Sidste nyt

OBS!!! Der er oprettet et nyt menu-punkt, der hedder: Sidste nyt – Arkiv – Her vil man kunne læse alt det, der har været bragt siden 1. november 2018 og indtil 02. december 2021
________________________________________________________
Den 22. februar 2024
Set på Svebølle Lokalråds facebook/v Vibeke Riise Andersen

TIL BORGERNE I SVEBØLLE

Vi skal have en så bredt sammensat borgergruppe i Svebølle Lokalråd som muligt, til at komme med gode ideer, til hvilken retning Svebølle i fremtiden skal udvikle sig i.

Derfor har Svebølle Lokalråd brug for nogle flere som gerne vi være med i Svebølle Lokalråds bestyrelse, når vi snakker om Trafiksikkerhed, udvikling, natur, bosætning, fællesskaber, og meget mere.

Vi mangler repræsentanter, der gerne vil arbejde med:

· Hvordan Svebølle bliver et sted man kan bo hele livet.

Meget gerne forældre med skolesøgende børn

Kontakt bestyrelsen i Svebølle Lokalråd og fortæl lidt om hvem du er eller du kan også kontakte os hvis der er spørgsmål på mail: slbestyrelsen@ka-net.dk

____________________________________________________

Den 12. februar 2024
Set på Svebølle Lokalråds facebook:

_________________________________________________________
Den 08. februar 2024
Set på Svebølle Lokalråds facebook:

Svebølle Lokalråd ANG. SKOLEVEJ.

Kære Stine Gry Roland

Svebølle den 1. februar 2024

Jeg skriver til jer på vegne af Svebølle Lokalråd for at gøre jer opmærksom på trafikforholdene på Frederiksberg i Svebølle. Frederiksberg (rute 155) er den vej, som udkørslen fra det kommende P-anlæg i Svebølle munder ud i.

I Lokalrådet er vi selvfølgelig først og fremmest glade for den interesse, Novo Nordisk i Kalundborg udviser ved at etablere et parkeringsanlæg i den nye erhvervspark i Svebølle. For at sikre, at P-anlægget kommer til at fungere bedst muligt til gavn for alle, vil vi dog henlede jeres opmærksomhed på de sikkerhedsmæssige forhold. Vores formål med henvendelsen er først og fremmest at få etableret en dialog med jer om løsningsmodeller.

Frederiksberg er skolevej for elever til Svebølle skole. Vi ved fra skolen, at lidt over 50 elever kommer den vej til skolen fra deres bopæl øst for Svebølle. De fleste bruger vejen om morgenen mellem 7 og 8.

Frederiksberg er en mørk og forholdsvis smal vej, især ved broen over jernbanen ved Svebølle Station. Det er ydermere en forholdsvis trafikeret vej med næsten 5000 biler dagligt. Vi ved fra Lokalrådets trafiktælling i oktober 2022 at ca. 400 biler kører på vejen i tidsrummet fra 7 – 8 om morgenen. 10% af disse er tunge køretøjer.

Den forventede trafikmængde fra P-anlægget er i følge vore informationer 400 biler, hvor medarbejderne hentes i shuttlebusser for videre transport til sitet i Kalundborg. Det kræver vel 10 busser. Vi formoder at størstedelen af jeres medarbejdere vil komme til p-anlægget mellem 7 og 8 om morgenen.

Vi ser med andre ord ind i en fordobling af trafikmængden på Frederiksberg i netop det tidsrum, hvor størstedelen af eleverne er på vej til skole.

Svebølle Lokalråd har igennem den såkaldte “trafikgruppe” med repræsentanter fra beboerforeninger mm. på strækningen fra Bregninge i nord til Jorløse i syd været i dialog med Kalundborg Kommune om etablering af sikre skoleveje på strækningen. Kommunen erkender problemet, men henviser til at andre områder i kommunen har tilsvarende udfordringer.

Jeg håber at du som public affairs ansvarlig er den rette kontaktperson i forhold til dette – hvis ikke, så vil jeg være glad, hvis du kan pege os i den rigtige retning.

Med venlig hilsen

Arne Jensen

Medlem af bestyrelsen i Svebølle Lokalråd

Svar:

Mange tak for henvendelsen fra Svebølle Lokalråd.

Jeg har videreformidlet henvendelsen til mine kolleger, som står for at etablere p-anlægget. Når de har haft lejlighed til at se nærmere på det, så vender vi tilbage til dig.

Venlig hilsen

Stine Gry Roland
Project Vice President
Strategy, Public Affairs, & Communications

+45 30750567 (direct) ǀ STGP@novonordisk.com

Kan være et billede af vej og tekst

_______________________________________________________
Den 08. februar 2024

Som det ses på billedet er arbejdet med at etablere Park & ride parkeringspladsen i Svebølle Erhvervspark godt i gang.

En repræsentant fra entreprenørfirmaet Zøllner oplyser, at terminalen bliver placeret svarende til området til venstre bag skuret – Det oplyses, at Park & ride parkeringspladsen ventes at være færdiggjort i løbet af 2½ måned.  Park & ride parkeringspladsen skulle således være klar til ibrugtagning omkring 1 maj d.å.
________________________________________________________
Den o5. februar 2024
Netdania skriver dette om Novo Nordisk og om etableringen af en “Park & ride” parkering i Svebølle Erhvervspark:

En tidligere industrigrund i Svebølle 15 kilometer fra Kalundborg er lige nu ved at blive omdannet til p-plads og busstation. Planen er, at shuttlebusser fremover skal køre håndværkere og ansatte hos Novo Nordisk ind til medicinalkoncernens fabrikker i den vestsjællandske kystby. Det usædvanlige tiltag er det seneste i en række, som Novo Nordisk har taget for at sikre, at de tusindvis af medarbejdere, der hver dag møder op på medicinalkoncernens område i Kalundborg, kan nå frem til tiden uden at skabe lange køer på indfaldsvejen til Kalundborg, sådan som det er tilfældet i myldretiden i dag. Behovet for shuttlebusserne fra Svebølle bliver ikke mindre i de kommende år. Fredag annoncerede Novo Nordisk nemlig, at selskabet sætter ekstra turbo på udvidelsen af medicinalkoncernens fabrikker i Kalundborg med en samlet investering frem til 2029 på 42 milliarder kroner. Investeringen, der er den største i europæisk medicinalindustris historie, kommer, efter at Novo Nordisk det seneste halvandet års tid har oplevet en vækst i sit salg af diabetesmedicinen Ozempic og vægttabsmedicinen Wegovy uden fortilfælde og i en sådan grad, at selskabets produktion ikke har kunnet følge med efterspørgslen, hverken i Europa eller i USA. Samtidig skal investering sikre, at Novo Nordisk også i fremtiden får tilstrækkelig produktionskapacitet til de nye lægemidler, selskabet har i pipelinen. Novo Nordisk har fremstillet det aktive stof i selskabets insulinprodukter og i de såkaldte GLP-1-produkter, som omfatter Ozempic og Wegovy, i et halvt århundrede. De nye fabrikker vil øge Novo Nordisks produktion markant. »Vi har produceret aktive lægemiddelstoffer i Kalundborg i 50 år. Vi udvider nu vores produktion med flere nye fabrikker, som er designet, så de kan producere både eksisterende og fremtidige produkter. Så alle vores aktive stoffer, når det gælder diabetes- og fedmebehandling, vil fortsat primært komme ud af Kalundborg,« siger Michael Hallgren, produktionsdirektør for Novo Nordisk i Kalundborg. »Vanvittig godt for Danmark« Ifølge Ida Sofie Jensen, administrerende direktør i den danske medicinalindustris brancheorganisation, Lif, er der tale om den største investering i ikke blot dansk, men europæisk medicinalindustris historie. »Det her er vanvittig godt for Danmark,« siger en begejstret Ida Sofie Jensen. »Det her er fremtidens Produktionsdanmark. Det er investeringer i højteknologisk, digital og avanceret industriproduktion, som man ikke bare flytter igen. For ud over at det er meget kostbart, så er det jo også en produktion, som skal godkendes af lægemiddelmyndighederne i både EU og USA,« tilføjer hun. De 42 milliarder kroner kan sammenlignes med, hvad der i øjeblikket bliver investeret i at bygge nye store batterifabrikker og elbilfabrikker i Europa. For eksempel koster opførelsen af de første faser af batterifabrikken Northvolt i den nordsvenske ny Skellefteå i omegnen af 40 milliarder kroner. Ud over den gigantiske investering i Kalundborg investerer Novo Nordisk 16 milliarder kroner i fabriksudvidelser i Kalundborg og fem milliarder i udvidelser ved hovedkvarteret i Bagsværd. Selskabet har i øjeblikket en ansøgning om tilladelse til at bygge et helt nyt fabriksområde uden for Odense liggende hos myndighederne. Shuttlebusser fra Svebølle Nybyggeriet i Kalundborg vil beskæftige 3.000 håndværkere, mens fabrikkerne vil skabe mere end 800 fuldtidsstillinger i byen, når de kommer i drift i en periode over fire år fra 2025 til 2029. Der er allerede fuld gang i byggekranerne i Kalundborg. For Novo Nordisk er allerede i gang med at bygge nye fabrikker for 17 milliarder kroner. En investering, som blev annonceret i 2021. Ifølge Michael Hallgren forsøger virksomheden at planlægge det, så de håndværkere, der allerede er i gang med at bygge i Kalundborg, kan fortsætte på de nye byggerier frem mod 2029. Men der vil blive behov for flere håndværkere. En stor del af både håndværkere og ansatte i Novo Nordisk pendler hver dag til Kalundborg, hvilket har skabt pres på vejene omkring byen. Det er her, parkeringspladsen i Svebølle kommer ind i billedet. »Helt konkret er vi i gang med, hvad vi kalder ‘park & ride’. Ude ved Svebølle er vi ved at etablere en stor parkeringsplads, som medarbejdere og håndværkere kan køre ind til. Så vil der være shuttlebusser, ligesom ude i lufthavnen, der kører ind til arbejdspladsen. Det er vores hovedgreb på at få trafikken ned,« siger Michael Hallgren. Campus med 1.000 studerende i Kalundborg Derudover reklamerer Novo Nordisk for samkørsel, ikke kun mellem selskabets medarbejdere, men mellem alle, der pendler til Kalundborg, som huser både en nye containerterminal, som Mærsk står bag, et raffinaderi drevet af Equinor og fabrikker, som tilhører Chr. Hansen og Novozymes, ligesom Kalundborg Kommune udgør en stor arbejdsplads. Når det gælder de 800 fastansatte, er Novo Nordisk allerede i fuld gang med at uddanne dem. »En investering i den her størrelse kalder på en masse ressourcer, herunder også medarbejdere. Derfor har vi for år tilbage indledt en uddannelsessatsning i Kalundborg. Nu uddanner vi selv alt fra operatører hele vejen op over fra bachelorer til kandidater og ph.d.er,« siger Michael Hallgren. Fra næste år vil Novo Nordisks campus i Kalundborg have omkring 1.000 studerende og vil spytte 300 nyuddannede ud hvert år. Det drejer sig om alt fra erhvervsuddannede operatører og automatikteknikere til uddannede inden for kemi og bioteknologi. »Det er én måde at tiltrække arbejdskraft på. Vi laver store satsninger internationalt. I 2016-17 havde stort set ingen i Kalundborg et udenlandsk pas. I dag er det over ti procent, der kommer fra udlandet,« siger Michael Hallgren. Selvom alt tegner lyst og lovende for Novo Nordisks udvidelsesplaner i Danmark, understreger Ida Sofie Jensen, at det er vigtigt ikke at hvile på laurbærrene. Belgien og Holland ånder os i nakken »Det er ikke kun i Danmark, at vi ser store investeringer i medicinalindustrien i øjeblikket. Også i blandt andet Belgien, Holland og Irland bliver der investeret store summer af andre medicinalselskaber. Der er vækst i hele lægemiddelbranchen,« siger Ida Sofie Jensen. »Derfor skal vi hele tiden være opmærksomme på de rammevilkår, vi giver i Danmark,« tilføjer hun. Det handler ifølge Ida Sofie Jensen om at have de rigtige skatteincitamenter til forskning og udvikling i Danmark og sikre adgang til kompetente medarbejdere i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og myndighederne. »Men det handler i lige så høj grad om adgang til industriområder, hvor man kan investere, og en hurtig sagsbehandling i kommunerne og om at kunne få de nødvendige tilladelser hurtigt til at skabe en cirkulær økonomi med vand og grøn strøm omkring de nye fabrikker,« siger Ida Sofie Jensen. »Kommuner som Hillerød og Kalundborg har allerede virksomhederne i byen, og derfor er de opmærksomme på, at det er vigtigt, at kommunerne er klar med industrigrunde og til at give hurtig og kompetent sagsbehandling,« siger Ida Sofie Jensen. Novo Nordisk har produktion og forskning flere steder på Sjælland, som en enkelt fabrik, som laver nåle til selskabets penne i Hjørring. Med investeringerne på 42 milliarder kroner i Kalundborg vil Novo Nordisk være tæt på at have fyldt virksomhedens nuværende område ud. Selskabet har sikret sig et område på 400.000 kvadratmeter øst for den nuværende placering til yderligere udvidelser efter 2030. Samlet har Novo Nordisk de foregående to år annonceret planer om at investere omkring 40 milliarder kroner i produktion verden over, inklusive i Danmark. https://www.berlingske.dk/business/novo-nordisks-milliardudvidelse-i-kalundborg-kraever-nye-loesninger

_______________________________________________________
Den 05. februar 2024
Set på Svebølle Lokalråds facebook:

Kontingent om året:
100 kr. for en person – 150 kr. for to personer i samme husstand.
Reg.nr: 9570 kontonr. 13335362.     Betal med MobilePay: 7679RP
________________________________________________________
Den 03. februar 2024

Set på Svebølle Lokalråds facebook:

Kalundborg Biblioteker & Borgerservice

KREA-FORMIDDAGE i VINTERFERIEN for børn! Kom og lav sjove, kreative ting og sager i vinterferien i både Svebølle og Snertinge! Til krea-formiddage i vinterferien skal vi male og dekorere vores helt egne stofposer!! KOM MED! ✨

Se mere her (OBS: børn under 8år skal have en voksen med):

https://www.kalundborgbib.dk/arrangementer?title=krea%20formiddag&date[value][date]=30-01-2024&fbclid=IwAR21wPakmAd4CS4Kq245vGWGDWTnn2asKvMFM00fe1tm83riLdrpiPUGg9g

 _________________________________________________________

Den 01. februar 2024

Læs mere om programmet “Så syng da Danmark” – Klik her
_________________________________________________________
Den 01 februar 2024
Set på Svebølle Lokalråds facebook:

___________________________________________________
Den 28. januar 2024
Brev af 17. januar 2024 til Kalundborg Kommune

Vibeke Riise Andersen

SVEBØLLE HAR ET ØNSKE OM FLERE SENIORBOLIGER SAMT UDSTYKNINGER TIL PARCELHUSE.

