sigende er, at vi er i krig mod den. Hvorfor vi kan sige om Mette Frederiksens ’gradvise åbning’ som Winston Churchill i 1942 under Anden Verdenskrig:

’Dette er ikke afslutningen. Det er ikke engang begyndelsen på afslutningen. Men det er måske afslutningen på begyndelsen.’

Kilde: EB den 04. april 2020
________________________________________________________

Den 04. april 2020

Kilde: DR – Mange flere danskere skal smittet
________________________________________________________

Den 04. april 2020
________________________________________________________
SSI tal den 3. april kl. 13.00


Lande med flest døde pr. 1 million indbyggere – Opdateret d. 3. april kl. 13.00:

Kilde: John Hopkins University
________________________________________________________
Den 3. april 2020

MANGE SAMMENLIGNER det nedlukkede Danmark med de fem år under besættelsen. Den værste krise siden dengang …

HER KAN DE UMULIGT tænke på, hvilken luksus de raske hjemmearbejdende eller fritstillede befinder sig i lige nu: Alt fra de første grønne asparges til ti slags opvaskemiddel bugner på hylderne i supermarkedet. Prisen på kalvekød falder ovenikøbet. Slagterierne mangler nemlig omsætningen fra de lukkede restauranter. Alle radiatorerne er dejligt varme, rødvinspropperne svupper op, og bilerne slubrer benzin i sig alt det, de vil, til den laveste pris i mands minde. Ensomheden og isolationen har sine formildende sider.

ALLIGEVEL HAR regeringen haft den frækhed at jokke på de tusindvis af anonyme frontsoldater ved kasseapparaterne i dagligvareforretningerne. Lønnen er stadig lav, smittefaren i top, og nu mister de også fridagene i påsken, fordi erhvervsministeren har givet dispensation, så dagligvarebutikkerne kan blæse på lukkeloven i de kommende helligdage. Branchen er ovenikøbet vildt uenige om udvidet åbningstid. Coop er lodret imod.

HK OG MANGE af de ansatte er rasende.

DET FØLES SOM et spark i tænderne efter at have holdt det hele kørende. ’Den beslutning belaster de ansatte yderligere, og vi finder ikke noget grundlag for beslutningen’, som HK-formand Per Tønnesen skrev i en pressemeddelelse. En kassedame fra Lidl på Fyn skrev: De ansatte har brug for et pusterum. Hvis man har glemt noget helt uundværligt, er der mulighed i de små butikker. Hvorfor skal føtex og Bilka tage omsætning fra dem?

PRÆCIS. Grundlaget blafrer i vinden – påskefrokosterne er som bekendt aflyst, så det traditionelle indkøbsræs er til at overse inden påsken.

OS BEKENDT har ingen horder af kunder hamret på Erhvervsministeriets porte for at få lov at købe karrysild og kærnerugbrød samtlige påskehelligdage? Dage, som de butiksansatte havde set stærkt frem til – de arbejder jo som de plejer i denne tid uden et kny. Nu bare uden åbne skoler og børnepasning.

METTE FREDERIKSEN OG CO. har virkelig vendt det blinde øje til her – det er, som om al opmærksomhed samler sig om den talende overklasse, der laller om solstrejf og angst i aviserne eller vanskelighederne ved at hjælpe ungerne med lektierne.

UDADTIL SKAL DET forestille, at erhvervsminister Simon Kollerup har tænkt på borgernes sikkerhed. I stedet for spidsbelastning ved kasseapparaterne op til påske, spredes indkøbene nu mere ud, så vi kunder er ’sikre’. Men der er jo lige præcis ingen normal spidsbelastning?

HYKLERIET dækker over, at en af detailhandlens store løver, Salling Group – der kører Netto, Bilka og føtex, bad om lov til at holde åbent hele påsken. Og så klappede Kollerup villigt hælene sammen. Skide være med kassedamerne.