Til Kalundborg Kommune

Svebølle den 17. januar 2024

I forbindelse med processen for kommuneplan 2021, indsendte Svebølle Lokalråd et høringssvar, med forslag om, at ændre på planen for byudvikling i Svebølle, som for nuværende udgøres af området S1.B11 på vestsiden af Viskingevejen.

Lokalrådets forslag var, at fjerne kravet om, at husene skal opføres med røde tegltage, samt at ændre placeringen af byudviklingsområdet, idet S1.B11 ikke er optimalt placeret, da der kræves krydsning af Viskingevejen for at komme i skole, til handlemuligheder, idræt mv.

Lokalrådet foreslog i stedet en langt bedre placering, som er for enden af “det blinde vejstykke” på Viskingevejen – i området mellem den grønne kile/beplantningsbæltet

S1.R04 og Viskingevejen/Rugtvedvej, hvor der vil kunne laves et, efter vores mening langt mere attraktivt område med grøn kile og med direkte forbindelse til byens stisystem.

Svebølle har et ønske om flere Seniorboliger samt udstykninger til parcelhuse.

Vi har ikke flere ledige grunde og hvis vi skal leve op til fremtidens udvikling i Svebølle i forbindelse med Bosætning, er det noget som vi skal i gang med nu.

Det sted vi har forslået, ligger længere væk fra jernbanen og kommende motorvej. Placeringen kan ses på vedhæftede kort.

Efter vores oplysninger ejer kommunen en del af området.

I Hvidbogen til kommuneplanen, var svaret fra kommunen, at den nuværende udpegning i kommuneplanen fastholdes, men at kommunen vil være åben overfor dialog med lokalrådet, når kommunen igangsætter kommende planlægning for nye boliger i Svebølle – hvilket vi fornemmer er en opgave der snart igangsættes! Vi har desuden fået at vide af kommunens administration, at det også var en god idé at give inputs til dette emne, i forhold til arbejdet med kommunens udviklingsstrategi – derfor fremsendes dette forslag igen!

Med venlig hilsen

Vibeke Riise Andersen, Svebølle Lokalråd

Tak for din mail til Det Tekniske Område.
Du vil inden 10 dage modtage et endeligt svar eller oplysninger om sagens videre behandling.

Med venlig hilsen

Det Tekniske Område
Kalundborg Kommune
_________________________________________________________
Brev af 17. januar 2024 til Kalundborg Kommune

Vibeke Riise Andersen

SVEBØLLE ØNSKER SIKKER CYKEL/GANGSTI PÅ HELE FREDERIKSBERG VEJEN.

Emne: Kommentar til kommunens cykelplan

Kalundborg Kommune
Svebølle den 17. januar 2024

Svebølle ønsker sikker cykel/gangsti på hele Frederiksberg vejen.

Svebølle Lokalråd har gennemførte et projekt (med støtte fra Kalundborg Kommune) om udviklingsmuligheder i Svebølle og Viskinge. Som led i dette arbejdede en trafikgruppe med ”sikre skoleveje”. Der er to hovedruter til skolen i Svebølle: en vestlig via Viskingevejen og over jernbanen ved overskæringen, og en østlig via Frederiksberg/ Højbjergvejen med kryds af jernbanen via Frederiksbergbroen.

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har siden besluttet etablering af en cykelsti, der kan forbedre sikkerheden på den vestlige rute – men der er ikke sket noget med hensyn til den østlige rute. I den kommende tid må der imidlertid forventes en stigende belastning på denne rute, da vi får mange flere biler og mere tung trafik på denne vejstrækning, dels i forbindelse med at der bliver etableret den nye motorvej, men også fordi Novo har fået etableret P-plads for medarbejdernes biler på industriområdet, som gør at antallet af biler stiger med ca. 500 flere biler, samt de busser som skal afhente fra P-pladsen til Novo.

Trafikgruppen har gennemført en trafiktælling på Frederiksberg. Lokalrådet finansierede at der blev gennemført en automatisk tælling gennem opstilling af en elektronisk tæller på Frederiksberg i efteråret 2022

Ved den elektroniske tælling på Frederiksberg, kørte i gennemsnit 4762 motorkøretøjer om dagen – begge retninger inkluderet. I de kommende år vil dette tal som nævnt tidligere stige til ca. 5800 biler. dagligt.

Intensiteten er høj om morgen mellem 7 og 8 med 375 biler i timen, svarende til en bil hvert 10. sekund. På en hverdag er 471 af disse lastbiler svarende til 10% af trafikmængden.

Det er på dette tidspunkt eleverne er på vej til skole, ofte i vintermørke. – Og det i dette tidsrum at Novo-medarbejdernes biler og deres shuttlebusser skal ind på parkeringspladsen. Så tallet skal justeres med 500 biler og 15 – 20 busser.

Med andre ord: En cyklist på Frederiksberg, der cykler på vej til skole om morgenen med 15 km/t de 1,3 km fra Gl. Skovvej til ”JR-krydset” i Svebølle må (i runde tal) forvente at blive overhalet af op mod 40 biler – 5 af dem vil være enten lastbiler eller busser. Det kan vel næppe karakteriseres som en sikker skolevej for de 50+ elever som skal benytte denne vej hver dag de skal i skole.

Svebølle ønsker sikker cykel/gangsti på hele Frederiksberg vejen.

Vi er godt klar over at vejen er smal, på selve Frederiksberg over broen.

Det kan løses med en tunnel under banen hvor cykel/gangstien bliver ført bag om Frederiksberg til Øresø, denne løsning gør at det også er en nem løsning for Novo folket at gå fra P-pladsen til Stationen og tage toget til Novo i Kalundborg, så sparer man bustrafikken eller en cykelbro som bliver hæftet på Frederiksbergbroen.

Med venlig hilsen

Vibeke Riise Andersen, Svebølle Lokalråd

Jeg kvittere hermed for modtagelse af jeres ønske om cykel/gangsti på hele Frederiksberg i Svebølle

Med venlig hilsen

Alexander R. Svejstrup
Projektleder – Civilingeniør
Direkte: 59 53 52 24
Mobil: 21 36 72 57
Email: alrs@kalundborg.dk

Vej, Ejendom og Affald – Team Vej og Park
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

________________________________________________________
Den 26. januar 2024
Lone Siefert fra Kalundborg Bibliotek byder velkommen til en aften med humor i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen.


Omkring 70 var torsdag aften mødt op i Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen for at få en aften i humorens tegn med komikeren, skuespilleren og entertaineren Finn Nørbygaard. Finn Nørbygaard havde kaldt sit foredrag “En humoristisk rundrejse”. Han indledte aftenen med at forklare, hvordan humoren kan være mangesidig. Han lod forstå, at humoren, selv om den kan virke uskyldig, også kan være farlig. I Kina kan det eksempelvis være meget farligt at lave grin med styret. Men ellers formede aftenen sig som en præsentation af alle humorens former, som den kommer til udtryk hos børn og hos voksne. Det var en aften, hvor de fremmødte gang på gang fik rørt lattermusklerne.
Et eksempel, der virkelig kaldte latteren frem:
Det var under sovjet-tiden i Polen: Hvorfor brugte man dengang dobbeltlaget toiletpapir i Polen, Jo, det var fordi, man var pligtig til at aflevere en kopi til Kreml-styret i Moskva.
Et andet:
Et barn spørger sin far: Far, når damer svømmer brystsvømning, må de så ikke bruge armene, og sådan blev Finn Nørbygaard ved hele aftenen.
Finn Nørbygaard fortalte om sjove tildragelser i forbindelse med barneårene og skoletiden  i Esbjerg, og vi hørte om hans tid som lærer ved specialundervisningen i Århus, og om de problemer, han der havde med en dreng, der bestemt ikke var indstillet på boglig læring.
Hvorfor han var blevet lærer. Det havde han ikke andet svar på, end at det var han blevet, for det blev de andre, han omgikkes med. Han undlod ikke at fortælle om de dage i hans liv, der på grund af aktiespekulationer bestemt ikke havde været morsomme for ham, og som kostede ham ægteskabet. Han lod dog forstå, at ægteskabet var blevet genoptaget.
Vi blev flere gange i aftenens løb indviet i hans samarbejde med Jacob Haugaard og og
så samarbejdet med sangere og entertaineren Jette Torp blev berørt.
Det var ikke Jette Torp, der havde lært ham at synge. Finn Nørbygaard havde i 2 år fået sangundervisning hos en musik-professor i Århus.

Det skulle være sundt at få rørt lattermusklerne, og de blev virkelig rørt denne aften.

F.P.
__________________________________________________________
Den 22. januar 2024

Klik på billedet!

_________________________________________________________
Den 18. januar 2024

Læs hvad TV-Kalundborg skriver – Klik her
__________________________________________________________
Den 16. januar 2024

Nyt katalog – Forår 2024

Bibliotekets forårsprogram udkommer fredag den 19. januar kl. 10.00. Glæd dig!

Vores nye program er fyldt med alverdens arrangementer for børn og voksne fra Biblioteket, Liv i Forsamlingshusene og andre samarbejdspartnere.

Det flotte, nye katalog kan afhentes fra fredag den 19. januar fra kl. 10.00 på følgende biblioteker:

 • Kalundborg Bibliotek
 • Svebølle Kvik Bibliotek
 • Ubby Bibliotek
 • Biblioteksinfo Vesterlunden i Snertinge
 • Gørlev Bibliotek
 • Høng Bibliotek
 • Eskebjerg Bibliotek

OBS. Billetsalget åbnes først lørdag den 20. januar kl. 11.00

Vi glæder os til at se dig.

Læs her

_________________________________________________________
Den 12. januar 2024

_________________________________________________________
Den 09 januar 2024Kilde: Sjællandske Nyheder
____________________________________________________________
Den 06. januar 2024
Kilde. TV-Kalundborg
_________________________________________________________
Den 06. januar 2024

Klik på billederne:

Gudstjenestens forløb:

_________________________________________________________
Den 05. januar 2024

Set på Svebølle lokalråds facebook:
Dagsorden for Svebølle Lokalråds bestyrelse
den 8.1.2024 i Svebølle Aktivitetscenter kl. 19.00

1. Godkendelse af referat
2. Medlemmer
3. Økonomi
4. Udviklingsstrategi skal vi sige ja til projektet?

 • Hvad gør vi herfra?

5. Bosætningsmøde d. 16.1.2024 – Hvem har meldt sig til?
Ambassadør til bosætning -gerne 4 stk. i alt –
Er der nogle i byen som kunne tænke sig det eller har vi et forslag?

 • 2 stk. til børnefamilier
 • 2 stk. til + 50

6. Teknik og Miljø
Hvad gør vi af tiltag i det nye år?

 • Nye udstykninger
 • Frederiksberg vejen- lys-hastighed-cykelsti
 • Cykel/gangsti fra Banetoften til Stationen

7. Gruppen: Julens venner- Lystændingsfest 1. december 2024
Vibeke indkalder de nye samarbejdspartner til møde inden sommerferien.

 • Fodbold og Håndbold klubben
 • Frivillige
 • Spejderne
 • Centerforeningen

8. Hvordan gik mødet med ”få det fikset” den 4. januar?
9. Svebølle Lokalråds 10 års- jubilæum, lørdag den 25.5.2024
10.Svebølle Lokalråds Flaglaug har fået nye flagdage
11.Evt.

Hilsen Vibeke

__________________________________________________________
Den 31. december 2023

Set på Svebølle Lokalråds facebook:

Kontingent til Svebølle Lokalråd kan indbetales på:

Kontingent til Lokalrådet: 100 kr. for en person –

150 kr. for to personer i samme husstand årligt.

Kan indbetales hele året til Reg.nr: 9570 kontonr.13335362. Kontingent giver stemmeret på generalforsamlingen og støtter arbejdet i Lokalrådet.

Betal med MobilePay- 7679RP – Overfør 100,00 kr. Modtager er: Annika Søs Alberg- Svebølle Lokalråd. Skriv i tekst: dit navn+ efternavn+ adressen.

_____________________________________________________________
Den 31. december 2023

Set på Svebølle lokalråds facebook:

ARRANGEMENTSBESKRIVELSE

Til alle borgere i Svebølle/Viskinge

🤑 1 million kroner på spil igen til jeres område i Få det fikset-pulje 2 💰

De seneste fire år har 22 forskellige byer og landsbyer i Kalundborg Kommune haft i alt 14 millioner kroner til at investere i anlæg, som fremmer og udvikler det lokale fællesskab.

Der er bl.a. blevet bygget nye legepladser 🧒, mountainbikespor 🚴 og en pizzaovn. 🍕

I Svebølle er der etableret lys og asfaltering af nogle af stisystemerne i byen.

Vi gentager succesen og inviterer til anden runde af Få det fikset-puljen. 🤓

Der er stadig penge tilbage i jeres lokalområdes pulje 1, som I får med videre i pulje 2.

Det betyder, at DU igen har mulighed for at være med til at bestemme, hvordan de dit lokalområdes penge skal bruges i perioden 2023-2026.

📅 Torsdag den 4. januar fra kl. 19-20.30 holder vi et opstartsmøde, hvor du og alle interesserede er velkomne til at møde op!

På mødet skal I:

 • Etablere en ny lokal aktionsgruppe der skal være med til at realisere de projekter, I finder på.

 • Komme med ideer til, hvilke projekter aktionsgruppen skal være med til at realisere.

Med venlig hilsen

Rikke Røge Forchhammer
Kultur- og Fritidskonsulent
Direkte: 59 53 44 11
Mobil: 21 15 84 81
Email: rirf@kalundborg.dk

Kultur og Fritid – Kultur og Fritid
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
www.kalundborg.dk

Kære alle i Svebølle og Viskinge

I har alle modtaget et brev i jeres eboks med en invitation til opstartsmøde på Få det fikset pulje 2 i Svebølle-Viskinge.

Mødet finder sted den 4. januar kl. 19.00-20.30 i Aktivitetscenter Åvangen.

I tilmelder jer på dette link, så bydes I på kaffe og kage 😊

https://kalundborg.nemtilmeld.dk/499/

Opstartsmøde i Svebølle/Viskinge – Få det fikset pulje 2 | Kalundborg Kommune (nemtilmeld.dk)

På mødet kan I komme med ideer til, hvilke anlæg de mange penge skal bruges på – og der skal findes en ny aktionsgruppe for vores område.

Indtil videre er der 20 tilmeldte – det kunne være rigtig godt, hvis der kommer mange flere.

Med venlig hilsen

Rikke Røge Forchhammer
Kultur- og Fritidskonsulent
Direkte: 59 53 44 11
Mobil: 21 15 84 81
Email: rirf@kalundborg.dk

Kultur og Fritid – Kultur og Fritid
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
www.kalundborg.dk

_________________________________________________________
Den 21. december 2023
Læs her: Frimærker ugyldige fra nytår
_________________________________________________________
Den 14. december 2023Billedgalleri fra aftenen – Klik på billederne!

F.P.
__________________________________________________________
Den 14. december 2023
Set på Svebølle Lokalråds facebook

_____________________________________________________

Den 12. december 2023
Set på Svebølle Lokalråds facebook

_____________________________________________________

Den 08. december 2023

Billedgalleri fra eftermiddagens julekoncert – Klik på billederne!

Eftermiddagens program – Klik på billedet!

F.P.
___________________________________________________________
Den 01. december 2023

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. november 2023
Forslag til
Lov om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af
Kalundborgmotorvejens tredje etape og udbygning af rute 15, Ringkøbing-
Herning
Læs selv – Klik  her
_________________________________________________________
Den 01 december 2023

Klik ind på dette link og læs, hvad Niels A. Jensen fra Kalundborg Lokalarkiv skriver om Danmarks mindste hus

Klik også på dette link: Islandsk kæmpe i Kalundborg

Filmklippet viser den islandske kæmpe Jóhann Kristinn Petursson, der skodder cigaretten i tagrenden på Danmarks mindste hus i Strandstræde i Kalundborg.
F.P.
______________________________________________________________
Den 29. november 2023

______________________________________________________________
Den 28. november 2023

I 2016 udarbejdede tidligere kommunaldirektør i Bjergsted, Knud Kierkegaard denne fortegnelse over virksomheder i Svebølle-området – klik her:  Virksomheder i Svebølle
________________________________________________________
Den 28. november 2023Ovenstående er set på Svebølle Lokalråds facebook d.d.
____________________________________________________

Den 27. november 2023

Som det fremgår af billedet, var det kun få, der var mødt frem til aftenens dialogmøde.

Fra venstre ved bordet:  Jakob Beck Jensen, Jonas Henriksen og Arne Jensen, der var aftenens ordstyrer

F.P.
______________________________________________________________
Den 27. november 2023

Juletræet med lys og pynt – I forgrunden den lokale kunstner Lars Rasmussens stenskulptur – “Istid”


Galleri fra juletræstændingen – Klik på billederne!

F.P.
______________________________________________________________
Den 24. november 2023

F.P.
______________________________________________________________
Den 20. november 2023

Klik selv ind på Videncenter Bolius og se tallene
______________________________________________________________
Den 20. november 2023

Udvalgte fra Svebølle Lokalråds facebook

Vibeke Riise Andersen:

Avisen skriver mandag den 20.11.2023 på side 4

Udvalgsformand: Vi bruger næsten 90 millioner på Svebølle

JAKOB BECK JENSEN (V) KAN IKKE GENKENDE DET BILLEDE SOM SVEBØLLE LOKALRÅD TEGNER AF KOMMUNENS BEHANDLING AF SVEBØLLE.

Thomas Rye

Svebølle: Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) kan ikke genkende kritikken fra Svebølle Lokalråd, af at Kalundborg Kommune skulle favoriserer de andre centerbyer fremfor Svebølle.

– Det passer simpelthen ikke, at vi ikke gør noget for at udvikle Svebølle. Tværtimod. Kommunen bruger over en årrække næsten 90 millioner kroner i Svebølle, siger han.

Pengene bruges på en lang række forskellige anlæg, blandt andet den nye børnehave, en kommende cykelsti, istandsættelse af veje og fortov samt en række andre tiltag rundt om i byen.

– Der vil altid være noget, som de lokale beboere kan finde, som de ikke er helt tilfredse med, men jeg kan ikke genkende det billede man tegner af, at kommunen skulle favorisere nogle centerbyer frem for andre, siger Jakob Beck Jensen.

Han er dog enig med næstformand i Svebølle Lokalråd Vibeke Riise Andersen at Svebølle har et stort udviklingspotentiale i de kommende år

– Det var blandt andet på grund af den kommende motorvej, at vi så et stigende behov for erhvervsområder i Svebølle, siger han.

Brug for flere byggegrunde

Udvalgsformanden er også enig med lokalrådet i, at der er brug for flere byggegrunde i fremtiden.

– Kalundborg Kommune satser netop på, at der vil komme flere indbyggere til Svebølle i de kommende år, på grund af de gode adgangsforhold med motorvej og jernbane. Det er da også en del af vores kommuneplan, at der skal udstykkes et område, hvor der kan bygges parcelhuse og rækkehuse, siger han.

Avisen skriver på side 4- mandag den 20.11.2023

LOKALRÅD: KOMMUNEN LYTTER IKKE TIL OS

MOTORVEJEN KOMMER TIL AT GÅ TÆT FORBI SVEBØLLE, OG DET GIVER BYEN ET STORT POTENTIALE, MEN KOMMUNEN HAR FORSØMT AT UDVIKLE BYEN, MENER NÆSTFORMAND I SVEBØLLE LOKALRÅD.

Svebølle:
Svebølle har store muligheder for at vokse og udvikle sig i de kommende år, mener lokalrådet.

Thomas Rye

Der sker meget i de kommende år i Kalundborg Kommune. Jernbanen mellem Kalundborg og Roskilde forventes at blive elektrificeret, motorvejen skal efter planen være klar til brug i 2028, og Novo Nordisk åbner frem mod 2029 flere nye fabrikker, hvilket skaber et stigende behov for arbejdskraft i Kalundborg Kommune. Et sted, hvor man virkelig kan mærke denne udvikling, er i stationsbyen Svebølle, cirka 13 kilometer fra Kalundborg.

– Svebølle får utroligt gode adgangsforhold, både hvis man skal til og fra Kalundborg. Det vil være oplagt, hvis nogle af de mange nye ansatte hos Novo Nordisk slår sig ned her i byen, mener Vibeke Riise Andersen, næstformand i Svebølle Lokalråd.

Byen har allerede oplevet en vis befolkningstilvækst. Siden 2008 er befolkningstallet steget med 23, og selvom det måske ikke lyder imponerende, så har Svebølle faktisk den største procentvise befolkningstilvækst blandt kommunens fem centerbyer (Kalundborg, Høng, Gørlev, Ubby-Jerslev og Svebølle).

Vibeke Riise Andersen fremhæver, udover beliggenheden tæt på jernbane og motorvej, også den lokale skole og børnehave som nogle af de elementer, der gør Svebølle til en attraktiv by at flytte til.

– Vi har gode forudsætninger for at udvikle os. Problemet er, at vi konstant bliver overset til forskel fra Kalundborg, Gørlev og Høng. Hvis kommunen havde gjort mere for at understøtte udviklingen, så kunne vi måske have bevaret vores eget lægehus og egen tandlæge, siger hun.

Skal møde politikere

Hun nævner, at der ikke er udstykket nye parcelhusgrunde i Svebølle siden kommunesammenlægningen i 2007. Til gengæld har Svebølle for kort tid siden fået bygget en ny børnehave, men Vibeke Riise Andersen ser dette som endnu et eksempel på manglende fremsyn fra Kalundborg Kommunes side.

– Lokalt opfordrede man kommunen til at bygge børnehaven stor nok til, at der var plads til vækst og udvikling. Man lyttede ikke, og alle pladser i børnehaven er allerede optaget, siger hun.

Udvikling sat på pause

I kommunalbestyrelsen har man tidligere erkendt, at Svebølle bliver en mere attraktiv beliggenhed for erhvervslivet, når motorvejen i 2028 står færdig. Det var en del af årsagen til, at man har afsat et område til industri og erhvervsliv ved Svebølle. En del af dette område er imidlertid midlertidigt afsat til parkeringspladser for Novo Nordisks medarbejdere.

– Det betyder så, at udviklingen i det område er sat på pause i de kommende år, indtil de nye fabrikker er bygget færdige, mener Vibeke Riise Andersen.

Svebølle Lokalråd har arrangeret et offentligt møde med Teknik- og Miljøudvalget, der finder sted i Aktivitetscenter Åvangen i Svebølle mandag den 27. november om aftenen. Her vil der både være debat omkring den generelle udvikling af Svebølle samt omkring konkrete emner såsom centertorvet, den kommende cykelsti og parkeringspladser.

Vibeke Riise Andersen:

Avisen skriver mandag den 20.11.2023 på forsiden.

Stationsby føler sig overset – kommunen har glemt os i Svebølle:

 

Svebølle føler sig overset i Kalundborg Kommune. Det hæmmer byens udvikling, mener lokalråd.

Thomas Rye

Siden kommunesammenlægningen i 2007 er Svebølle den af Kalundborg Kommunes fem centerbyer, som har oplevet den største befolkningstilvækst.

Alligevel føler man i byen, at man konstant bliver forbigået til fordel for Kalundborg, Gørlev og Høng.

– Siden 2007 er der ikke blevet lavet nogen kommunale udstykninger af parcelhusgrunde i Svebølle. Det er på trods af, at befolkningstallet vokser, siger næstformand i Svebølle Lokalråd Vibeke Riise Andersen.

Næstformanden mener, at Svebølle har et stort potentiale for vækst, men at muligheden bliver forspildt, fordi Kalundborg Kommune ikke gør nok for at udvikle byen.

– Vi er en stationsby, og når motorvejen er færdig om få år, så bliver det utroligt nemt at komme til og fra Svebølle. Det er grobund for en god udvikling, men det kræver, at man fra Kalundborg Kommunes side gør noget for at understøtte den, mener Vibeke Riise Andersen.

Formand i Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) er enig med Vibeke Riise Andersen i, at der er potentiale for vækst i Svebølle, og at der er behov for, at der bliver udstykket nogle nye parcelhusgrunde i byen, men så hører enigheden også op.

– Det passer simpelthen ikke, at vi ikke gør noget for at udvikle Svebølle. Kommunen bruger over en årrække næsten 90 millioner kroner i Svebølle, siger han.

_____________________________________________________________
Den 17. november 2023
TV-Kalundborg

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse – Bemærk pladen/erne for vinduerne på billede 1 og billede 3

F.P.
_____________________________________________________________
Den 16. november 2023

_____________________________________________________________
Den 14. november 2023

Jesper Hansen fra Svebølle udtaget til OL som første atlet
F.P.
______________________________________________________________
Den 12. november 2023

F.P.
_____________________________________________________________
Den 11. november 2023


F.P.
_____________________________________________________________
Den 11. november 2023


_____________________________________________________________
Den 11. november 2023


_____________________________________________________________
Den 10. november 2023

Transportministeriet:
PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER
Opgradering af strækningen mellem Holbæk og Kalundborg udløser en tidsbe-
sparelse på op til ca. 14 min., ekskl. effekter af dobbeltspor – Lejre-Vipperød,
som er 6 min. sparet rejsetid for det gennemkørende tog.
Hastighedsopgraderingen vil på hele strækningen generere en trafik svarende
til 11.600 rejser.
Med de 14 minutters rejsetidsbesparelse vil en pendler, der rejser mellem Ka-
lundborg og Holbæk hver dag spare 28 minutters rejsetid. På en uge vil man
kunne spare 2 timer og 20 minutters tid i toget sammenlignet med i dag og det
er tid, der fremover kan bruges på familie, fritid, arbejde mv.
_____________________________________________________________
Den 10. november 2023

F.P.
_____________________________________________________________
Den 09. november 2023

Kirsten Schrøder fra Brugerholdet byder velkommen til 56 deltagere i frokostarrangementet.

Klik på billederne!

F.P.
_____________________________________________________________
Den 09. november 2023

_____________________________________________________________
Den 07. november 2023

Klik på billederne!

F.P.
_____________________________________________________________
Den 06. november 2023
Dette opslag er set på Svebølle vores bys facebook

_______________________________________________________

Den 05. november 2023

F.P.
_____________________________________________________________
Den 03. november 2923

F.P.
_____________________________________________________________
Den 02. november 2023

Lars Kure Mortensen byder velkommen – Til venstre ses Nikolaj Lykke Vad (A) i midten ses Thomas Hjort (SF)  – Længst til venstre forsyner man sig med kaffe og kage – Foto: F.P.