Kilde: EB. d. 3. april 2020
________________________________________________________

Den 1. april 2020
Hej Flemming

Brugsen er ved og lave om, det er rigtig godt – Vi skal handle lokalt, og det tror jeg også rigtig mange gør, men kunne der ikke laves mere reklame for Tulle Blomster og Svebølle Centerbageri – Og så synes jeg, der mangler et skilt, der hvor flagstængerne står, så fremmede kan se, at der er forretninger.

Venligst
Niels
________________________________________________________

SSI tal den 2. april 2020 kl. 13.00


Kilde: Sundhedspolitisk Tidsskrift

Lande med flest døde pr. 1 million indbyggere opgjort d. 2. april 2020:

Kilde: John Hopkins University
________________________________________________________

Kilde: Berlingske d. 31. marts
________________________________________________________
Den 31. marts 2020
Læs her: Valdemar er corona- patient – Han ved ikke hvor smitten er kommet fra
________________________________________________________
Den 30. marts 2020

TV2 Østjylland:
______________________________________________________________
SSI tal den 31. marts 2020 kl. 10.00
Stigningen af antal smittede er 238 siden mandag
________________________________________________________
TV 2 Østjylland
Læs her: Overlæge deler vigtigt budskab

Berlingske d. 30. marts 2020:
Læs her: Kampen om coronasandheden
________________________________________________________
SSI tal den 29. marts kl. 13.00:
______________________________________________________
Den 30. marts 2020 kl. 13.00

Lande med flest døde pr 1 mill. indbyggere:


Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 29. marts 2020

Af: Poul Madsen

Hvor meget er et menneskeliv værd? 10.000 arbejdsløse? 20.000? Spørgsmålet er efterhånden mere og mere relevant. Lad mig derfor her, hvor vi er midtvejs i nedlukningen af Danmark, lave en midtvejs-status.

Antallet af nye arbejdsløse er efterhånden over 50.000, og fordi vi kun er midtvejs, må vi altså forvente en fordobling. Eller endnu flere. For det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at nedlukningen i hvert fald ikke bliver kortere. Til gengæld kan den nemt blive længere.

Vi skal holde afstand, og alt skal lukkes for at stoppe coronavirussen. Det kan være den rigtige strategi sundhedsmæssigt. Det ved vi først om nogle måneder. Men det, vi ved med sikkerhed, er, at det koster mange hundrede milliarder.

Som radio-entreprenøren Le Gammeltoft skrev på twitter: ’Hold kæft, jeg håber regeringen ved, hvad de laver’. Hun har lige oplevet, at den første i hendes omgangskreds er gået konkurs. ’Hvor er det trist at se et menneske, der har givet sig 100 % for at bygge en forretning op, blive tvunget til at kaste håndklædet i ringen. 100 ansatte. Blod sved og tårer.’

Mette Frederiksen taler om, at menneskeliv ikke kan gøres op i penge. En sympatisk tanke, men der er vel også en grænse?

2822 danskere døde i den sidste store influenza-epidemi i 2017/18. Dengang talte ingen om at lukke samfundet ned og risikere hundredtusindvis af arbejdspladser. Dengang talte man slet ikke om det, for det var jo primært ældre og svagelige, der bukkede under. Det er det også nu. Godt 50 indtil videre.

Men nu taler alle om det. Derfor er det rimeligt at spørge: Hvad nu, hvis vi redder 100 ældre og svagelige, er det så 100.000 arbejdspladser værd? Lige nu er det helt forbudt at stille spørgsmålet. Men jeg gør det alligevel.

Og jeg er ikke den eneste, der nærmer mig det sprængfarlige emne.

’Ud fra en kølig kalkulation er det godt nok nogle dyre liv’, siger professor og sundhedsøkonom Kjell Møller Pedersen. Lars Rebien, formand for Danmarks største fond, Novo Nordisk, ytrer også sin skepsis i Finans: ’Det kommer jo til at påvirke Danmark de næste 20-30 år, hvis vi gældsætter landet ved en total nedlukning i flere måneder.’

Man har altid foretaget en prioritering i sundhedsvæsenet. Det nye med coronavirussen er, at denne ene sygdom har fortrinsret frem for alt andet. Ikke kun i sundhedsvæsenet, men i hele samfundet. Alt andet må vige. Grundlovens frihedsrettigheder, økonomien, arbejdspladser, vores sociale liv.