F.P.
_____________________________________________________________
Den 29. oktober 2023
Set på Svebølle Lokalråds facebook

_____________________________________________________________
Den 29. oktober 2023
Set på Svebølle Lokalråds facebook

______________________________________________________________
Den 28. oktober 2023


______________________________________________________________
Den 25. oktober 2023
Set på Svebølle Lokalråds facebook den 25. oktober 2023

_____________________________________________________________
Den 23. oktober 2023
Set på Svebølle Lokalråds facebook

________________________________________________________
Den 23. oktober 2023
Dette opslag er set på Svebølle lokalråds facebook

________________________________________________________

Den 23. oktober 2023

_____________________________________________________________
Den 14. oktober 2023


F.P.
_____________________________________________________________
Den 07. oktober 2023

_____________________________________________________________
Den 01. oktober 2023

F.P.
_____________________________________________________________
Den 29. september 2023

Torsdag aften havde Kalundborg Kommune inviteret til et orienteringsmøde i ”Den blå Engel” for at afsløre detaljerne om, hvordan planerne er for omdannelsen af havnens pakhus til et kulturhus for Kalundborg Bys borgere – Et projekt der har en samlet økonomi på:

Kajkanter mod Havneparken og højvand i 2019: 23 mio. kr.
Renovering af Gl. Vesthavn og etablering af skibbro i 2022-2023: 51,5 mio
Bynær Havnepark, Legeplads, Fælleshus mv.: 11,4 mio kr.
Køb af Pakhus og Havnekontor i 2017: 7,8 mio. kr.
Etablering af Kulturhus: 36,3 mio kr.

I alt: 130 mio. kroner

Borgmester Martin Damm oplyste, at kommunen havde fået afslag på alle ansøgninger om fondsmidler, så projektet må ske ved kommunal egenfinansiering.

Vi deltog i mødet, og hos os efterlader aftenens orienteringsmøde nogle spørgsmål, der efter vor opfattelse ikke blev tilfredsstillende besvaret:

1. Hvordan kan kommunalbestyrelsen tro på, at selve ombygningen af pakhuset til et kulturhus vil kunne ske for 36,3 mio. kr.?

2. Hvor er de mange parkeringspladser, der naturligt må høre til et sådant byggeri?
– Der er projekteret med nogle få handicapparkeringer nord for bygningen, men som Martin Damm udtrykte det: Der er masser af allerede eksisterende parkeringspladsen i gåafstand fra det planlagte kulturhus – eksempelvis ved Kalundborg Station

3. Hvor har man tænkt sig at placere Kalundborg Bibliotek, der skal flyttes til kulturhuset?
Martin Damm lod forstå, at et bibliotek anno 2023 ikke nødvendigvis behøver at have bøgerne stående fremme, og som vi forstod det, skal der i det nye kulturhus stå en reol med bøger hist og pist, herudover henvises man til digital søgning af bøger, som så må skaffes til veje.

På mødet oplyste Martin Damm, at man forventer at få udleveret nøglerne til kulturhuset i 2026.

Længdesnit – Klik på billedet for stor størrelse

F.P.
______________________________________________________________
Den 24. september 2023
Set på Svebølle Lokalråds facebook d.d.

_____________________________________________________________
Den 24. september 2023

F.P.
_____________________________________________________________

Den 23. september 2023

F.P.
_____________________________________________________________
Den 22. september 21023

Bibliotekar Stine Veisegaard byder velkommen til aftenens foredragsholder, Jacob Mark og til de mange fremmødte. – Foto: F.P.

Med 110 fremmødte var der helt udsolgt til aftenens foredrag.   Foto: F.P.

_____________________________________________________________
Den 20. september 2023
Vibeke Riise Andersen bringer denne nyhed på lokalrådets facebook

Avisen skriver den 20.9.2023

Novo varm på Svebølle: Vil etablere pendlerparkering

Svebølle: En grund i Svebølle skal omdannes til en stor parkeringsplads med busdrift, som medarbejdere på Novo Nordisk fra næste år kan benytte sig af.

Mathias Jepsen

Udsigten til 1000 nye ansættelser ved udgangen af dette kalenderår samt en i forvejen enorm aktivitet i forbindelse med Novo Nordisks investeringer i nye fabrikker og ombygninger stiller stadigt større krav til trafikken til og fra Novo-sitet i fremtiden.

For at løsne den logistiske knude og bidrage til hurtigere trafikafvikling har Novo Nordisk planer om at etablere to store pendlerparkeringspladser mod både Holbæk og mod Slagelse med samlet 2000 parkeringspladser. Parkeringspladserne udstyres med shuttlebusser, der skal transportere de mange medarbejdere til og fra Novo-sitet.

Nu er den første parkeringsplads imidlertid fundet. Den kommer til at ligge i et industriområde i Svebølle, lyder det. Parkeringspladsen skal i første omgang kunne rumme 400 p-pladser, mens forventningen er, at der på længere sigt skal etableres 1000.

– Vi forventer, at der bliver cirka 400 p-pladser på grunden i Svebølle, og vi sigter mod at have park and ride klar i starten af næste år, men en række faktorer kan spille ind på tidsplanen, oplyser Stine Gry Roland, chef for kommunikation og public affairs hos Novo Nordisk i Kalundborg.

Stine Gry Roland forklarer samtidig, at Novo Nordisk fortsat er i dialog med Kalundborg Kommune i forhold til at finde egnede grunde til pendlerparkeringspladserne.

Kilde: Sjællandske Nyheder
_____________________________________________________________
Den 20. oktober 2023
Set på lokalrådets facebook

_____________________________________________________________
Den 16. september 2023

______________________________________________________________
Den 17. september 2023

Kunne du tænke dig at blive Ambassadør i Svebølle og byde velkommen til tilflyttere.

Eller har du en god ide eller et projekt som kan bruges i Svebølle.

Så var det en god ide at tage med til arrangementet Landdistriktsudvalgets udviklingsdag den 23. september 2023 , kl. 9.30-13.30 i Buerup Forsamlingshus.

Svebølle Lokalråd er repræsenteret ved arrangementet.

HVIS DU HAR INTERESSE SÅ KONTAKT VIBEKE RIISE ANDERSEN, INDEN MANDAG DEN 18.SEPTEMBER.

Arrangementsbeskrivelse

Landdistriktsudvalget inviterer alle lokalråd, beboerforeninger og landsbylav til fælles udviklingsdag.

Programmet har til formål at understøtte, at deltagerne kan arbejde med egne ideer og projekter og komme hjem fra udviklingsdagen med planer for det videre arbejde i eget lokalråd eller i samarbejde med andre.

Dagen har stort fokus på netværk og fællesskaber, så der er mulighed for at deltagerne kan søge sparring på tværs og eventuelt etablere nye samarbejder omkring mindre opgaver og projekter.

Du skal melde dig til den workshop, som du vil deltage i på dagen.

Hvis du melder dig til den workshop der handler om Fællesejet landsbyvirksomhed, skal du meget gerne helt kort skrive, om du allerede har en ide til en fællesejet landsbyvirksomhed.

Program

1. Velkomst og oplæg fra Landdistriktsudvalget

2. Oplæg ved Landskaberne om fællesejede landsbyvirksomheder. Oplægget er tænkt som en inspiration, og som noget nogle af deltagerne kan arbejde videre med i workshopdelen.

Landsbyens fællesejede energiløsninger, det lokale kontorfælleskab der tiltrækker tilflyttere, andelshotellet der skaber lokale jobs eller den andelsejede købmand – er alle eksempler på en lokal og fællesejet landsbyvirksomhed Det er initiativer, der etableres og drives i fællesskab af beboere i et lokalsamfund, og som bygger både på fællesskab og forretning. I oplægget vil vi vise enkelte eksempler på landsbyvirksomheder og sætte fokus på, hvad der skal til, når initiativer som disse ønskes etableret i mindre lokalsamfund.”

3. Fire forskellige workshops med temaerne:

Fællesejet landsbyvirksomhed: I denne workshop tager vi udgangspunkt i nogle af deltagernes egne ideer til en fællesejet landsbyvirksomhed. Workshoppen er både for jer, der gerne vil arbejde konkret med det første skridt på vejen mod realiseringen af jeres ide til fællesejet landsbyvirksomhed og for jer, der er nysgerrige og gerne vil bakke andres ide op. Vi vil sætte arbejdet i gang sammen – og udbyttet vil være lidt ekstra mod på rejsen, et realistisk blik på mulighederne og konkrete forslag til at komme i gang.

Bosætning: På denne workshop kan I få gode ideer til, hvordan I kan gøre mere for at tiltrække nye beboere til jeres by, og hvordan I kan tage imod nye beboere. På workshoppen deler I jeres erfaringer med de andre deltagere og kommer hjem med en køreplan til, hvordan I kan arbejde videre med tiltaget i jeres lokalråd/beboerforening/landsbylav.

Fællesskaber imellem landsbyer: På denne workshop kan I få gode ideer til, hvordan I kan bruge naturen som løftestang til, at jeres by bliver et godt sted at bo og leve. Det kan være ideer til bedre adgang til naturen, fællesskaber og aktiviteter i naturen, at få naturen i spil i fællesskabet, at skabe ny natur eller at formidle naturen på nye måder. På workshoppen deler I jeres erfaringer med de andre deltagere og kommer hjem med en køreplan til, hvordan I kan arbejde videre med tiltaget i jeres lokalråd/beboerforening/landsbylav.

Natur som løftestang til at vores by er et godt sted at bo og leve: På denne workshop kan I få gode ideer til projekter hvor I kan samarbejde på tværs af landsbyer. Det kan være ideer til hvordan mødesteder kan skabe sammenhængskraft og fællesskab, hvordan man byerne imellem kan samles om institutioner, foreninger, faciliteter og rekreative tilbud, eller hvordan I kan støtte hinanden i at se mere langsigtet på udviklingen i jeres område. På workshoppen deler I jeres erfaringer med de andre deltagere og kommer hjem med en køreplan til, hvordan I kan arbejde videre med tiltaget i jeres lokalråd/beboerforening/landsbylav

4. Opsamling og afrunding ved Landdistriktsudvalget

5. Frokost og tak for i dag.

______________________________________________________________
Den 09. september 2023

F.P.
______________________________________________________________
Den 03. september 2023

_____________________________________________________________
Den 31 august 2023

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har netop nikket ja til at give penge til flere mindre projekter i forskellige lokalområder.
I Svebølle kommer der lige over en halv million kroner til et nyt lysanlæg ved Svebølle Kunstgræsbane, hvor Svebølle Boldklub og Idrætsforening satser på at kunne genanvende de eksisterende lysmaster.

Ifølge Nordvestnyt

F.P.
_____________________________________________________________
Den 31. august 2023


F.P.
_____________________________________________________________
Den 30. august 2023


F.P.
______________________________________________________________
Den 30. august 2023F.P.
________________________________________________________
Den 29. august 2023


Klik på billederne!

F.P.
________________________________________________________
Den 29. august 2023

Klik på billederne!

F.P.
________________________________________________________
Den 29. august 2023_________________________________________________________
Den 29. august 2023
F.P.
________________________________________________________
Den 28. august 2023
Klik på det lille kort for at se kortet i stor størrelse

Ovennævnte er set på Svebølle Lokalråds facebook
F.P.
________________________________________________________
Den 26. august 2023

F.P.
___________________________________________________________
Den 18. august 2023

F.P.
____________________________________________________________
Den 04. august 2023

Kilde TV Kalundborg
F.P.
__________________________________________________________
Den 15. juli 2023

Klik på billedet for stor størrelse!

F.P.
__________________________________________________________

Læs her: DR – Jesper Hansen tangerede verdensrekord
__________________________________________________________
Den 29. juni 2023

Læs her: TV Kalundborg – Motorvejen en realitet
Læs her: Sjællandske Nyheder – Jubel: Motorvejen hele vejen til Kalundborg er reddet
__________________________________________________________
Den 28. juni 2023

Klik her: TV Kalundborg – Borgmester viste rundt i Kalundborg
Klik her: Nordvestnyt – Kritik af en by i forfald
___________________________________________________________
Den 13. juni 2023

F.P.
__________________________________________________________
Den 11. juni 2023

Læs kampreferat i Nordvestnyt: Svebølle redder sig og sender Odsherred ned

F.P.
__________________________________________________________
Den 09. junij 2023

Klik på DK4’s hjemmeside og se, hvornår programmet med Michael Bojesen og hans 2 medvirkende, Regitze Glenthøj og Søren Launbjerg  bliver sendt – Klik her


Se introduktionen til programmet, som den blev bragt ved programseriens begyndelse – Skærtorsdag – Klik på linket: Så syng da Danmark
F.P
______________________________________________________________ Den 04. juni 2023


F.P.
___________________________________________________________
Den 26. maj 2023

TV- Kalundborg: Høring om Kalundborg-motorvejen i Svebøllehallen
F.P.
___________________________________________________________
Den 24. maj 2023

__________________________________________________________
Den 24. maj 2023

Klik på DK4’s hjemmeside og se, hvornår programmet med Michael Bojesen og hans 2 medvirkende, Regitze Glenthøj og Søren Launbjerg  bliver sendt – Klik her


Se introduktionen til programmet, som den blev bragt ved programseriens begyndelse – Skærtorsdag – Klik på linket: Så syng da Danmark
F.P
._______________________________________________________
Den 19. maj 2023

F.P.
_______________________________________________________
Den 18. maj 2023


Klik på billederne!

F.P.
__________________________________________________________
Den 16. maj 2023
Læs byrådsmedlem Niels Erik Danielsens (EL) kommentar til kritikken af Kalundborg
Klik på linket: Mild overdrivelse fremmer forståelsen

_____________________________________________________________
Den 15. maj 2023

Her er Nordvestnyts overskrift i samme anledning

Her er hvad denne hjemmeside skrev den 3. juni 2022 (det var før sidste års Tour de France)

Den 03. juni 2022

UD & SE – Costa Kalundborg

F.P.
__________________________________________________________
Den 14. maj 2023
Set på Svebølle vores bys facebook:

Julie Strandby Dam-Larsen føler sig håbefuld sammen med Nicolaj Strandby Dam-Larsen.

Hej Svebøller!


Måske har nogle af jer opdaget, at der sker lidt nede ved lokalerne lige ved stationen –
Det er min mand og jeg der er fuld i gang med at gøre dem klar til vores kreative univers. Der kommer til at åbne et kunstværksted med Julie Dams atelier, galleri, workshops til både børn og voksne, showroom for DJ Nicolaj Strands musikmuligheder og på sigt en lille butik/kaffebar. Vi glæder os helt vildt til at invitere jer alle til en åbningsfest engang i juli måned – vi skal nok sige til lige så snart at vi ved noget mere. Vi håber at I, som os, glæder jer og er klar på at der sker lidt nyt i vores hyggelige lille by

Nicolaj og Julie

Julie og Nikolaj skriver videre:

Vi har en spændende nyhed, som vi har glædet os så meget til at fortælle jer om
Lokalet som I kan fornemme bagved os er vores nye arbejdsplads! Det er vores nye erhvervslokaler lige ved Svebølle Station. Her skal DJ Nicolaj Strand og JULIE DAM – Kunst & Kulturformidling holde til, og på sigt skal det blive til galleri, showroom, kontor, et lille rammeværksted (med hjælp fra Morfar) og et sted for workshops og events. Vi knokler i øjeblikket på at gøre lokalerne klar, så vi kan komme igang
Alt det skal selvfølgelig markeres med en åbningsfest, som vi glæder os til at invitere til. Vi er SÅ taknemmelige for alt den støtte og support vi får fra jer omkring os, så vi tør at kaste os ud i sådan et crazy (MEN FEDT) projekt – TAK ❤️

Ovenstående er set på Svebølle vores bys facebook
___________________________________________________________
Den 14. maj 2023

Borgermøder om 3. etape af Kalundborgmotorvejen

Vejdirektoratet inviterer til borgermøder i Holbæk Kommune og Kalundborg Kommune om anlæg af 3. etape af Kalundborgmotorvejen mellem Knabstrup og Kalundborg. Det sker i forbindelse med, at det opdaterede projektforslag og miljøkonsekvensvurderingen er i høring

Der bliver afholdt i alt tre møder langs strækningen. Møderne begynder med en gennemgang af det opdaterede projektforslag, hvor der vil være fokus på den aktuelle lokalitet. Derefter er der sat tid af til at få en snak med vores fagfolk om projektet, og hvordan det kommer til at påvirke naboer, trafikanter, natur og miljø m.m.

Holbæk Kommune

Tirsdag den 23. maj, kl. 17.00-19.00, Jyderup Hallen, Elmegården 58, 4450 Jyderup

Onsdag den 31. maj, kl. 17.00-19.00, Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv

Kalundborg Kommune

Torsdag den 25. maj, kl. 17.00-19.00, Svebølle Hallen, Højvangen 10, 4470 Svebølle

Deltagelse kræver ikke tilmelding.

Vejdirektoratet har sendt motorvejsprojektet i høring frem til den 16. juni 2023. Du finder høringsmaterialet m.m. her https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/kalundborgmotorvejen

___________________________________________________________
Den 13. maj 2023

___________________________________________________________
Den 06. maj 2023

___________________________________________________________
Den 29. april 2023

___________________________________________________________
Den 23. april 2023

Læs hvad TV Kalundborg skriver – Klik her
Læs Vejdirektoratets hjemmeside – Klik her
__________________________________________________________
Den 23. april 2023
Arrangement på Centertorvet
Svebølle Lokalråds Flaglaug sætter flag gennem byen Lørdag den 29. april.

Der bliver trampet hårdt i pedalerne, når Svebølle Boldklub arrangerer stort sponsor-cykelløb. Det sker på centertorvet i Svebølle foran SuperBrugsen.
Som noget ekstra i år kommer Zididada og spiller cirka klokken 12. Selve cyklingen begynder klokken 10.30 og varer en times tid.
Musikken har indehaver af Center Pubben sponsoreret. Torben Adrian fejrer nemlig samme dag, at det er 30 år siden han overtog Center Pubben.
https://www.sn.dk/kalundborg-kommune/cykelloeb-og-musik/…

Lørdag den 29. april er der sponsorcykelløb til fordel for Svebølle Boldklubs ungdomsarbejde og Lykkeliga. Zididada sørger for musikken. Foto: Hans Jørgen Johansen

(Dette er set på Svebølle Lokalråds facebook)
__________________________________________________________
Den 23. april 2023

__________________________________________________________
Den 17. april 2023
Set på Svebølle Lokalråds facebook:

______________________________________________________
Den 16. april 2023

Vibeke Riise Andersen skriver på Svebølle Lokalråds facebook:
Opsummering af møde vedr. fordeling af landdistriktspulje 2023 i Landdistrikt Nord d. 11/4-2022 i Havnsø

Svebølle lokalråd, udsendte til Havnsø- Vibeke Riise Andersen

Bordet rundt.

Efter en præsentationsrunde, tog vi en omgang rundt om bordet hvor de forskellige foreninger og lokalråd fortalte hvad der rørte sig i deres områder, og herunder blev der snakket lidt frem og tilbage om hvordan vi løste forskellige situationer.

Hvis der fremover i øvrigt er forslag til dagsorden må i gerne sende dem til Kristian (Havnsø) Nyt fra Landdistriktsudvalget Troels og Malou fortalte om hvad der arbejdes med i Landdistriktsudvalget, og vil også undersøge kommunens cykelstiplan.

Hanne spurgte ind til handleplaner vedr. forsikring af legepladser, og her vil Troels og Malou følge op. Referater fra udvalgsmøder kan ses her https://dagsordener.kalundborg.dk/abonnent

Opdeling af område nord til Øst og Vest.

Vi vendte en opdeling af det nuværende Landdistrikt Nord til fremtidigt hhv. Landdistrikt Øst og Vest. Der var enighed blandt de 9 fremmødte lokalråd/foreninger om at afprøve det i en periode og så tage det op på et fællesmøde, når der skal igen skal være valg til Landdistriktsudvalget, hvor vi så vil drøfte om det skal fortsætte eller vi skal gå tilbage til et samlet Landdistrikt Nord – Dvs. at der således er tale om en prøveperiode.

Vores oplæg er flg.

Nyt område øst Snertinge, Føllenslev & Faurbo Lokalråd Havnsø Lokalråd- Bregninge Beboerforening- Eskebjerg Beboerforening- Bjergsted beboerforening

Nyt Område vest Røsnæs Udviklings og Beboerforening Raklev og Omegns Lokalråd- Svebølle Lokalråd -Viskinge Beboerforening -Kærby Landsbylaug.

Vi aftalte at Kristian skulle skrive til Rikke Forchammer.

Fordeling af landdistriktsmidler.

Den årlige pulje (Lokalrådspulje til venstre på billedet) – bevilget efter beløbene med rødt på billedet. Særlig pulje til arrangementer/aktiviteter (Arrangementspuljen til højre på billedet) – bevilget efter de røde beløb på billedet.

Næste møde

Næste møde blev ikke aftalt men der sendes mail om næste møde sammen med en doodle-afstemning

Evt. Der blev igen talt om, ligesom som tidligere, at hvis man ikke møder op til møderne eller sender sine ønsker, så kan man ikke forvente at blive prioriteret til tildeling fra pulje.

___________________________________________________________
Den 16. april 2023

__________________________________________________________
Den 06. april 2023

___________________________________________________________
Den 01. april 2023

_____________________________________________________________
Den 31. marts 2023

Statsminister Mette Frederiksens besøg i Svebølle
__________________________________________________________
Den 25. marts 2023

__________________________________________________________
Den 21. marts 2023

TV-Kalundborg om Andel og Bonusordninger

F.P.
__________________________________________________________
Den 18. marts 2023

___________________________________________________________
Den 15. marts 2023

Kan være et billede af 16 personer, personer, der sidder og indendørs
__________________________________________________________
Den 12. marts 2023

Du kan læse en omfattende omtale af Michael Bojesen i ÆLDRE SAGENS blad siderne 24-28 – Klik her: ÆLDRE SAGEN medlemsbladet oktober 2020
___________________________________________________________
Den 11. marts 2023

Der blev holdt en rigtig god generalforsamling i Svebølle Lokalråd. Peter Jacobsen var dirigent.

Den afgående Formand Arne Jensen kom med bestyrelsens beretning. Kasserer Lene Jørgensen fremlagde budget 2023 og 2024.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Vibeke Riise Andersen, Annika Søs Alberg, samt Nikolaj Lykke Vad.

Genvalg af suppleant Katja Hansen og nyvalg af Palle Christensen.

Bestyrelsen valgte Annika Søs Alberg til Svebølle Lokalråds nye Formand og Vibeke Riise Andersen som Næstformand.

Arne Jensen og Hallur K. Hallsson forsætter som menige medlemmer.

Genvalg af Revisor Ian Olsen og Benny Christiansen forsætter.🙂

Lokalrådets kasserer Lene Jørgensen overrækker en erkendtlighed til aftenens dirigent, Peter Jacobsen. Den afgående formand Arne Jensen (stående) ser til..

_____________________________________________

Den 08. marts 2023

Klik på dette link:
Trap Danmark – Svebølles Historie
__________________________________________________________
Den 05. marts 2023

På billedet ses godsejer Ole Junker, Aunsøgaard. Ole Junker var bogmester i Bjergsted Kommune  fra 1974 til 1986

Læs om søslaget i Køge Bugt i 1710 – Klik her
___________________________________________________________
Den 04. marts 2023

Klik på billedet!

___________________________________________________________
Den o3. marts 2023

Julie Dam har indledt sit foredrag

Julie Dam og hendes mand Nicolaj Strand havde sammen med Svebølle Kvikbibliotek og Biblioteksgruppen torsdag aften inviteret til fernisering og til  foredrag om ”Livet som kunstner, arkæolog, tilflytter og kulturformidler”.
Efter ferniseringen af de udstillede malerier, der er inspireret af de mange unikke kultur- og naturlandskaber i Svebølle området, indledte Julie Dam sit foredrag med at fortælle om, hvordan hendes interesse for kunst var blevet vakt. Den blev vakt allerede i hendes tidlige barndom, hvor hun kom meget hos sin morfor, der er rammeforgylder og fremstiller af billedrammer, og hvor morfarens hjem var fyldt med kunst fra ”top til tå”, som hun udtrykte det. Endvidere fik morfaren gennem Julies barndom jævnligt besøg af nogle af vore fremmeste kunstnere, som på forskellig vis gjorde indtryk på hende. Hun nævnte bl.a. Kurt Trampedach, Preben Hornung, Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt. Sidstnævnte har gjort et uudsletteligt indtryk på hende, og hun er i høj grad inspireret af Maja Lisa Engelhardts kunst.
Ved siden af kunsten er det kunstformidling og arkæologi, der optager Julie Dam. Interessen for arkæologi får Julie Dam udlevet gennem Naturpark Åmosen/Fugledegård. Julie Dam er uddannet
Forhistorisk Arkæolog, og har de sidste 4 år arbejdet på Fugledegård – Tissø Vikingecenter.
Julie Dam og hendes mand, der er professionel DJ og producer skiftede for 6 år siden en lille dyr lejlighed på Vesterbro i København ud med deres nuværende bolig på Mindevej i Svebølle. De fik demed masser af plads og Julie fik mulighed for et indrette det atelier, som hun havde ønsket sig.
De udstillede billeder er skabt i kærlighed til Svebølle og Svebølles nærområde. Julie Dam gav udtryk for, at hun med sin kunst ønsker at give Svebølle et løft.
I løbet af aftenen blev der budt på boblevand og lidt sødt til munden.
Aftenens underlægningsmusik blev leveret af Julie Dams mand, Nicolaj Strand.

Der var blandt de vel 80 fremmødte stor begejstring for det spændende og inspirerende foredrag, og mange følte efterfølgende trang til at komplimentere Julie Dam og takke hende for aftenens foredrag.

Klik på billederne for stor størrelse

Læs mere om Julie Dam og hendes mand Nicolaj Strand på de efterfølgende links:

Klik her: Julie Dam
Klik her: Bibliotekets foromtale til fordrag med Julie Dam
Klik her: https://www.nicolajstrand.dk/

F:P:
__________________________________________________________
Den 02. marts 2023
Set på Svebølle vores bys facebook

______________________________________________________

Den 17. februar 2023

___________________________________________________________
Den 17. februar 2023

Høringssvar til Kalundborgmotorvejen set på Svebølle Lokalråds facebook

Kære Per Isaksen/Bregninge Beboerforening

Tak for jeres henvendelse – og for jeres kortbilag, der illustrerer den nuværende tunge trafik i området.

Som Vejdirektoratet også tilkendegav på informationsmødet er der ingen nemme løsninger når det gælder trafikken i området omkring Bjergsted og Bregninge.

I den kommende høring vil der blive præsenteret en løsning med østvendte ramper ved Bjergsted – som et politisk tilvalg. Fordele og ulemper ved et sådant forslag vil blive behandlet.

Vejdirektoratet er tidligere blevet præsenteret for forslaget om etablering af ramper ved Gammelrand. Vi har kigget på forslaget  – og vi vil ikke anbefale en tilslutning til motorvejen det pågældende sted. Det strider mod vores principper at etablere adgange målrettet enkelte faciliteter, i dette tilfælde betonindustrien. Vi tilstræber generelt ensartede og letforståelige adgangsforhold til motorvejsnettet.