For at bruge Le Gammeltofts ord: ’Hold kæft jeg håber regeringen ved, hvad de laver’.

Jeg er i tvivl.

Kilde: EB
______________________________________________________
Den 28. marts 2020


Læs her: DR- Danske læger smittet


Læs hvad dagbladet Politiken skriver : WHO advarer Danmark

AF: Poul Madsen – EB d. 28 marts 2020

’Test, test, test’
, sagde WHO’s generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Danmark gjorde naturligvis det modsatte, for vi er jo som regel altid klogere end alle andre. Men midt i de manglende tests blev sundhedsminister Magnus Heunicke alligevel bange for folkestemningen. Heunicke kunne vel ligesom alle vi andre se, at det var komplet hul i hovedet og livsfarligt, at sundhedspersonale ikke engang kunne blive testet.

 midt i bedste sendetid blev Sundhedsstyrelsens teststrategi og Danmarks mest populære mand, Søren Brostrøm, solgt for åben skærm. Nu skulle der pludselig testes i stor stil. Senere har vi så her på Ekstra Bladet afsløret, at Heunickes nærmeste i ministeriet udmærket vidste, at det ikke kunne lade sig gøre i praksis. Endnu en vanvittig absurditet.

Men forvirringen fortsætter for fuld udblæsning. Nu bliver ministerens nye strategi undsagt af en af embedsmændene, Kåre Mølback, fra Statens Serum Institut. Det er dem, der følger epidemiens spredning. Han siger, at det er spild af ressourcer at teste 10.000 om dagen.

Og manden, der for længst burde have skaffet rigeligt med testkits, Thomas Senderovitz fra Lægemiddelstyrelsen, kører behændigt under radaren, alt imens regionerne stadig mangler dele til testkit og værneudstyr.

Og i går kunne vi så her på Ekstra Bladet berette, at det slet ikke er sikkert, at vi har testet rigtigt. Negative test kan være forkerte, fordi man i virkeligheden bør teste flere dage i træk for at være sikker på, at vi ikke har corona.

Undskyld, hvad fanden har I gang i?

Jeg ved, at jeg midt i denne krisetid burde tale pænt, men den måde, det har udviklet sig på, er jo absurd.

Bliv dog enige. Test, for helvede, så vi ved, hvem der har corona. Hvor svært kan det være?

Det er muligt, at I får svært ved at leve op til det lige nu, men det ville klæde jer, hvis I i det mindste meldte enigt ud, så vi, der går og er bange for corona, havde en samlet ledestjerne at følge.

Det er den afgørende test.
______________________________________________________
Den 28. marts 2020

Sådan gør man i Los Angeles

Se også: Confronting COVID19 – LA County Responds
______________________________________________________
Den 28, marts 2020

Kilde: Danmarks Radio
______________________________________________________
Den 25. marts 2020


Gudstjeneste søndag d. 22. marts 2020 – Midfaste
______________________________________________________
Den 27. marts 2020
Kilde: Svebølle Lokalråds facebook d. 26. marts 2020
______________________________________________________

Den 27. marts kl. 13.00

Nu 52 døde, hvilket er en stigning på 11 siden i går

Kilde: Statens Serumsinstitut
________________________________________________________

Den 27. marts kl. 13.00

Lande med flest døde pr. 1 mio. indbyggere – Opdateret d. 27. marts kl. 19.00

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________________
Den 27. marts 2020

Læs her: Berlingske – Mangel på testudstyr
_______________________________________________________
Den 27. marts 2020

Læs her: Skyts mod Magnus Heunicke – Det er ikke kønt
______________________________________________________
Den 27. marts kl. 10.08

Kilde: Statens Serumsinstitut
______________________________________________________
Den 27. marts 2020
Flest døde pr. 1 mill. indbyggere

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________
Den 26. marts 2020

Læs her: Svebølle Skole har haft fin start på fjernundervisning
__________________________________________________________
26. marts 2020