Generelt mener vi, at det trafikale behov kun nødvendiggør ét tilslutningsanlæg i området. Områdets karakter og den tunge trafik fra Gammelrand og de mange grusgrave gør dog, at det er svært at finde en løsning som tilgodeser alle.

Det er dog rigtigt at trafikken på Kalundborgvej og Frederiksberg forbi Bregninge og Løgtved ser ud til at stige fremadrettet. Kalundborg Kommune er vejmyndighed for rute 155 og øvrige sekundære/interne veje i området og de er derfor en vigtig aktør ift. fastlæggelse af tvangsruter for tunge køretøjer i området, mm. Vejdirektoratet er i løbende dialog med kommunen omkring trafikale forhold.

Siden informationsmødet i Svebølle Hallen har Vejdirektoratet – efter aftale med Kalundborg Kommune – ændret den planlagte overføring af Kalundborgvej (som sti eller vej) til en forlængelse af eksisterende Kalundborgvej så den får en tilslutning til Frederiksberg. Se vedhæftede principskitse.

Vejforlængelsen syd for motorvejen bliver forsynet med cykelbaner og Frederiksberg sideudvides for at etablere bedre forhold for cyklister på strækningen mellem tilslutning af Kalundborgvej og motorvejsbroen.

Trafikken på landevejen forbi Viskinge bliver reduceret markant hvilket alt andet lige vil gøre den mere attraktiv for bløde trafikanter og Vejdirektoratet har fokus på at de bløde trafikanter kan føres sikkert forbi rampeanlæggene.

Ændringen vil desuden sikre at den gennemkørende tunge trafik, som ikke afvikles via motorvejen, ikke kommer til at foregå via Hovedgaden i Viskinge

Venlig hilsen

Christian Tolderlund
Denior projektleder
Større Anlæg PMO
.

Vibeke Riise Andersen skriver:

Jeg har nu modtaget det nye kort som viser at vejen bliver på den anden side.

-og ikke som det forslag de først havde lagt op, med en vej fra Løgtved til Skovvejen med en lille vej til Mindegårdsvej og så en bro over.

Som I kan se, bliver det en ny vej tæt på/ved siden af opkørselrampen som er der i dag, fra Kalundborg til Frederiksberg, det var den vej de i første omgang havde tænkt som arbejdsvej, når de går i gang med motorvejen, hvor deres forslag også er, at når arbejdet er færdigt, kan der laves Benzin og P-plads.

Læs side 57-58 i den vedhæftede fil.

Når man ser side 58 foto, kan man se at vejen fra Løgtved til Mindegårdsvej er indtegnet, har man sparet den væk nu, til fordel for at man laver en ny vej fra Mindegårdsvej til Dønneland?

Er der nogen i gruppen der har noget om det?

 

Hilsen Vibeke Riise Andersen

Svebølle Lokalråd- Trafik- gruppen

 

Klik her: Rute 23

__________________________________________________________
Den 14. februar 2023

Set på Svebølle Lokalråds facebook:

Avisen skriver den 14. Februar 2023

En udfordring når ny cykelsti skal krydse jernbanen

Toget fra Kalundborgsiden er her på vej forbi Viskinge og dernæst Svebølle.

TOGET FRA KALUNDBORGSIDEN ER HER PÅ VEJ FORBI VISKINGE OG DERNÆST SVEBØLLE.

Godkendt: Teknik- og Miljøudvalget har godkendt skitseprojektet for cykelsti mellem Viskinge og Svebølle.

Ulrik Reimann

Kalundborg: Nu har medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune godkendt skitseprojektet for cykelstien mellem Viskinge og Svebølle, og detailprojekteringen sættes i gang.

– Vi fulgte indstillingen, fortæller udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V), og det betyder, at der også er mulighed for at anvende en midlertidig løsning i forbindelse med krydsning af jernbanen.

Den handler om, at den dobbeltrettede cykelsti projekteres og udbydes som planlagt, men stoppes på hver side af jernbaneoverskæringen. Cyklisterne må krydse jernbaneoverskæringen ved at køre på kørebanen mellem de to cykelstier. Cyklisterne fra Svebølle skal desuden krydse Viskingevejen på hver side af jernbaneoverskæringen.

Banedanmark er i gang med at udrulle en nyt, landsdækkende signalprogram, og det gør krydsningen af jernbanen udfordrende. Det har blandt andet indflydelse på jernbaneoverskæringen på Viskingevej, overkørsel nr. 208, som forventes at skulle ombygges i løbet af 2024.

I forhold til kommunens cykelstiprojekt har Banedanmark meddelt Kalundborg Kommune, at man er indforstået med, at Banedanmark skal betale for de nødvendige ændringer i forbindelse med cykelstiprojektet.

Det er nemlig sådan, at når der er tale om ændringer, der ikke har til formål at øge kapaciteten for motorkøretøjer, er det infrastrukturforvalteren, i dette tilfælde Banedanmark, der skal betale for ændringer til at sikre de svage trafikanter, altså fodgængere og cyklister.

Medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget har desuden godkendt, at “arealerhvervelse til anlæg af cykelstiforbindelsen fremmes ved ekspropriation efter § 96 i Vejlovens kapitel 10, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler herom.

Kan være et billede af træ og vej

______________________________________________________________
Den 08. februar 2023
Set den 08. februar 2023 på Svebølle Lokalråds facebook

Klik på billedet!

Brev med forslag-afsendt igen

Til Kalundborg Kommune

I forbindelse med processen for kommuneplan 2021, indsendte Svebølle Lokalråd et høringssvar, med forslag om, at ændre på planen for byudvikling i Svebølle, som for nuværende udgøres af området S1.B11 på vestsiden af Viskingevejen.

Lokalrådets forslag var, at fjerne kravet om, at husene skal opføres med røde tegltage, samt at ændre placeringen af byudviklingsområdet, idet S1.B11 ikke er optimalt placeret, da der kræves krydsning af Viskingevejen for at komme i skole, til handlemuligheder, idræt mv. Lokalrådet foreslog i stedet en langt bedre placering, som er for enden af “det blinde vejstykke” på Viskingevejen – i området mellem den grønne kile/beplantningsbæltet S1.R04 og Viskingevejen/Rugtvedvej, hvor der vil kunne laves et, efter vores mening langt mere attraktivt område med grøn kile og med direkte forbindelse til byens stisystem. Det vil også ligge længere væk fra jernbanen og kommende motorvej. Placeringen kan ses på vedhæftede kort.

Efter vores oplysninger ejer kommunen en del af området.

I Hvidbogen til kommuneplanen, var svaret fra kommunen, at den nuværende udpegning i kommuneplanen fastholdes, men at kommunen vil være åben overfor dialog med lokalrådet, når kommunen igangsætter kommende planlægning for nye boliger i Svebølle – hvilket vi fornemmer er en opgave der snart igangsættes!. Vi har desuden fået at vide af kommunens administration, at det også var en god idé, at give inputs til dette emne, i forhold til arbejdet med kommunens udviklingsstrategi – derfor fremsendes dette forslag igen!

Med venlig hilsen

Vibeke Riise Andersen, repræsentant for Svebølle Lokalråd

og Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsesmedlem

Kan være et billede af udendørs og tekst, der siger "Banetoften Lokalrädets forslag til aendring af placeringen pả Byudviklingsplanen-Huse uden krav om rode tage. Kobieravoj Faksbjergvej Stationsvej Kildevej Svebolle Parken Dovnaeldevej Centret Folfodvej Rosenhaven Lavendelvej Gyldenrisvej. Navrvej Frederiksberg Vinkelvej Jernbanevej Nordvestvej Parcelvej Fabrikvej Oresovej Vesterled Stationsvej Azaleavej Svinghulen Nyvej Hojbjergvej"Klik på billedet for stor størrelse!

______________________________________________________
Den 04. februar 2023

Svebølle Lokalråd skriver den 2. februar 2023 (facebook)

90 km/t på skolevej med 60 km/t hastighedsgrænse.

Frederiksberg i Svebølle er en skolevej – men alligevel kører 700 biler i døgnet mere end 90 km/t. Totalt set kører 4700 biler på strækningen på et almindeligt hverdagsdøgn.

Selvom der er en hastighedsbegrænsning på 60 km/t på strækningen, så ligger gennemsnitsfarten på hverdage på ca. 68 km/t. 45% af bilerne kører mere end de tilladte 60 km/t, og 15% af dem kører mere end 91 km/t – det betyder at 700 biler hver dag står til en bøde på omkring 4.000 kr. og et klip i kørekortet.

Der kørte i gennemsnit 4762 motorkøretøjer om dagen – næsten 500 af dem er tunge køretøjer. Der er lidt mere nordgående trafik end sydgående – forskellen er ca. 200 biler i døgnet. Intensiteten er høj om morgen mellem 7 og 8 med 375 biler i timen, svarende til en bil hvert 10. sekund. Men myldretiden om eftermiddagen er kraftigere, idet intensiteten i de tre timer fra 14 – 17 er over 400 biler i timen.

En cyklist på Frederiksberg, der cykler på vej til skole om morgenen med 15 km/t de 1,3 km fra Gl. Skovvej til ”JR-krydset” i Svebølle må forvente at blive overhalet af op mod 20 biler – 2 af dem vil være enten lastbiler eller busser og halvdelen af dem vil køre mere end tilladt.

Det kan vel næppe karakteriseres som en sikker skolevej – og det er derfor vigtigt, at vi får forbedret forholdene, før der sker en alvorlig ulykke”, siger Annika Alberg fra trafikgruppen i Svebølle. ”vi ser frem til en fortsat dialog med Kalundborg Kommune om konkrete løsninger.

Baggrund:

Svebølle Lokalråd gennemførte for tre år siden et projekt ( med støtte fra Kalundborg Kommune) et projekt om udviklingsmuligheder i Svebølle og Viskinge. Som led i dette arbejdede en trafikgruppe med ”sikre skoleveje”. Der er to hovedruter til skolen i Svebølle: en vestlig via Viskingevejen og over jernbanen ved overskæringen, og en østlig via Frederiksberg/ Højvangsvej med kryds af jernbanen via Frederiksberg-broen.

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har siden besluttet etablering af en cykelsti, der kan forbedre sikkerheden på den vestlige rute – men der er ikke sket noget med hensyn til den østlige rute.

Trafikgruppen har fortsat arbejdet med at dokumentere behovet for forbedringer også på denne rute, og gennemførte derfor i efteråret 2022 en trafiktælling på Frederiksberg. Lokalrådet finansierede at der blev gennemført en automatisk tælling i uge 43/44 gennem opstilling af en elektronisk tæller på Frederiksberg ved nr. 22.

For yderligere oplysninger kontakt Annika Alberg 31714387 / annikaalberg@gmail.com fra Trafikgruppen eller Arne Jensen, 24649255 / aj261242@gmail.com fra Svebølle Lokalråd.

2. februar 2023

Arne Jensen

_____________________________________________________________
Den 04. februar 2023
Nordvestnyt skriver if. Vibeke Riise Andersen Svebølle Lokalråd (facebook)

Svebølle Lokalråd kalder på politisk handling i forbindelse med farlig skolevej. Foto: Jesper From

SVEBØLLE LOKALRÅD KALDER PÅ POLITISK HANDLING I FORBINDELSE MED FARLIG SKOLEVEJ. FOTO: JESPER FROM

trafik: Svebølle Lokalråd mener, at der er et kraftigt behov for at sikre trafiksikkerheden på skolevejen Frederiksberg. Udvalgsformand vurderer, at problemet skal løses i forbindelse med budget 2024.

Mathias Jepsen

Svebølle: Teknik- og miljøudvalget har netop godkendt prioriteringen af årets trafiksikkerhedsindsatser i Kalundborg Kommune.

Der frigives i alt 6,2 millioner kroner til forskellige indsatser, hvor trafiksikkerheden skal øges. Det sker på baggrund af henvendelser samt forslag fra borgere og kommunens egne iagttagelser.

Blandt andet skal pengene bruges på konkrete indsatser på Røsnæsvej og ved Hvidebækskolen.

Imidlertid håber Svebølle Lokalråd samt den lokale trafikgruppe på, at der kan findes løse penge i det allerede godkendte budget til at sikre skolevejen Frederiksberg i Svebølle, som, de mener, udgør en decideret fare for de bløde trafikanter.

Derfor har lokalrådet i løbet af november betalt et privat firma for at foretage hastighedsmålinger i en uge.

Nu er målingerne landet hos lokalrådet og trafikgruppen, som har sendt dem i retning af blandt andet teknik- og miljøudvalget med forhåbningen om, at der kan blive etableret en ekstra cykelsti.

Udsigt til løsning i 2024

– Vi vil gerne bruge optællingen til at finde ud af, hvad der kan laves af konkrete løsninger på strækningen. Vi er godt klar over, at der ikke er penge til at lave den ønskede cykelsti helt fra Jorløse til Bregninge. Men vi håber, at der kan gøres noget i det belastede og farlige område fra Gl. Skovvej ned til Saltoftevænge, siger Arne Jensen, der er formand for Svebølle Lokalråd.

Målingerne fra skolevejen på Frederiksberg viser, at der på et hverdagsdøgn kører 4700 biler, og at 705 biler kører mere end 90 kilometer i timen på en strækning, der er begrænset til 60 kilometer i timen.

– Det kan vel næppe karakteriseres som en sikker skolevej – og det er derfor vigtigt, at vi får forbedret forholdene, før der sker en alvorlig ulykke, lyder det fra Annika Alberg, der er en del af trafikgruppen i Svebølle.

Formand for teknik- og miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) har også kigget på hastighedsmålingerne fra lokalrådet.

Han anerkender, at der er et problem, men forklarer, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at gøre noget ved problemet.