Kilde: DR-nyhederne
__________________________________________________________
Den 26. marts 2020

Kilde: EB
__________________________________________________________
Den 26. marts 2020 kl. 13.30
Kilde: BT
__________________________________________________________
26.marts 2020

Kilde: EB
__________________________________________________________
Opdateret d. 25. marts kl. 19.45

Kilde: John Hopkins University
______________________________________________________

______________________________________________________
Den 25. marts 2020

Læs her: Dyrt at redde menneskeliv
______________________________________________________
Den 25. marts 2020

Kilde: Dagbladet Politiken
______________________________________________________
Den 24. marts 2020

Læs her: Mørklægger vigtige coronatal
_______________________________________________________
Den 24. marts 2020

Kilde: John Hopkins University

SSI tal d. 24. marts 2020 kl. 11.00
Godt hundrede flere registreret smittet

______________________________________________________
24. marts 2020

Kilde: Ekstrabladet
_______________________________________________________
Den 24. marts 2020

Kilde: Berlingske Tidende
_____________________________________________________

Den 24. marts 2020

Læs her: Amerikanerne har tillid til Donald Trump
______________________________________________________
Den 24. marts 2020

Læs her: BT – Hård kritik af den danske strategi
______________________________________________________
24. marts 2020


______________________________________________________
Den 24. marts 2020


Kilde: Ekstrabladet
______________________________________________________

Kilde: Jyllands Posten
______________________________________________________
Den 23. marts 2020


Kilde: DR-Nyhederne
_______________________________________________________
Den 23. marts 2020
Døde pr. 1 mill. indbyggere

Kilde: John Hopkins University
__________________________________________________

Den 23. marts 2020

Kilde: Dagbladet Politiken
______________________________________________________
Den 23. marts 2020

______________________________________________________
Den 23. marts 2020


Læs her: WHO-anbefalinger og tests
F.P.
______________________________________________________
Berlingske Tidende d. 22. marts 2020

______________________________________________________
Den 22. marts 2020


F.P.
______________________________________________________

232 personer er indlagt – 4o ud af 46 indlagte på intensivafdelinger ligger med respirator.
F.P.
_____________________________________________________
Den 22. marts 2020


Læs den her: Prædiken til denne søndag

F.P.
______________________________________________________Klik her: Gudstjenester online
F.P.
______________________________________________________
Den 22. marts 2020

Læs her: Forsker – Vanvittigt at syge ikke testes
F.P.
______________________________________________________
Den 22. marts 2020

Læs her: Syge soldater testes ikke – det er vanvid
F.P.
______________________________________________________
Den 22. marts 2020

Tallene er John Hopkins University
______________________________________________________
DR i går kl. 22.41

Danmark og andre europæiske lande fejler fatalt i forsøget på at bremse smitten med coronavirus. For det er en stor fejl, at alle med symptomer på coronavirus ikke bliver testet for smitte.

Sådan lyder kritikken fra flere forskere, som frygter, at fejlen kommer til at koste liv. Det skriver Politiken.

En af dem er Kristian G. Andersen, som er lektor i bekæmpelse af virussygdomme. Han sidder i et panel af forskere, der rådgiver den amerikanske regering om coronavirusudbruddet.

– Da min søster fortalte, at test af syge med symptomer var stoppet hjemme i Danmark, troede jeg først ikke på det. Det er helt vanvittigt.

– Det allervigtigste for at bekæmpe denne epidemi er at vide, hvem som er smittet, og hvem som ikke er. Hvis vi stopper med at teste, har vi spillet fallit, siger Kristian G. Andersen til Politiken.