Imidlertid åbner udvalgsformanden op for, at problemet kan indgå i forbindelse med de politiske forhandlinger omkring budget 2024:

– Lokalrådet i Svebølles arbejde har øget den politiske bevågenhed på Frederiksberg, siger Jakob Beck Jensen, der fortsætter:

– Problemerne på Frederiksberg skal også løses. Men det kan først blive i forbindelse med budget 2024. Formentlig som en prioriteret særbevilling eller gennem midler fra trafiksikkerhedspuljen.

Kan være et billede af vej
__________________________________________________________

Den 24. januar 2023


___________________________________________________________
Den 17. januar 2023

Læs hvad Nordvestnyt skriver  Klik her
___________________________________________________________
Den 14. januar 2023

Klik på pdf-filen og læs om trafiktællingen på Frederiksberg:
Trafiktælling på Frederiksberg (003) uge 44 og 45 år 2023(1)
___________________________________________________________
Den 17. januar 2023
__________________________________________________________
Den 12. januar 2023
Set på Svebølle Lokalråds facebook

___________________________________________________________
Den 03. januar 2023

Thomas Malthesen Hiort skriver på Lokalrådets facebook:
Hej alle. Nu er forslaget til kommuneplanen i høring. Vi er nogle stykker, herunder Lars Kuhre Mortensen og Gert Larsen der har presset på for at få udlagt nogle flere byggegrunde i Svebølle, da der jo snart er “udsolgt”. Det er nu sket. Placeringen er foreslået som i linket nedenfor. Hvad siger I til det herinde?

Klik her: Planområde Svebølle

__________________________________________________________
Den 30. december 2022

Kilde: DR-sport 13. sep. 2022 kl. 20.23
__________________________________________________________
Den 24. december 2022

Viskinge Kirke Juleaften

__________________________________________________________
Den 20. december 2022

Klik på billederne!

F.P.
___________________________________________________________
Den 20. december 2022

___________________________________________________________
Den 04. december 2022
Annika Søs Alberg fra Svebølle Lokalråd skriver:


______________________________________________________
Den 02 december 2022
Set på Svebølle lokalråds facebookLæs om Svebølle Erhvervspark: her
___________________________________________________________

Den 01. december 2022

Klik her: Koncert på Svebølle skole
__________________________________________________________
Den 30. december 2022

Dette er set på Svebølle Lokalråds facebook d.d.

KALUNDBORG KOMMUNE – Plan, Byg og Miljø skriver:

Kære lodsejere og beboere.

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har besluttet, at der i perioden 2023 skal anlægges en ca. 700 m lang cykelforbindelse mellem Viskinge og Svebølle (Banetoften).
Projektet er opstartet, og de indledende undersøgelser er nu i gang. Vi vil derfor gerne invitere til et informationsmøde, hvor vi præsenterer de indledende undersøgelser og vores overvejelser.
I vil have mulighed for at komme med jeres synspunkter og stille spørgsmål til projektet og dets omfang.
Det forventes, at der senere i projektforløbet blive afholdt et offentligt borgermøde om projektet, når forholdene omkring cykelforbindelsen er blevet mere konkrete.
Informationsmødet afholdes i Svebølle Hallens mødelokale. Tirsdag den 6. december 2022 kl. 19-20.30
Har du spørgsmål eller oplysninger relaterede til projektet, er du mere end velkommen til at kontakte nedenstående.

Med venlig hilsen

Cebrail Aslan

Projektleder
Direkte: 59 53 52 81
Email: ceas@kalundborg.dk
Jan Krause
Projektmedarbejder
Direkte: 29 28 50 21
Email: japt@kalundborg.dk

F.P.
_____________________________________________________

Den 29. november 2022
Dette er set på Svebølle Lokalråds facebook d.d.

Cykelsti Viskinge-Svebølle – Klik på de 5 pdf-filer og læs og se mere!
Cykelsti 1
Cykelsti 2
Cykelsti 3
Cykelsti 4
Cykelsti 5

F.P.
______________________________________________________
Den 29. november 2022
Så kom der lys i Svebølle Centertorvs juletræ

Det lille juletræ står nu pyntet med lys for 2. år i træk. Lokalrådet lod det lille træ plante på Centertorvet for et par år siden. For hvert år, der går, vokser træet sig større og større. Som bekendt starter man som lille og så bli’r man stor. (Buster Larsen 1962).

Klik på de små billeder for at se større billeder

F.P.
__________________________________________________________
Den 29. november 2022

Ifølge Nordvestnyt


___________

Se de 3 kort i stor størrelse  Klik på disse billeder:

Tidsplaner

Følg med i motorvejsbyggeriet på Vejdirektoratets hjemmeside
F.P.
______________________________________________________________
Den 28. november 2022

Det lille juletræ står nu pyntet med lys for 2. år i træk. Lokalrådet lod det lille træ plante på Centertorvet for et par år siden. For hvert år, der går, vokser træet sig større og større. Som bekendt starter man som lille og så bli’r man stor. (Buster Larsen 1962).

Et kig ind i lokalerne i Centret 1 – Klik på billederne!

F.P.
___________________________________________________________
Den 27. november 2022
Set på Svebølle Lokalråds facebook

__________________________________________________________
Den 26. november 2022

I midten af billedet ses Åvangens formand Carsten Ahrens trække lod blandt de gratis indgangsbilletter

Tombolaen måtte hurtigt melde udsolgt. Billedet er taget en time efter, at markedet åbnede.

Klik på billederne!

___________________________________________________________
Den 06. november 2022
Set på Svebølle Lokalråds facebook:

Informationsmøde om Kalundborg-Motorvejen
Invitation til informationsmøder om 3. etape af Kalundborgmotorvejen

Vejdirektoratet afholder informationsmøder i Holbæk og Kalundborg Kommuner om anlæg af den resterende del af Kalundborgmotorvejen mellem Knabstrup og Kalundborg. Det sker i forbindelse med opdateringen af VVM-undersøgelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) fra 2012.
Der bliver afholdt i alt tre møder på forskellige lokationer langs strækningen. Møderne vil foregå som åbent hus-arrangementer. Informationsmøderne bliver afholdt følgende dage:

Mandag den 21. november, kl. 17.00 til kl. 21.00, Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv

Torsdag den 24. november, kl. 17.00 til kl. 21.00, Jyderup Hallen, Elmegården 58, 4450 Jyderup

Mandag den 28. november, kl. 17.00 til 21.00, Svebølle Hallen, Højvangen 10, 4470 Svebølle

Der opfordres til at man deltager i det møder, der afholdes tættest på ens ejendom, da indholdet på mødet tilpasses den enkelte lokation.

Du kan læse mere om 3. etape af Kalundborgmotorvejen på projektets hjemmeside www.vejdirektoratet.dk/projekt/kalundborgmotorvejen.

Kalundborgmotorvejen

______________________________________________________________Den 04. november 2022

Præsident Joe Biden beskriver USA med et ord – Klik her
_____________________________________________________________
Den 03. november 2022


___________________________________________________________
Den 03. november 2022

Kalundborg Kommune

VI SKAL SORTERE LIDT MERE FRA NYTÅR

Fra 1. januar 2023 gælder affaldsindsamlingen derhjemme 3 nye kategorier:

Pap skal afleveres sammen med papir.

Mad-og drikkekartoner skal afleveres sammen med metal og plast.

⚠️ Farligt affald samles i en miljøkasse, som udleveres i januar.

De to beholdere, du kender, skal altså fortsat bruges – og begge beholdere bliver fra nytår tømt hver anden uge.

Miljøkassen skal opbevares tørt, og må højst indeholde 4 kg. Miljøkassen bliver ombyttet via en tilmeldeordning.

ℹ️ Der kommer mere information i postkassen til husstande med egne beholdere i løbet af november.

Med i pakken er en ny sorteringsvejledning og klistermærker til pap og mad-og drikkekartoner til de eksisterende beholdere.

Læs mere om ændringerne – og om hvordan de kommer til at fungere for sommerhuse og boliger med fællesindsamling på www.Kalundborg.dk/affald2

___________________________________________________________

Den 31. oktober 2022

__________________________________________________________
Den 30. oktober 2022

__________________________________________________________
25. november 2022

Læs dagsorden – Klik her: Borgmestermøde 071122 – trafikgruppe Svebølle og omegn(2)
__________________________________________________________
Den 22. oktober 2022

__________________________________________________________
Den 20. oktober 2022

__________________________________________________________
Den 20. oktober 2022
Set på Svebølle vores bys facebook______________________________________________________

Den 15. oktober 2022

F.P.
___________________________________________________________
Den 15. oktober 2022

__________________________________________________________
Den 08. oktober 2022

__________________________________________________________
Den 05. oktober 2022

Læs, hvad TV Kalundborg skriver her!
__________________________________________________________
Den 03. oktober 2022

__________________________________________________________
Den 29. september 2022
Set på Nordvestnyt

F.P.
_____________________________________________________
Den 29. september 2022
Set på Svebølle vores bys facebook

F.P.
_____________________________________________________

Den 25. september 2022

__________________________________________________________
Den 21. september 2022

Klik på pdf-filen og læs hvad kommunen skriver: Renovering af Svebølle Centertorv
__________________________________________________________
Den 19. september 2022

Klik på det lille billede for stor størrelse!

Læs om den ny Borgerrådgiver her
__________________________________________________________
Den 18. september 2022

Lørdag formiddag havde Svebølle lokalråd indbudt beboerforeningerne i Bregninge-Svebølle-Frederiksberg-Højbjerg-Jorløse og Viskinge området samt andre, der måtte være interesseret, heriblandt hele Trafik- og miljø udvalget og Skolebestyrelsen til dialogmøde om trafikken i Svebølles nærområde.
Svebølle Lokalråd ønskede forud for et aftalt møde med borgmester Martin Damm den 7. november d.å. at danne sig et overblik over, hvad der lokalt i de nævnte områder måtte være af ønsker på trafikområdet. På mødet koncentrerede man sig i
sær om, hvordan der bedst muligt skabes sikre skoleveje for børn på cykel til og fra Svebølle Skole.
Med den erhvervsudvikling, der må imødeses, med det kommende motorvejsbyggeri, der om få år får direkte forbindelse til Svebølles nærområde og med den byggemodning af den 135.000 m2 store erhvervsgrund op til fjernvarmeværket
nord for Svebølle, vil man kunne forvente en voldsom stigning af trafikken ikke mindst på lastbilområdet på strækningen fra Bregninge til Jorløse.
Allerede nu er der afsat midler til etablering af cykelsti fra Viskinge til Svebølle, der var derfor enighed om, helt at koncentrere sig om nævnte strækning fra Bregninge til Jorløse. Det blev besluttet, at der ved lokales hjælp på udvalgte tidspunkter og steder skulle foretages trafiktælling med henblik på at få nogle faktuelle tal at forholde sig til.
Lørdagens møde blev styret og ledet af Lokalrådets formand Arne Jensen, der blev godt støttet af Vibeke Riise Andersen, ligeledes fra Lokalrådet.
Mellem 20 og 25 meget engagerede
fremmødte deltog i mødet – heriblandt Nikolaj Vad (A), der er medlem af kommunalbestyrelsen.

F.P.

__________________________________________________________
Den 18. september 2022

Læs omtalen i Nordvestnyt – Klik her
__________________________________________________________
Den 17. september 2022

Svebølles serie 1 hold indtager med 7 point for 6 kampe 9. pladsen i tabellen, der udgøres af 14 hold. – Serie 3 holdet indtager 3. pladsen (ud af 12 hold) – Serie 5 indtager 4. pladsen (ud af 10 hold)
__________________________________________________________
Den 15. september 2022

Klik her
__________________________________________________________
Den 15. september 2022
Set på Svebølle Lokalråds facebook

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Den 03. september 2022


Læs omtalen på TV-Kalundborg her
___________________________________________________________
Den 03. september 2022


__________________________________________________________
Den 29. august 2022

__________________________________________________________
Den 24. august 2022

Læs om missionen – Klik her
__________________________________________________________
Den 24. august 2022
__________________________________________________________
Den 23. august 2022

__________________________________________________________


__________________________________________________________
Den 15. august 2022


Læs, hvad DR skriver om Katrine her
__________________________________________________________
Den 14. august 2022

Læs Kalundborg Kommunes salgsprospekt – Klik her
__________________________________________________________
Den 14. august 2022F.P.
__________________________________________________________
Den 13. august 2022

Set på Svebølle Lokalråds facebook


F.P.
_______________________________________________________

Den 07. august 2022

Klik her: Kristeligt Dagblad – De mange kønsbegreber

Læs også her: Kristeligt Dagblad – Normstormerne hjernevasker og indoktrinerer

Og læs her: Jyllands Posten – Vi, Normstormerne er de første rigtige mennesker

F.P.
___________________________________________________________
Den 06. august 2022

F.P.
__________________________________________________________
Den 31. juli 2022

Klik på billedet for større tekst!

__________________________________________________________
Den 24. juli 2022


__________________________________________________________
Den 09. juli 2022

__________________________________________________________
Den 23. juni 2022

3 fotos taget den 12. maj 2021 – klik på billederne!

Klik på linket!

Høring i forbindelse med nedlæggelse af kommunal adgangsvej til Aunsø gl. Kirke

F.P
__________________________________________________________
Den 20. juni 2022
Set på Svebølle Lokalråds facebook


F.P.
______________________________________________________

Den 13. juni 2022

Klik på billederne!
F.P.
__________________________________________________________
Den 17. juni 2022

__________________________________________________________
Den 12. juni 2022


F.P.
__________________________________________________________
Den 03. juni 2022

UD & SE – Costa Kalundborg

F.P.
___________________________________________________________

Den 31. maj 2022

Det er muligt at bedste 3-er rykker med op, er det tilfældet skal Svebølle, hvis Svebølle ender på 3. pladsen, spille om oprykning med 3-eren fra pulje 1. Som det ser ud nu bliver det enten mod Bagsværd BK eller Stenløse BK

Læs Nordvestnyts kampreferat: Svebølle tog 2. pladsen tilbage
F.P.
__________________________________________________________
Den 26. maj 2022

Svebølle Butikscenter som det tog sig ud Kristelig Himmelfartsdag kl. 11.00
Klik på billederne!