F.P.
______________________________________________________
Den 22. marts 2020
DR her til morgen:

F.P.
______________________________________________________
Den 21. marts 2020


Læs her: DR- Regioner stopper test af sundhedspersonale


Kilde: Dagbladet Politiken
F.P.
_______________________________________________________

Læs her: Bartenderen var smittet
F.P.
_______________________________________________________

Den 21. marts 2020 kl. 12.00

Seneste tal fra SSI
______________________________________________________
Den 21. marts 2020

Kilde: Tallene er fra Johns Hopkins University og opdateres automatisk
______________________________________________________
Den 21. marts 2020

Klik her: Vaccinekapløb i gang

F.P.
_______________________________________________________

_______________________________________________________
Den 21. marts 2020

Corona på Færøerne

F.P.
______________________________________________________
Den 21. marts 2020

Situationen i USA
F.P.
______________________________________________________
Den 21. marts 2020

Læs her: Grænselukningerne
F.P.
______________________________________________________
Den 20. marts 2020

Jyllands Posten:

F.P.
______________________________________________________
Den 20. marts 2020

Legeaftaler for børn
F.P.
_______________________________________________________

Den 20. marts 2020

Dagen tal fra SSI

_______________________________________________________

Klik på dette link:
Antal smittede – Sundhedsstyrelsens forudsigelse

______________________________________________________
Den 20. marts 2020

Kilde Berlingske.dk
F.P.
______________________________________________________
Den 20. marts 2020

Kilde: DR.dk
_______________________________________________________

Kilde: DR.dk
_______________________________________________________
Berlingske Tidende d. 19. marts 2020

F.P.
______________________________________________________
Den 19. marts kl. 11.30
If. DR kk. 13.00


Kilde: Seruminstituttet
______________________________________________________
Den 18. marts 2020


Stor størrelse – Klik på billedet:

Kilde: ourworldindata.org › coronavirus
______________________________________________________


F.P.
______________________________________________________
Den 18. marts kl. 13.30

______________________________________________________
På Færøerne tester man forholdsmæssigt godt 10 gange så mange, som man gør her i Danmark:
______________________________________________________
_______________________________________________________
Den 18. marts 2020

F.P.
_______________________________________________________

F.P.
_______________________________________________________

Den 17. marts 2020


If. SSI d.d.:
Klik her: COVID-19 i Danmark
___________________________________________________________

Dette if. DR d. 17. marts 2020

________________________________________________________
I går aftes modtog vi denne mail fra én, der ønsker at være anonym
:

Jeg synes, det er lidt tankevækkende, hvordan myndighederne tilsyneladende forsøger at skjule, at folk dør af corona-smitte i Danmark.

Jeg kan komme i tanke om i hvert fald 4 tilfælde, der har været nævnt i medierne:

1) Der var en ældre mand, der døde af hjertestop på sygehuset i Ålborg. Til trods for, at han viste sig at være smittet med corona, ville myndighederne ikke umiddelbart klassificere det som et corona relateret dødsfald.

2) + 3) Der er to corona smittede (ældre) patienter, der er døde på sygehuset i Herlev. Også her har man gjort et nummer ud af at sige, at de var indlagt pga. andre ting og i forvejen var svækkede.

4) En 92-årig beboer på et plejehjem i Jylland er blevet smittet og er efterfølgende afgået ved døden.

De 4 tilfælde, jeg oplister, stemmer også med, hvad man kan læse på:

https://www.worldometers.info/coronavirus/      (se vedhæftede skærmdump, jeg har taget her til aften)

På hjemmesiden fra Seruminstituttet:

https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus    (skærmdump vedhæftet også taget her til aften)

fremgår det derimod, at der kun er et enkelt dødsfald, og man gør et stort nummer ud af at pointere med en fodnote, at det ikke en gang er sikkert, at dette dødsfald skyldes corona virus.

Jeg kan kun tolke det på den måde, at de ansvarlige myndigheder prøver at dække over deres eget kolossale svigt, hvor corona smittede ski-turister fik lov på egen hånd at sørge for hjemtransporten fra CPH lufthavn gennem en ankomsthal fuld af mennesker og med offentlige transportmidler som metro, s-tog og bus eller med taxi.

Efterfølgende har man fuldkommen givet op mht. at teste og opspore potentielt smittede og har totalt tabt grebet om situationen.

Nu prøver man så panisk at skjule tingenes tilstand for befolkningen. Men det er jo nok en stakket frist. Når først udviklingen i Danmark begynder at ligne den, man har set i Italien, så bliver det svært at skjule

Venlig hilsen
NN

Til alle borgere i Svebølle:

Har I ikke allerede set denne film: Det syvende segl
skulle I give jer tid til at se den!
Læs denne omtale af filmen: Det syvende segl

F.P.
___________________________________________________________

Den 16. marts 2020

Klik her: Corona vaccine test
F.P.
___________________________________________________________
Opgørelse over coronasmitte i nogle udvalgte lande – Målt på smittede pr. 1 mill. indbyggere indtager Danmark 7. pladsen

Kilde: Worldometer d. 16. marts 2020
___________________________________________________________
Drive in test i USA


F.P.
___________________________________________________________
Den 15. marts 2020

Meddelelse fra vore sundhedsmyndigheder (SSI):


Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal

Corona i USA – klik på dette link: CDC Centers for Disease Control

DR kl. 18.30 d. 15. marts. : 3. coronadødsfald

Smittede danskere if. JyskeVestkysten:Ifølge Danmarks Radio:

DR d. 12. marts 2020:

Ekstrabladet d. 12. marts 2020

Kristeligt Dagblad:

Fra Ekstrabladets leder d. 12. marts 2020:


Fra dagens udgave af Berlingske:

F.P.
______________________________________________________________
Den 10. marts 2020

F.P.
______________________________________________________________
Den 10. marts 2020

Nyeste billeder fra Svebølle SuperBrugs (klik på billederne!):

F.P.
______________________________________________________________
Den 10. marts 2020


Antal smittede i USA, der har 60 gange så mange indbyggere som Danmark:


______________________________________________________________
Den 10. marts 2020


________________________________________
Antal smittede i DK d. 10. marts 2020 kl. 11.00:


______________________________________________________________
Den 10. marts 2020
Ekstrabladet skriver i sin leder:


De amerikanske sundhedsmyndigheders (CDC) råd til den del af befolkningen, der er fyldt 60 år:


F.P.
______________________________________________________________
Den 9. marts 2020

______________________________________________________________
Den 9. marts 2020F.P.
______________________________________________________________
Den 9. marts 2020————————————————————————————————————————————

Læs her: Myndighed uden færdig coronaplan

______________________________________________________________

F.P.
______________________________________________________________
Den 8. marts 2020

F.P.
______________________________________________________________
Den 8. marts 2020
Klik på linket!

Sådan vasker du hænder
F.P.
______________________________________________________________
Den 7. marts 2020
Seneste if. Ekstrabladet


F.P.
______________________________________________________________
Den 7. marts 2020


F.P.
______________________________________________________________
Den 7. marts 2020


F.P.
______________________________________________________________
Den 7. marts 2020

Bemærk! – Linket i teksten er ikke aktivt – Klik i stedet på de efterfølgende links!  – JPL står for Jet Propulsion Labatory – Det er herfra man udvikler
en meget stor del af USA’s rumprogrammer – Bl.a. missionerne til planeten Mars.


Anbefaling fra CDC
Det skriver Berlingske Tidende

I går d. 6. marts var antallet af registrerede smittede i Danmark 21 – Antallet af registrerede smittede i USA er d.d. 300 – Dette tal skal ses i relation til, at befolkningstallet i USA er 60 gange større end i DK!

Overskrift på CNN d.d.:

F.P.
______________________________________________________________
Den 6. marts 2020

Se billedgalleri fra SuperBrugsens facebook – Klik på billederne!


F.P.
______________________________________________________________
Den 6. marts 2020

Fra et læserbrev i Jyllands Posten:


F.P.
______________________________________________________________

Den 3. marts 2020F.P.
______________________________________________________________
Den 2. marts 2020

F.P.
______________________________________________________________
Den 27. februar 2020

Region Sjællands pressemeddelelse

F.P.
______________________________________________________________
Den 27. februar 2020


Se hvad Jyderup Posten skriver om SuperBrugsens opgradering – Klik på billedet!