F.P
_____________________________________________________________.
Den 21. maj 2022

Læs Nordvestnyts kampreferat: Svebølle vandt den lille finale
__________________________________________________________
Den 17. maj 2022

Læs Nordvestnyts omtale af arrangementet – Klik på linket!
Svebølle fester løs på græsset og i Hallen
_______________________________________________________

Den 17. maj 2022
Set på Svebølle vores bys facebook

_____________________________________________________

Den 15. maj 2022

Nordvestnyt: Svebølle sejr i chance-orgie
__________________________________________________________
Den 12. maj 2022

__________________________________________________________
Den 10. maj 2022

Biblioteksarrangement i Åvangen for de 0-3-årige, det er en søndag, så børn og voksne kan få en fælles oplevelse

Tid og sted: Søndag den 22. maj klokken 10:00 – 10:50 i Svebølle Kvik Bibliotek, Centervej 13 4470 Svebølle.

Pris: Det er gratis, men du skal have en billet og den kan få med dette link, hvor du også kan læse mere om arrangementet. http://www.kalundborgbib.dk/…/legekoncert-0-3-aar-og…

Kalundborg biblioteker og kvartetten fra Tigertræning inviterer til en legekoncert for de 0-3 årige sammen med deres voksne til deres fantasifulde event, som afholdes i forbindelse med ÆllebælleMAJfortælle festivalen,

Kalundborg Biblioteker, Svebølle Biblioteksgruppe og Tigertræning glæder sig til en festlig formiddag!

På gensyn


__________________________________________________________
Den 10. maj 2022

Biblioteksarrangement i Åvangen. Børneteater for ½ – 3-årige.

Teater Kriskat og Svebølle Kvik Bibliotek inviterer de allermindste på opdagelsesrejse i et forunderligt pelspjusket landskab.

Dato: Torsdag den 19. maj klokken 10:00-10:50
Sted: Svebølle Kvik Bibliotek. Åvangen. Centervej 13 4470 Svebølle.
Børn i dagplejen og vuggestue er inviteret, man alle børn ½-3 år er velkommen

Pris: Det er gratis, men du skal have en billet. Den kan du få med dette link, hvor du også kan læse mere om teateroplevelsen:
http://www.kalundborgbib.dk/…/2-3-aarige-pelzz-med…

På gensyn
Kalundborg biblioteker og Svebølle Biblioteksgruppe


__________________________________________________________
Den 07 maj 2022

Læs Nordvestnyts kampreferat: Svebølle sikrede sig sejren i overtiden

F.P.
____________________________________________________________
Den 06. maj 2022

sn.dk – nyhed – cykelsti mellem Viskinge og Svebølle
___________________________________________________________
Den 01. maj 2022
Set på byens facebook

___________________________________________________________
Den 01. maj 2022

Nordvestnyt – Svebølle inde i point-stime
F.P.
___________________________________________________________
Den 30. april 2022

TV Kalundborg om fjernvarmen i Svebølle
F.P.
___________________________________________________________
Den 25. april 2022

___________________________________________________________
Den 22. april 2022

Klik på billederne!

F.P.
___________________________________________________________
Den 16. april 2022

Læs kampreferat: Nordvestnyt – Sent sejrsmål gav Svebølle sejren

F.P.
___________________________________________________________

Den 12. april 2022

F.P.
___________________________________________________________
Den 11. april 2022

F.P.
____________________________________________________________
Den 09. april 2022

Klik her og læs Nordvestnyts kampreferat: Kedelig 0-0 kamp i Svebølle

F.P.
___________________________________________________________
Den 04. april 2022
Kopi af skrivelse på borger.dk


Svebølle 04.04 2022

Sporfornyelse af jernbanen mellem Holbæk og Kalundborg

Nu starter vi den omfattende renovering af banen mellem Holbæk og Kalundborg. Strækningen skal sporfornyes og gøres klar til den kommende elektrificering og vil derfor være totalspærret fraden 9. april – 6. maj. I den periode indsætter DSB togbusser. Efter genåbningen i maj vil vores entreprenør fortsat arbejde på banen og ved en række broer på strækningen frem til årets udgang.

Hvad skal vi lave i 2022

Hovedarbejderne bliver udført i løbet af én måned. Her skal vi blandt andet forny spor og udføre fornyelsesarbejder inde på Kalundborg Station. Desuden skal vi gøre klar til den kommende elektrificering. Det betyder, at frihøjden mellem spor og krydsende broer skal tilpasses det kommende køreledningsanlæg. I 2023 kom vi retur til næste etape af sporfornyelsen.

Høj aktivitet ved broerne

I 2022 udfører vi forskellige typer arbejder ved en række krydsende broer på strækningen, blandt andet:


Støj og natarbejde i perioder

Som nabo til banen, kan du opleve øget tung trafik og støj fra vores byggepladser, når vi læsser skærver og omlaster vores byggemateriel med store maskiner. Vores entreprenør forsøger at udføre det mest støjende arbejder inden for normal arbejdstid, men i perioder vil der være aktivitet døgnet rundt, så vi udnytter den togfrie periode optimalt.

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

Togbusser

I perioden fra den 9. april – 6. maj indsætter DSB togbusser, som erstatning for togene. I de øvrige perioder opretholdes togtrafikken dog med begrænsninger og reduceret drift. Tjek altid www.rejseplanen.dk for ændringer i trafikken eller kontakt DSB for information om togbusserne på telefon 7013 1415.

Yderligere information og kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet, kan du skrive til vores e-mail:
holbaek-kalundborg@bane.dk. Ved en akut henvendelse kan du ringe til vores vagttelefon hos Falck 7020 8267.mailto: Du kan også læse mere om projektet på vores hjemmeside Holbæk-Kalundborg eller se ændringer af togtrafikken på rejseplanen.dk.

Når arbejdet er færdigt, kan du glæde dig til en fornyet, grønnere og mere driftssikker jernbane.

Med venlig hilsen

Peter Vangsgaard, Projektleder, Banedanmark
___________________________________________________________
Den 02. april 2022


Læs Nordvestnyts kampreferat: Svebølle tog 3 point i topkampen mod Køge

F.P.
___________________________________________________________
Den 31. marts 2022


F.P.
___________________________________________________________
Den 27. marts 2022

TV Kalundborg: Traditionen med MC-træf i Svebølle blev genoplevet lørdag formiddag

En sikkert veltilfreds Niels Kristiansen (Arkivbillede fra et tidligere år)

F.P.
___________________________________________________________
Den 26. marts 2022


Læs Nordvestnyts kampreferat: Superunderholdning i Svebølle – 10 mål
___________________________________________________________
Den 24. marts 2022

___________________________________________________________
Den 21. marts 2022

Hør sangen – Klik her: Pige gik viralt i video fra beskyttelsesrum – nu synger hun på stadion foran tusinder

Læs om 7-årige Amelia Anisovych her: Berlingske – Pige synger på stadion foran tusinder
___________________________________________________________
Den 21. marts 2022

Læs her: Nordvestnyt – 4 uger uden tog
___________________________________________________________
Den 21. marts 2022

___________________________________________________________
Den 21. marts 2022

Parkeringsplads – Vendeplads

Klik på billederne:

F.P.
____________________________________________________________
Den 19. marts 2022

Læs Nordvestnyts kampreferat: Svebølle fik point mod tophold

F.P.
___________________________________________________________
Den 18. marts 2022

____________________________________________________________
Den 18. marts 2022

___________________________________________________________
Den 15, marts 2022

________________________________________________________
Den 15. marts 2022

Ifølge SSI’s daglige opgørelser:
Antal coronarelaterede dødsfald den 13. marts:    5.196

Antal coronarelaterede dødsfald den 01. januar:   3.297

Antal coronadødsfald siden 01. januar 2022:          1.899
___________________________________________________________
Den 14. marts 2022


____________________________________________________________
Den 08. marts 2022

Læs her – Klik på linket!

Nyt sygehusvaskeri skal ligge i Tuse ved Holbæk
____________________________________________________________
Den 08. marts 2022
Set på Svebølle Lokalråds facebook:

______________________________________________________

Den 06. marts 2022

Danmark skal være uafhængig af russisk naturgas
___________________________________________________________
Den 03. marts 2022

Klik på dette link og læs, hvad TV2 ØST skriver i sin reportage:
Nyt sygehusvaskeri på naturgas møder massiv kritik
____________________________________________________________
Den 03. marts 2022
Set på Svebølle Lokalråds facebook:

______________________________________________________

Den 28. februar 2022

___________________________________________________________
Den 18. februar 2022

Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til Kalundborg
Sjælland

Fase
På Vej
Budget
1.886.000.000 kr.
Start
Q1 2022
Kategorier
Vej

Projektet indebærer en udbygning af den eksisterende ca. 20 km lange strækning mellem Regstrup og Svebølle til motorvej samt anlæg af en ny ca. 10 km lang motorvej mellem Svebølle og Kalundborg. Med projektet vil der være motorvej på hele strækningen mellem Kalundborg og København.
Som led i projektet er der planlagt opsætning af 3,5 km støj-skærme på de mest støjbelastede dele af strækningen. Projektet har en skønnet anlægsudgift på 1.886 mio. kr.
Projektet har en samfundsøkonomisk forrentning på 5,7 pct. beregnet med en CO2-pris på ca. 300 kr. pr. ton. For en CO2-pris på 1.500 kr. pr. ton er forrentningen på 5,6 pct.

Kilde: www.licitationen.dk
___________________________________________________________
Den 17. februar 2022

Svebølle Stationsby med fokus på den gamle bydel – Ved Flemming Paulsen

Svebølle Stationsbys historie– Ved Erik V. Pedersen – tidl. trafikelev i Svebølle

Svebølle Station  m.m. – Ved Erik V. Pedersen – tidl. trafikelev i Svebølle

Svebølle lokalhistorie – Ved Andreas Johansen

Butikker og erhvervsdrivende i den gamle bydel ved stationen i 1940:
Erhvervsdrivende i Svebølles gamle bydel i 1940

I 2016 udarbejdede tidligere kommunaldirektør i Bjergsted, Knud Kierkegaard denne fortegnelse over virksomheder i Svebølle-området – klik her:

Virksomheder i Svebølle

F.P.
__________________________________________________________
Den 17. februar 2022

__________________________________________________________
Den 04. februar 2022

Det efterfølgende er set på Svebølle Lokalråds facebook d.d.

Vibeke Riise Andersen har delt et link.

HVORDAN SER FREMTIDEN UD I KALUNDBORG KOMMUNE-Svebølle.

Du kan blive klogere på de fremtidige planer for den lokale vækst og udvikling ved at læse den nye kommuneplan for 2021-2032.

Du kan blandt andet få et indblik i planerne for:

Erhverv og beskæftigelse

Bo og leve

By og landskab

Der står bla.:

I den nordlige del af kommunen spiller Svebølle som lokal centerby en vigtig rolle. Byen orienterer sig mod Kalundborg, men servicerer samtidig et stort, lokalt opland i den østlige og nordøstlige del af kommunen. Beliggenheden ved større infrastruktur med station giver stort potentiale for bosætning og etablering af virksomheder og aktiviteter, herunder i forhold til turisme og rekreation. I analysen peges der på muligheder for underleverandør-virksomheder til de større virksomheder i Kalundborg samt firmadomiciler, der kan udnytte beliggenheden ved hoved færdselsåren og nærheden til Kalundborg. En udbygning af rute 23 til motorvej vil øge disse muligheder yderligere.

Svebølle har også udviklingsmuligheder for udbygning af service, privat som offentlig. Der peges i analysen på at en øget tilgængelighed til de nærliggende naturområder af høj værdi kan gøre byen mere attraktiv som bosætnings by, særligt hvis naturkvaliteterne udvikles yderligere. En forbedring af bymiljøet – herunder området omkring stationen – vil kunne forbedre byens image.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkalundborg.dk%2Fkommunen%2Fnyheder%2Ffaa-et-indblik-i-kalundborg-kommunes-fremtidige-planer%3Ffbclid%3DIwAR1dNNsgAE3_HABXBXttCYH5PzwdKhtAO6vptXsfS9Xd732_JtGYTlHzMMQ&h=AT1shF9fL0R_pJPVxhmjI2RxigqTeylNAvBcTaywUfpiC-v7D5PBMJnxaV_dL_C–IproUslQvAbyItGKAkl6YbgS610IJDHrt0SQUELmAq-rESUPy6MYGIp5Ew7jy0Irw&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT273xs6VP_QGRip0j9abD3rDJLccNcoJa-mn5dRzj08qnhs8g1BNo0i3CQxuWNFA5KbuZEiotftxlV7N5PzKJYD5KADG7kLhYTgF4MncWBbtAkO-8k8T8LzLHOlxzis4nOtK17s5BdbnipDvYVs6xst5Np8JxxQSDkOCWmches7rJGNQ1AMvZ1awZx2HArJGTMjAGRw2cwW3Tbhnk7LKrEmyZKWzNsMLc1c3A

____________________________________________________________

Den 04. februar 2022

Klik på dette link: Lynoverblik – Se dagens tal
Klik på dette link – (Opdateres fremover 1 x ugtl.): Tallene for Europa
Klik på dette link: Reported Cases and Deaths by  Country, Territory, or Conveyance
OBS!
 Det kan tage nogen tid at hente den omfattende skematiske fremstilling, der i det sidste link viser situationen i alle verdens lande!
Klik på dette link: Se the latest data in your region – Worldwide
Opdateret d. 04. februar 2022
Vaccinationsoversigt: New York Times daglige vaccinationsoverblik
______________________________________________________________
Den 31. januar 2022


Positivprocent 26.46%
Tilsvarende tal den 31. januar 2021

Den 23. januar 2022
Den 27. januar 2022
_____________________________________________________________
Den 27. januar 2022
_____________________________________________________________