F.P.
______________________________________________________________
Den 25. februar 2020

Læs hvad TV Kalundborg skriver – Klik her:
Måske 40 nye arbejdspladser på vej til Svebølle

F.P.
______________________________________________________________
Den 23. februar 2020

______________________________________________________________
Den 23. februar 2020F.P.
______________________________________________________________
Den 22. februar 2020


Klik på udsnitsbilledet!

F.P.
______________________________________________________________
Den 22. februar 2020


Det nyindviede fælleshus i den såkaldte “Bynære Havnepark” i Kalundborg

F.P.
______________________________________________________________
Den 20. februar 2020

Skærm-cut fra Lokalrådets facebook:

Det skrev Hans Revsbæk:

F.P.
______________________________________________________________
Den 19. februar 2020

Billedgalleri fra aftenen – Klik på billederne!

F.P.
______________________________________________________________
Den 18. februar 2020


Kalundborg Kommune modtager kr. 3,6 mill. kroner

Læs, hvad Nordvestnyt skriver: Penge til flere pædagoger

F.P.
______________________________________________________________
Den 17. februar 2020Kilde: TV2ØST
F.P.
______________________________________________________________
Den 16. februar 2020


Læs hvad TV2 ØST skriver: Kommunal udligning if. TV2 ØST

F.P.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Den 15. februar 2020

Opslag den 14. feb.  på lokalrådets facebook ved Vibeke Riise Andersen:

Opslag på lokalrådets facebook:

F.P.
______________________________________________________________
Den 13. februar 2020

Den afgående formand Peer Justesen aflægger sin beretning

Ole Glahn taler til lokalrådets generalforsamling – Foto: Peer Justesen

 Klik på billederne!

Nyvalgt til bestyrelsen blev Lene Jørgensen – pens. gymnasielærer fra Kalundborg Gymnasium – Bosiddende i Rosenhaven i Svebølle.
– Der er stadig en plads åben i bestyrelsen for en repræsentant fra Viskinge.
Det lykkedes ikke på aftenens generalforsamling at få valgt 2 suppleanter til bestyrelsen.
Såvel formandsberetning som regnskab blev godkendt.
Kontingent for et års medlemskab af Svebølle Lokalråd er fortsat 100 kr.
Aftenens dirigent var Ole Glahn, der som det fremgår, også var aftenens foredragsholder.

Seneste (14. feb. ) fra Svebølle Lokalråds facebook v/Vibeke Riise Andersen:

F.P.
______________________________________________________________
Den 11. februar 2020

Offentliggjort af Peer Justesen på Lokalrådets facebook
______________________________________________________________
Den 8. februar 2020


Roskilde biblioteks tilbud til kommunens borgere

F.P.
______________________________________________________________
Den 6. februar 2020
Bibliotekar forbundets blad – Perspektiv
Berlingske: Smertegrænsen for biblioteker uden bibliotekar er nået

Vidste du i øvrigt, at Kalundborg Kommune i faste priser, er den kommune i Region Sjælland, der bruger færrest penge på kultur!
Klik på skemaet!

F.P.
______________________________________________________________
Den 4. februar 2020

______________________________________________________________
Den 4. februar 2020

Hanne Olesens læserbrev på TV Kalundborg
F.P.
______________________________________________________________
Den 31. januar 2020

F.P.
______________________________________________________________
Den 29. januar 2020

F.P.
______________________________________________________________
Den 29. januar 2020F.P.
______________________________________________________________
Den 28. januar 2020


Læs her: Hver fjerde elev i Kalundborg dumper dansk og matematik
F.P.
______________________________________________________________
Den 26. januar 2020


F.P.
______________________________________________________________
Den 21. januar 2020


F.P.
______________________________________________________________
Den 21. januar 2020


F.P.
______________________________________________________________

Den 20. januar 2020

Klik på linket og læs mere!

Nyt samlingssted i Svebølle
F.P.
______________________________________________________________
Den 17. januar 2020
Dette if. DR:

Klik på linket:
Sådan indsamler facebook data om dit liv
F.P.
______________________________________________________________
Den 15. januar 2020

Om anvendelsen af Bjergsted Rådhus
F.P.
________________________________________________________
Den 13. januar 2020Bibliotekar forbundets blad – Perspektiv
Berlingske: Smertegrænsen for biblioteker uden bibliotekar er nået

Vidste du i øvrigt, at Kalundborg Kommune i faste priser, er den kommune i Region Sjælland, der bruger færrest penge på kultur!
Klik på skemaet!

F.P.
________________________________________________________
Den 10. januar 2020


F.P.
________________________________________________________
Den 8. januar 2020


F.P.
________________________________________________________
5. januar 2020F.P.
________________________________________________________
Den 4. januar 2020

Enevoldsborgmesteren Martin Damm på TV-Kalundborg
F.P.
________________________________________________________

F.P.
________________________________________________________
Den 19. december 2019Læs hvad Nordvestnyt skriver om dette
Efter dette generer vi os ikke for at minde om denne sag:
Hans Engel: Pinlig svindelsag

F.P.
________________________________________________________
Den 18. december 2019


F.P.
________________________________________________________
Den 18. december 2019


F.P.
________________________________________________________


F.P.
________________________________________________________
Den 16. december 2019


F.P.
________________________________________________________
Den 16. dec. 2019Svebølle Lokalråds facebook

F.P.
________________________________________________________

Pinligt forsøg på at skjule svindelsag

F.P.
______________________________________________________________
Den 15. december 2019


Se salgsopslaget – Klik her: Rådhus og børnehavebygning sat til salg


Se lokalrådets facebook

F.P.
______________________________________________________________
Den 14. december 2019


F.P.
_____________________________________________________________
Den 14. december 2019


F.P.
________________________________________________________
Den 14. december 2019


Svebølle Lokalråds facebookF.P.
______________________________________________________________
Den 13. december 2019


F.P.
________________________________________________________
Den 12. december 2019

Efterfølgende er publiceret af Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen
F.P.
________________________________________________________
Den 12. december 2019


Se placeringen af Viskinge-Aunsø idrætsungdoms mindesten – Klik på billedet!

På stenen står der:
Sportsungdommen i Viskinge-Aunsø kommune rejste denne sten til minde om anlæggets indvielse d. 4. 6. 1950

Læs publikationen:
Kulturmiljøet i kommunernes planlægning

Mærkeligt:
I Svebølle kan vi tilsyneladende ikke få noget, hvis ikke vi samtidig afgiver noget:
Vi havde et velfungerende dagcenter – Det måtte vi afgive for at få et Aktivitetscenter.
Vi havde et Bibliotek – det måtte vi afgive – Nu har vi et bibliotekshjørne i Åvangen.
Vi skal have en ny dagsinstitution og har så valget mellem at afgive Rådhuset eller at afgive et stort areal fra byens flotte idrætsanlæg.
Forstå det, hvem der kan!!!

F.P.
________________________________________________________
F.P
________________________________________________________
Kommentar fra Vibeke Riise Andersen på Lokalrådets facebook d. 11. dec. 2019:

______________________________________________________________

Svebølle Lokalråds facebook

F.P.
______________________________________________________________
Den 10. december 2019

Læs dagsordenen her – Da der er tale om et “skærmcut” er punkterne ikke “aktive”!

Klik på linket for at se den “aktive” dagsorden!

Dagsorden til økonomiudvalgsmøde

Bilag 1 og Bilag 2 – Klik på billederne!

Beslutning om ny daginstitution i Svebølle

Hvad siger Svebølle bys borgere og Svebølles Lokalråd til dette???
Vi kan konstatere, at hverken byens borgere eller lokalråd har været hørt i den forbindelse!!!

Efterfølgende billede er fra bogen: Kalundborg – Den grønne industrikommune – Billedets betegnelse: Idrætsanlæg i kommunen.
Klik på billedet!

F.P.
______________________________________________________________

Den 8. december 2019


Nordvestnyt om udlån af Svebølle Hallens cafeteria

Klik på billedteksten fra udvalgsmødets dagsorden!

F.P.
______________________________________________________________
Den 7. december 2019F.P.
______________________________________________________________
Den 6. december 2019

F.P.
______________________________________________________________
Den 5. december 2019


F.P